Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Overitev dokumentov /

Overitev dokumentov

Na veleposlaništvu je mogoče overiti podpis na zasebni listini in fotokopijo dokumenta. Z overitvijo na zasebni listini se potrdi verodostojnost podpisa oz. rokopisa, na prepisu oz. fotokopiji pa istovetnost z izvirno listino. Z overitvijo se ne potrjuje resničnosti vsebine listine. 

Overitev podpisa na zasebni listini

Stranka osebno prinese originalni dokument na veleposlaništvo. S seboj prinese še osebni dokument (osebna izkaznica, potni list). Zasebno listino lahko podpiše pred uradno osebo ali pa podpis na dokumentu prizna kot svojega.

Veleposlaništvo opravi upravno overitev. Notarsko overitev se lahko pridobi le pri notarju. Kupoprodajnih pogodb ni mogoče overjati na veleposlaništvu.

Konzularna taksa: 19 EUR

Overitev fotokopije

Stranka na veleposlaništvo prinese originalni dokument skupaj s fotokopijo ter osebni dokument (osebna izkaznica, potni list).

Konzularna taksa: 14 EUR na stran, vsaka naslednja stran je 6 EUR.

Slovenija in Avstrija sta podpisnici Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Haag, 1961), v skladu s katero je javna listina, overjena s pečatom Apostille (potrditev pristnosti podpisa, pečata in svojstvo podpisnika), priznana v drugi državi podpisnici konvencije.

Med Slovenijo in Avstrijo na podlagi nasledstva velja Sporazum o vzajemnem pravnem prometu (podpisan leta 1954 med nekdanjo SFRJ in Republiko Avstrijo), ki med drugim v 41. členu določa, da javne  listine, ki jih je sestavilo ali izdalo sodišče, državni organ ali notar v eni državi pogodbenici in so opremljene z uradnim žigom ali pečatom, ni potrebno overiti zaradi njihove uporabe pred sodišči in državnimi organi druge države pogodbenice.

 

Veleposlaništvo je pristojno tudi za overitev/legalizacijo podpisov in žigov predstavništev nekaterih držav na Dunaju, ki so deponirani na veleposlaništvu oz. za overitev/legalizacijo podpisov in žigov pooblaščenih uslužbencev Konzularnega sektorja MZZ RS. V kolikor potrebujete tovrstno overitev dokumenta, svetujemo, da se predhodno posvetujete s Konzularnim oddelkom veleposlaništva