Veleposlaništvo RS Dunaj /O veleposlaništvu /Veleposlanik /

Veleposlanik

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci spletne strani Veleposlaništva Republike Slovenije na Dunaju!

Dunaj je bil dolga stoletja politično, gospodarsko, kulturno in intelektualno središče večine srednjeevropskih narodov, med njimi tudi slovenskega. Prav letošnjega novembra bo preteklo 200 let od rojstva znamenitega slavista Franca Miklošiča, ki je leta 1849 na Dunaju ustanovil katedro za slavistiko. V procesu dozorevanja Slovencev v politično nacijo je habsburški Dunaj odigral izjemno pomembno vlogo. Tu so se Slovenci že v 19. stoletju učili prvih sodobnih parlamentarno-demokratičnih izkušenj, Anton Korošec pa je leta 1917 prebral znamenito Majniško deklaracijo. Kot intelektualno-logistični most med Srednjo Evropo, Sredozemljem in Balkanom je Dunaj Slovencem v različnih zgodovinskih obdobjih omogočal bogate stike s številnimi narodi v omenjenih regijah. Nekateri so napravili tudi uspešno kariero na  diplomatsko-konzularnih predstavništvih mnogonarodne države, kot kažeta primera Josipa in Ivana Schwegla. Zgodovinar Igor Grdina je v nedavno na Dunaju objavljenem zborniku takole povzel večstoletni pomen mesta za Slovence:  »Večgeneracijske oziroma permanentne izkušnje z nekdanjo cesarsko prestolnico, ki je dobila opazen prostor v slovenski zavesti – od literarne do likovne in glasbene –, povsem upravičujejo iskanje zavezujočega odgovora nanj, in sicer v smislu, da je Dunaj vsekakor integralni del našega sveta. V njegovih duhovnih koordinatah je celo tako trdno zasidran kot nobeno drugo mesto. Cankarjev pretresljivi roman o hiši Marije Pomočnice, silhuete Plečnikovih stavb in valčki slovenskih skladateljev pričujejo o tem globlje kot vsa zgodovinarska in znanstvena registriranja ter interpretacije.«

Po padcu berlinskega zidu je Dunaj za kratek čas spet postal eno od središč slovenskih diplomatskih aktivnosti. V času osamosvajanja je mlada slovenska diplomacija namreč našla v Avstriji pomembnega in iskrenega zaveznika. Konec leta 1990 je takrat še mednarodno nepriznana Republika Slovenija odprla na Dunaju svoj biro, iz katerega se je v kratkem razvilo veleposlaništvo. Sledilo je dvajsetletno obdobje intenzivnega dvostranskega sodelovanja, ki kaže odlične rezultate na številnih področjih. Avstrija je danes tretji najpomembnejši zunanjetrgovinski partner Slovenije, blagovna menjava z njo znaša dobrih 10 odstotkov celotne blagovne menjave naše države. Avstrija je tudi daleč najpomembnejši tuji investitor v Sloveniji, saj njene neposredne investicije predstavljajo polovico vseh tujih investicij v slovensko gospodarstvo. Razveseljiva je tudi bogata turistična menjava med državama, saj je Avstrija glede na število prihodov turistov in njihovih prenočitev v Sloveniji na drugem mestu. 

Dunaj ni samo pomembna točka za gospodarsko sodelovanje, ampak še naprej ostaja tudi središče slovenskega kulturnega in znanstvenega sodelovanja. Od leta 1998 deluje tu  Slovenski znanstveni inštitut, ki gostuje v prostorih Knafljeve ustanove. Od leta 2009 je Slovenija tudi lastnica Študentskega doma Korotan, leta 2012 pa je odprla tudi svoje Kulturno in informacijsko središče na Dunaju. Most med državama pa seveda predstavlja tudi slovenska manjšina na Koroškem in Štajerskem, pri čemer je prav v zadnjih letih zaznati izjemno pozitivno vzdušje, saj smo priča vedno močnejšemu zavedanju, da sta jezikovna in kulturna raznolikost prednost sodobnega Evropejca. 

Avstrija in Slovenija že tradicionalno izkazujeta interes za povezovanje v srednjeevropskem okviru. Ta se v zadnjem času kaže zlasti v Podonavski strategiji EU, Kvadrilaterali Avstrija – Lihtenštajn –Slovenija – Švica in Trilaterali Avstrija – Hrvaška – Slovenija. Prav tako sosedi vzdržujeta bogate stike z državami Zahodnega Balkana, ki uživajo njuno iskreno podporo pri izpolnjevanju njihovih ciljev za približevanje EU. Prav razvejano regionalno sodelovanje daje stikom med sosedoma še dodaten pomen. Kot veleposlanik na Dunaju si štejem v čast, če bom lahko s svojim delovanjem prispeval h krepitvi odnosov med državama, ki ju veže toliko lepih lastnosti in skupnih vrednot.

dr. Andrej Rahten

T: +43 1 319 11 60
F: +43 1 319 11 58
E-pošta:
andrej.rahten(at)gov.si

mag. Mateja Kraner, asistentka veleposlanika
Tel: (+43) 1 319 11 60 23
E-pošta: mateja.kraner(at)gov.si