Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Osebna izkaznica /

Osebna izkaznica

Pridobitev osebne izkaznice

Slovenski državljani, ki v tujini prebivajo stalno ali začasno, lahko od 1. marca 2013 dalje vložijo vlogo za izdajo nove osebne izkaznice na našem veleposlaništvu. Vlogo mora državljan vložiti osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in otroci do 8. leta starosti).

Za novo osebno izkaznico je potrebno predložiti:

- biometrično fotografijo (velikost 3,5 x 4,5 cm, usta naj bodo zaprta, gledati je potrebno naravnost, ozadje fotografije naj bo svetlo enobarvno, brez vzorcev, idealno je svetlo sivo ali svetlo modro, za osebe s svetlimi lasmi naj bo ozadje svetlo sivo ali svetlo modro);
 
- staro osebno izkaznico (v kolikor je nimate, predložite drugo  veljavno javno listino s fotografijo ali dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. rojstni list).
 
Veljavnost osebne izkaznice:
- 10 let za odrasle osebe od 18. do 70. leta starosti.
- 5 let za otroke od 3.-18. leta starosti
- 3 leta za otroke do 3. leta starosti
- Trajna osebna izkaznica za osebe od 70. leta starosti.
 
Takse:
- otroci do 3. leta starosti: 44€ (strošek osebne izkaznice: 38€ + vloga 6€)
- otroci od 3. -18. leta: 60€ (strošek osebne izkaznice: 54€ + vloga 6€)
- odrasli: 76€ (strošek osebne izkaznice lista: 70€ + vloga 6€)

Naznanitev pogrešitve: takse prosto

Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih izkaznic, pri čemer se izkaže, da ni skrbno ravnal z njo, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta. Če državljan, ki mu je bila odtujena osebna izkaznica, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in če je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje, to ne velja.

Kam lahko potujete z osebno izkaznico

Z veljavno osebno izkaznico lahko potujete v vse države Evropske unije in sicer: Avstrijo,  Belgijo, Bolgarijo, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Španijo, Švedsko in Veliko Britanijo.

Z osebno izkaznico lahko državljani Slovenije na podlagi dvostranskih sporazumov potujejo tudi v Švico, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Črno goro, na Hrvaško, v Srbijo, Albanijo, Andoro, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Vatikan, na Islandijo in Norveško.