Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Državljanstvo RS /

Državljanstvo

Pravna podlaga:

  • Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS št. 24/07-UPB2, v nadaljevanju ZDRS). 

Pridobitev državljanstva:

a) po rodu (4. člen)

Otrok, ki je rojen v tujini pridobi državljanstvo RS po rodu, kolikor sta oba starša slovenska državljana oz. če je ob njegove rojstvu eden od staršev slovenski državljan, drugi pa je neznan ali je neznanega državljanstva ali je brez njega. Državljanstvo otroka se v tem primeru le evidentira.

b) priglasitev mladoletnega otroka, rojenega v tujini, kot državljana RS (5. člen)

Otrok, ki je v tujini staršem, kjer je le eden slovenski državljan z rojstvom državljanstva RS NE pridobi avtomatično. Otroka je potrebno v državljanstvo RS priglasiti, kar je mogoče urediti bodisi na predstavništvu RS v Avstriji (Veleposlaništvo RS na Dunaju ali Generalni konzulat RS v Celovcu) bodisi na pristojni UE v RS.

c) priglasitev za osebo, rojeno v tujini, staro od 18. do 36. let (6. člen)

Polnoletna oseba se lahko do dopolnjenega 36. leta starosti priglasi v državljanstvo RS, kolikor so za to izpolnjeni pogoji: eden od staršev mora biti državljan RS do izjave osebe, da se priglaša v državljanstvo oz. do njegove smrti. Dodatno tej osebi predhodno državljanstvo RS ni prenehalo.

d) sprejem v državljanstvo za osebo slovenske narodnosti (13. člen) 

Postopek naturalizacije obsega ugotavljanje koristi za državo Slovenijo, kolikor se določeni osebi podeli slovensko državljanstvo.

 

Ugotovitev državljanstva:

 

Prenehanje državljanstva:

a) odpust iz državljanstva (18. člen)

Odpust iz državljanstva iz RS je mogoč ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev: da je dopolnil 18. let (mladoletnim osebam državljanstvo z odpustom lahko preneha le, če tako preneha tudi staršem oz. staršu, ki je slovenski državljan), da dejansko živi v tujini, da je poravnal vse davčne obveznosti,….

b) odrek državljanstvu RS 

c) odvzem državljanstva RS

d) izguba državljanstva RS po mednarodni pogodbi

DOSTOP DO OBRAZCEV (E-UPRAVA)

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/