Veleposlaništvo RS Dunaj /Gospodarsko sodelovanje /Bilateralno gospodarsko sodelovanje /

Bilateralno gospodarsko sodelovanje

Odnosi med SI in AT so partnerski in intenzivni. Gospodarsko sodelovanje med sosednjima državama je intenzivno in zelo razvejano; prihaja do vedno večjega prepletanja obeh gospodarstev. AT je zelo pomemben izvozni in uvozni partner za SI, ter najpomembnejši investitor v SI. AT je prvi najpomembnejši gospodarski partner SI per capita ter tretji partner po obsegu blagovne menjave. Pomembno dimenzijo predstavlja tudi čezmejno opravljanje storitev in drugo sodelovanje. Avstrija sodi tudi med najpomembnejše trge slovenskega turizma (na 2. mestu).

Obseg blagovne menjave se je povečal  od 3,11 mrd EUR v letu 2005 na 4,7 mrd EUR v letu 2016. Blagovna menjava z Avstrijo je v letu 2016 znašala 9,6 % celotne blagovne menjave Slovenije, pri čemer se je glede na rekordno leto 2015 nekoliko zmanjšala (-1,2%). Slovenski izvoz v Avstrijo je v 2016 dosegel 1,97 mrd EUR (-2,6% oz. 7,9% celotnega izvoza), slovenski uvoz iz Avstrije pa je ohranil raven dobrih 2,7 mrd EUR (11,3% celotnega uvoza).

Tudi Slovenija predstavlja pomembnega partnerja za avstrijsko gospodarstvo. V letu 2016 je ohranila položaj 11. najpomembnejši partner na strani avstrijskega izvoza (2%) in na 15. mestu na strani avstrijskega uvoza (1,3%).

Struktura blagovne menjave v 1. polovici leta 2016 zveznih dežel je po podatkih WKO zbornic pri uvozu iz oz. izvozu v Slovenijo naslednja: Štajerska (19,9/25,7%), Spodnja Avstrija (17,7/13,4%), Dunaj (15,9/11,3%), Gornja Avstrija (14,3/14,3%), Salzburg (11,7/5,3%), Koroška (9,3/13,3%), Tirolska (5,3/4,8%), Predarlska (4,1/8,2%) in Gradiščanska (1,7/3,6%).

V Avstriji imajo predstavništva ali lastna podjetja številna slovenska podjetja. V začetku 2017 je bilo 236 avstrijskih podjetij v več kot 50% lasti slovenskih subjektov. V 2016 je bilo v Avstriji ustanovljenih 319 novih mednarodnih družb, od tega 16 iz Slovenije (na 4. mestu). Število slovenskih izvoznikov ali uvoznikov na avstrijski trg se konstantno povečuje. V Sloveniji deluje okoli 740 podjetij v avstrijski in 260 v mešani lasti.

Obenem velja poudariti tudi pomen storitvene menjave, kjer Slovenija beleži presežek. V letu 2015 je menjava storitev z Avstrijo dosegla 1,44 mrd EUR (7,6% rast), v njenem okviru pa prevladujejo turistične in transportne storitve. Avstrija je  tesno na 2. mestu za Nemčijo z 917 mio EUR izvoza (rast 11,8%) in 522 mio EUR uvoza  (rast 4,8%).

Avstrija se uvršča med najpomembnejše trge slovenskega turizma. Glede prihodov turistov in njihovih prenočitev v Sloveniji je na drugem mestu, za Italijo. Posebej je aktivno predstavništvo Slovenske turistične organizacije na Dunaju, ki izvaja promocijske aktivnosti na avstrijskem trgu. Trendi rasti se nadaljujejo tudi v letu 2016, ko se je število prihodov avstrijskih turistov povečalo za 9,8 % (305.000), prenočitev pa za 7,3 % (818.600). 

Avstrijski trg predstavlja najpomembnejši trg tudi za Luko Koper, ki že vrsto let drži mesto prvega pristanišča za Avstrijo.

Avstrijske naložbe v slovensko gospodarstvo še naprej naraščajo. V 2015 so avstrijske neposredne naložbe v Slovenijo dosegle 3.5 mrd EUR, kar predstavlja skoraj 31 % vseh tujih naložb v slovensko gospodarstvo. Naložbe so pretežno v dejavnosti finančnih storitev (banke in leasing, brez zavarovalništva), trgovino na drobno brez motornih vozil, posredništvo, trgovino na debelo brez motornih vozil, dejavnost proizvodnje papirja in izdelkov iz papirja in dejavnost proizvodnje nekovinskih materialnih izdelkov. Po anketi Advantage Avstrija iz decembra 2016 velika večina vprašanih vodilnih predstavnikov avstrijskih podjetij, uvoznikov in partnerjev v Sloveniji ocenjuje atraktivnost Slovenije kot zelo visoko in kar 93% bi jih ponovno investiralo v Slovenijo.

SI naložbe v AT so v 2014 znašale 137,7 mio EUR (2,6% vseh naložb v tujini). Avstrija s  privlačnim poslovnim in stabilnim poslovnim okoljem ter spodbudami pritegne tudi številna slovenska mala in srednje velika podjetja (pivovarna Bevog, živa solata Pan Organic, harmonike Rutar, ograje Kočevar idr.). K temu še posebej prispevajo ugodno skupinsko obdavčenje, urejen trg dela in plačilna disciplina, ugodni najemnin prostorov v tehnoloških parkih in razvojne spodbude. Pri tem nudi pomoč in brezplačne storitve ABA (Austrian Business Agency).

Tudi v programskem obdobju 2014-2020 se nadaljuje zelo uspešno čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo (program Interreg V-A Slovenija-Avstrija).