Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Osebna izkaznica /

Osebna izkaznica

Pridobitev osebne izkaznice

 

Pravna podlaga: Zakon o osebni izkaznici (Uradni list št. 71/2008, 14.7.2008) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-3100/zakon-o-osebni-izkaznici-uradno-precisceno-besedilo-zoizk-upb2

Slovenski državljani, ki v tujini prebivajo stalno ali začasno lahko vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vloži na veleposlaništvu. 

Vloga za izdajo osebne izkaznice mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki še ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in otroci do 8. leta starosti).

Vlogo za osebno izkaznico za novorojenčka je mogoče vložiti šele, ko je le-ta vpisan v matični register oziroma priglašen v državljanstvo Republike Slovenije (več o tem v zavihku Državljanstvo).

Za novo osebno izkaznico je potrebno predložiti:

- staro osebno izkaznico (v kolikor je nimate, predložite drugo  veljavno javno listino s fotografijo ali dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list);

- fotografijo, priporočljiva je biometrična fotografija (glej specifikacije). Pomembno je, da fotografija odraža dejanski videz prosilca;

- poravnati konzularno takso.  

Veljavnost osebne izkaznice in konzularne takse:

- 10 let za odrasle osebe od 18. do 70. leta starosti (konzularna taksa: 76 EUR)

- 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti (konzularna taksa: 60 EUR)

- 3 leta za otroke do 3. leta starosti (konzularna taksa: 44 EUR)

- Trajna osebna izkaznica za osebe od 70. leta starosti (konzularna taksa: 76 EUR)

Postopek pridobitve osebne izkaznice traja od 7 do 12 dni.  

V kolikor ste osebno izkaznico izgubili, so vam jo ukradli ali ste jo pogrešili,  si lahko več o postopku naznanitve preberete v zavihku Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine dokumenta RS.