Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Volitve, referendumi /

Potek glasovanja v tujini

Pravico do glasovanja imajo tudi volivke in volivci v tujini. Te lahko razdelimo na dve kategoriji:

I. Volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji in so vpisani v splošni volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije, ter so na dan glasovanja začasno v tujini (v nadaljevanju: volivci, začasno v tujini – ZDOMCI)

II. Volivci, ki so se izselili iz Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: IZSELJENCI).

I. Volivci začasno v tujini - zdomci

Volivci, ki so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko glasujejo na dva načina:

1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (v nadaljevanju: DKP);
2. po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti državni volilni komisiji. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije (http://www.dvk-rs.si) in sicer na tri načine:

1. po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
2. po telefaksu na številko: 00386 1 43 31 269;
3. po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo se zavrže kot prepozno vloženo!

V volilnem imeniku za območje, kjer imajo volivci stalno prebivališče, se pri imenu in priimku volivca v rubriki »opombe« naredi oznaka, da glasuje v tujini. Tem volivcem volilni odbor ne sme dovoliti glasovati, tudi če bi se fizično pojavili na volišču.

Možnosti glasovanja:

1. Glasovanje na DKP

Volivci, ki glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, bodo vpisani na poseben seznam. Na dan glasovanja se zglasijo med 9. in 17. uro po lokalnem času na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka enako kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico). Posebnega obvestila o vpisu na seznam glasovalcev ti volivci ne prejmejo, če so pravočasno vložili prijavo za glasovanje na DKP.

2. Glasovanje po pošti

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo:

1. na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo) ali

2. na naslov DKP Republike Slovenije, na katerem je volišče (gradivo mora prispeti do odprtja volišča).


II. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji – izseljenci

Izseljenci imajo pravico glasovati na:
• referendumu,
• volitvah v državni zbor,
• volitvah predsednika republike, in
• volitvah v evropski parlament.

Volivce, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za zunanje zadeve RS obvesti o razpisanih volitvah ali referendumu in o možnih načinih glasovanja.

Izseljenec se svobodno odloči, ali bo kot obliko glasovanja izbral glasovanje na volišču na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, glasovanje po pošti ali na posebnem volišču »OMNIA«. To je posebno volišče na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote). Obvestilo (obrazec) za glasovanje na omenjenem volišču je na spletni strani državne volilne komisije. Tega morate izpolniti in poslati na tisto okrajno volilno komisijo, kjer želite glasovati, ali pa pošljite obvestilo na državno volilno komisijo. Seznam volišč »OMNIA« se objavi na spletni strani državne volilne komisije.

Možnosti glasovanja:

1. Na DKP predstavništvu Republike Slovenije, če so vpisani v volilni imenik.

Če volivec glasuje na DKP, se na dan glasovanja med 9. in 17. uro po lokalnem času zglasi na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka enako kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico).

2. Po pošti

A. Volitve v državni zbor, volitve predsednika republike, volitve v evropski parlament:

Na naslov stalnega prebivališča volivke/volivca v tujini državna volilna komisija, skladno z določbami 82. člena ZVDZ, pošlje glasovnico z imeni kandidatov ali list kandidatov.
Navodilo o načinu glasovanja po pošti je sestavni del volilnega gradiva. Izpolnjeno glasovnico in lastnoročno podpisano volilno karto volivec pošlje na naslov okrajne volilne komisije (bo priložen), lahko pa tudi na diplomatsko-konzularno predstavništvo RS.

B. Referendum:

Če želi volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenec), glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti državno volilno komisijo. Obvestilo lahko pošlje na obrazcu obvestila, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije (http://www.dvk-rs.si).

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:

1. po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
2. po faksu na številko: 00 386 1 43 31 269;
3. po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Rok za oddajo obvestila (sporočila) je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo se zavrže kot prepozno vloženo!

Izseljenci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo:

a. na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo) ali

b. (izjemoma) na naslov DKP Republike Slovenije, na katerem je volišče, pri čemer mora volilno gradivo prispeti na DKP do odprtja volišča.
 
3. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«

Izseljenec, ki bo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«.

Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali državno volilno komisijo. Obvestilo izseljenec pošlje na način, določen v I. točki. Izseljenec mora obvestilo poslati najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja.

DKP, na katerem je izseljenec vpisan v volilni imenik, bo obveščeno, da izseljenec glasuje v Sloveniji in bo v volilnem imeniku narejena oznaka, da je izbral ta način glasovanja.

Volivec izseljenec, ki se bo odločil za glasovanje na volišču »OMNIA«, se na dan glasovanja zglasi na volišču »OMNIA« v kraju, ki ga je izbral. Natančni naslovi volišč »OMNIA« so za vsake volitve ali referendum objavljeni na spletni strani državne volilne komisije.

Podrobnejše informacije o glasovanju so na voljo na spletni strani DVK:
http://www.dvk-rs.si