Veleposlaništvo RS Dunaj /O veleposlaništvu /Veleposlanica /Nagovor /

Nj. Eksc. ga. Ksenija Škrilec

Nagovor veleposlanice

Spoštovani obiskovalke in obiskovalci spletne strani Veleposlaništva Republike Slovenije na Dunaju! 

Slovenci in Avstrijci živimo skozi stoletja drug ob drugem, drug z drugim. Naši sosednji državi povezujejo skupni interesi in skupni načrti za prihodnost in v tem duhu deluje tudi ekipa veleposlaništva.  

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju je prvič odprlo vrata leta 1992. Odnose med državama odlikuje razvejano prijateljstvo in partnerstvo na mnogih področjih. Poleg nadgradnje odličnih dvostranskih političnih odnosov in gospodarskega sodelovanja je pomembna krepitev sodelovanja na področju kulture, izobraževanja, turizma, športa, znanosti, raziskav. Posebno mesto v mozaiku sodelovanja ima regionalno sodelovanje in povezovanje mest. Dunaj in Gradec spadata med najpomembnejša tuja univerzitetna središča za Slovence tako v preteklosti kot danes. Plečnik in Fabiani nista le delovala v tem prostoru, temveč sta za sabo pustila bogato arhitekturno dediščino tudi na Dunaju.  

Pri utrjevanju že vzpostavljenih vezi, negovanju prijateljskega odnosa, vzpostavljanju novih poti sodelovanja je posebnega pomena tudi razširjanje znanja o Sloveniji in Slovencih, o slovenskem jeziku in kulturi, ki je narod ohranjala v njegovi identiteti, še preden je bil ta jezik zapisan v Brižinskih spomenikih še v prvem tisočletju. S tem poslanstvom deluje na Dunaju prvi slovenski kulturni center v tujini SKICA, ki med drugim gradi tudi na referenčnih delih slovenskih ustvarjalcev, ki so delali, poučevali ali študirali na Dunaju.  

Državi povezujejo slovenska manjšina na Koroškem in Štajerskem, tudi v mednarodnem prostoru uveljavljeni avstrijski pisatelji, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku ter nemško govoreča etnična skupina v Sloveniji.  

Slovenija je inovativna in ustvarjalna dežela z raznolikim kulturnim in naravnim bogastvom ter s prav tako raznoliko kulinariko in vinsko kulturo, ki jo znajo ceniti tudi avstrijski gostje. 

Po več kot četrt stoletja uspešnega gospodarskega sodelovanja je Avstrija danes najpomembnejši tuji investitor v Sloveniji, njene neposredne investicije predstavljajo skoraj tretjino vseh tujih investicij v slovensko gospodarstvo. Avstrija je tretji najpomembnejši zunanjetrgovinski partner Slovenije, Slovenci pa smo z naskokom največji potrošniki avstrijskih izdelkov in storitev na osebo. Gospodarsko sodelovanje se krepi v soodvisnosti in prepletanju.  

Odnosi med državama so seštevek vseh, tudi najmanjših aktivnosti. S tem razumevanjem oblikujemo spletno stran in družbena omrežja veleposlaništva. Novice, zanimive poslovne ter druge informacije o Sloveniji in Avstriji so namenjene vsem, ki želite obiskati Avstrijo ali ste namenjeni v Slovenijo. Vsem vam so namenjeni tudi naši dogodki in prireditve v Avstriji, zato smo zmeraj veseli srečanj z vami.  

mag. Ksenija Škrilec 
veleposlanica