Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Ureditev naslova / bivališča v Republiki Avstriji /

Ureditev naslova / bivališča v Avstriji

Pravna podlaga:

  • Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št., 59/06, 111/2007 – v nadaljevanju ZPPreb)

Dolžnost posameznika je, da prijavi stalno prebivališče in spremembo naslova stanovanja, odjavi stalno prebivališče, če se za stalno odseli z območja Republike Slovenije, prijavi začasni odhod z območja Republike Slovenije, ki traja več kot tri mesece ter prijavi in odjavi začasno prebivališče. 

Stalno prebivališče in spremembo naslova stanovanja mora posameznik prijaviti pristojnemu organu v roku osmih dni, kadar se v nekem naselju stalno naseli ali spremeni naslov stanovanja, odjaviti pa v primeru, kadar se stalno odseli z območja Republike Slovenije. Odjavo stalnega prebivališča mora javiti pristojnemu organu pred odselitvijo.

Veleposlaništvo lahko opravi prijavo-odjavo prebivališča za osebe, ki spreminjajo prebivališče iz tujine v tujino.

Odjava prebivališča iz RS v tujino poteka tako, da se strankino izjavo posreduje na UE, kjer ima oseba prijavljeno prebivališče.