Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Potni list Republike Slovenije /

Potni list

Pravna podlaga:

  • Uredba Sveta EU št. 2252/2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih
  • Zakon o potnih listinah (Uradni list RS, št. 41/09, dne 1.6.2009)
  • Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 67/09, dne 26.6.2009)

Biometrični PL:

Republika Slovenija je 28.6.2009 začela izdajati biometrične potne listine druge generacije, na katerih bo, poleg podobe obraza, zapisane na pomnilniški medij (čip) v biometrični obliki, dodan tudi biometrični zapis dveh prstnih odtisov. Osebna prisotnost osebe v postopku je torej nujna in neizogibna.

RS pri izdaji PL upošteva načelo: 1 oseba 1 dokument – državljan RS oz. njegov zakoniti zastopnik tako že z rojstvom lahko zaprosi za izdajo lastnega PL. Vpis otroka v PL staršev ni mogoč.  

Vloga za izdajo PL je mogoča šele, ko je oseba evidentirana kot državljan RS- v primeru otroka, ki je bil rojen v tujini, je potrebno otroka najprej priglasiti v državljanstvo, šele nato je mogoče vložiti vlogo za izdajo PL RS.

Prstni odtisi:

Starostna meja za zajem prstnih odtisov, določena z zakonom je dopolnjeno 12 leto starosti. Ob vlogi za izdajo potnega lista se odvzame dva prstna odtisa. Praviloma sta to ploska kazalca leve in desne roke. Kolikor zajem teh dveh prstnih odtisov ni mogoč, pa se zajame sredinec, prstanec ali palec. Zajame se lahko največ en prstni odtis na eni roki.

Zaradi bolezni ali invalidnosti, se bodo v praksi pojavljali primeri, ko zajem prstnih odtisov trajno ali začasno ne bo mogoč. Slednje vpliva na veljavnost izdanega potnega lista.

Fotografija:

Fotografija mora kazati pravo podobo državljana in ne sme biti retuširana. Če je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje in mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo.

Časovna veljavnost PL in pogoji zajema prstnih odtisov:

  • Državljanu po dopolnjenem 18. letu starosti, se izda potni list z veljavnostjo 10 let
  • Državljanu od 3. do 18. let starosti, se izda potni list z veljavnostjo 5 let
  • Državljanu do 3. leta starosti, se izda potni list z veljavnostjo 3 let
  • Državljanu, ki v obdobju 5 let pogreši dva potna lista (v okoliščinah brez dolžne skrbnosti), se izda potni list z veljavnostjo 1 leta
  • Državljanu, ki ob vložitvi vloge ne more dati prstnih odtisov iz zdravstvenih razlogov začasne narave, se izda potni list z veljavnostjo 1 leta
  • Državljanu, ki ob vložitvi vloge ne more dati prstnih odtisov iz zdravstvenih razlogov trajne narave, se izda potni list z veljavnostjo, določeno glede na njegovo starost.
  • Potni list za vrnitev se izda z veljavnostjo do 30 dni oz. za čas, potreben za vrnitev v matično državo oz. državo stalnega ali začasnega prebivališča

Vpis spremembe naslova v PL:

Obrazci potnih listin, ki se bodo pričeli izdajati po 28.6.2009, bodo imeli dodatno možnost vpisa spremembe stalnega prebivališča. Slednje pomeni pomembno pridobitev za državljane, ki pogosto spreminjajo prebivališče, saj jim potnega lista ne bo potrebno tako pogosto menjati.

Vpis spremembe naslova se izvede pri proizvajalcu potnih listin in sicer na način, da se na tretjo stran potnega lista, predvideno za vpis naslova, nalepi nalepka z novim naslovom. Star naslov se uniči z napisom »Uničeno-Annule« pri proizvajalcu.  

Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine PL:

Državljan je dolžan pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju: pogrešitev) potne listine v Republiki Sloveniji takoj, če to ni mogoče, pa najkasneje v 8 dneh, naznaniti pristojnemu organu. Pogrešitev v tujini, mora imetnik potnega lista naznaniti takoj, najkasneje pa v roku 8 dni po vrnitvi v Slovenijo, če ima stalno prebivališče v tujini, pa mora naznanitev opraviti v roku 30 dni pri najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Za mladoletno oz. poslovno nesposobno osebo, naznanitev opravi zakoniti zastopnik.

O naznanitvi pogrešitve se sestavi zapisnik, na katerega mora podati čim bolj natančne okoliščine pogrešitve. Za navedbo neresničnih podatkov v naznanitvi pogrešitve, je predvidena globa v višini od 400 do 830 EUR. Če se naknadno ugotovi, da je bila strankina izjava lažna, mora upravni organ podati tudi kazensko ovadbo za kaznivo dejanje iz Kazenskega zakonika.