Veleposlaništvo RS Dunaj /Kulturno sodelovanje /

Kulturno sodelovanje

 

Zgodovina je tesno prepletla vezi obeh držav tudi na področju kulture. Republika Slovenija je v Avstriji ustanovila tudi svoj prvi kulturni institut v tujini: SKICA s programskimi sredstvi, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kulturo in deluje od januarja 2012 kot posebna enota Veleposlaništva. Na Dunaju je tudi umetniška rezidenca, namenjena slovenskim ustvarjalcem, ki jih na javnem razpisu izbere Ministrstvo za kulturo.

 

Pravna podlaga za sodelovanje med državama je Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (2001), na katerem temeljijo petletni izvedbeni programi.

 

Slovensko-avstrijsko sodelovanje je na področjih kulture obsežno tudi v okviru evropskih programov in projektov. 

Povezave:

Ministrstvo za kulturo

Kultura:

• Portal o institucijah in dogodkih (v angleščini)
• Narodna in univerzitetna knjižnica (z digitalno knjižnico)
• Javna agencija RS za knjigo, Baza prevodov slovenskih avtorjev v nemščino
• Slovenski filmski center
• Portal slovenskega gledališča
• Kulturna stična točka v Sloveniji
• Evrokultura - portal o programih in skladih EU, ki podpirajo kulturne in umetniške projekte
• Artservis – informacije o razpisih, vabilih, natečajih, virih financiranja
• Umetnik na službenem potovanju

Slovenščina

• Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
• Slovenščina za Slovence po svetu
• Pouk slovenščine na daljavo
• Poletna šola slovenščine za otroke in mladostnike (7-17 let)
• Institut za slavistiko na dunajski univerzi
• Institut za slavistiko na graški univerzi
• Institut za slavistiko na celovški univerzi