Veleposlaništvo RS Dunaj /Gospodarsko sodelovanje /Bilateralno gospodarsko sodelovanje /

Bilateralno gospodarsko sodelovanje

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo je odlično, pri čemer prihaja do vedno večjega prepletanja obeh gospodarstev. Avstrija je tradicionalno zelo pomemben tako izvozni kot uvozni partner za Slovenijo; je drugi gospodarski partner per capita (za Hrvaško), po skupnem obsegu pa se uvršča na tretje mesto (za Nemčijo in Italijo). Slovenija je z naskokom največji odjemalec avstrijskega blaga na prebivalca (okoli 1.490 EUR/pc), obenem pa je Avstrija najpomembnejši naložbenik v Sloveniji. Zelo pomembno dimenzijo sodelovanja predstavlja čezmejno opravljanje storitev. Hkrati se krepijo regionalne aktivnosti s posameznimi avstrijskimi deželami.
Obseg blagovne menjave se je v letu 2018 krepko povečal in znaša že skoraj 5,6  mrd EUR. Pri tem se je uvoz iz Avstrije okrepil na 3,2 mrd € (9,5% rast oz. 10.7% skupni delež), izvoz pa na 2,4 mrd € (8,9% rast oz. 7.7% skupni delež). Tudi Slovenija predstavlja pomembnega partnerja za avstrijsko gospodarstvo. V letu 2018 je ohranila položaj 12. najpomembnejšega partner na strani avstrijskega izvoza (2,1% delež) in na 16. mestu na strani avstrijskega uvoza (1,4% delež).


Struktura blagovne menjave v 2018 Slovenije z zveznimi deželami je pri izvozu/uvozu naslednja: Štajerska (29,2/21,3% delež), Spodnja Avstrija (12,7/20,1%), Dunaj (12,5/11,2%), Gornja Avstrija (13,4/14,4%), Salzburg (6/10,4%), Koroška (12,3/10,9%), Tirolska (5,8/6%), Predarlska (5,7/3,5%) in Gradiščanska (2,4/2,1%).


Obenem velja poudariti tudi pomen storitvene menjave, kjer je Avstrija prvi partner Slovenije in kjer slednja beleži presežek. V letu 2018 je menjava storitev z Avstrijo dosegla 1,76 mrd EUR (+10,8% rast izvoza storitev), v njenem okviru pa prevladujejo turistične in transportne storitve. Avstrija je  pri izvozu storitev tesno na 2. mestu za Nemčijo z 1,112 mrd EUR (rast 11,8%) in jim dodaja še 649 mio EUR uvoza storitev (-2,9%).


Avstrija se uvršča med najpomembnejše trge slovenskega turizma. Glede prihodov turistov in njihovih prenočitev v Sloveniji je na tretjem mestu, za Italijo in Nemčijo. Posebej je aktivno predstavništvo Slovenske turistične organizacije na Dunaju, ki izvaja promocijske aktivnosti na avstrijskem trgu. Trendi rasti se nadaljujejo tudi v letu 2018, ko se je število prihodov avstrijskih turistov povečalo za 2,36% (9,1% skupni delež; 381.709), prenočitev pa za 3,52 % (9,05% skupni delež; 1.011.136). 


Še poseben gospodarski izziv za zadnjih letih predstavlja čezmejno opravljanje storitev. Vedno več avstrijskih in slovenskih podjetij namreč želi na sosednjem trgu ponuditi svoje storitve, ne da bi jim bilo treba ustanoviti podjetje. Če gre za začasno dejavnost, jim svoboda opravljanja storitev v EU to omogoča. Podjetja lahko opravljajo te storitve s svojimi zaposlenimi, pri čemer za napotene delavce potrebno prijaviti napotitev in poskrbeti, da napotitve spremlja ustrezna dokumentacija. Napoteni delavci prejemajo plačo v skladu z veljavno avstrijsko kolektivno pogodbo. Slovenija je med tistimi državami članicami, ki so najbolj aktivne pri izvajanju te svoboščine enotnega trga v Avstriji. Pri tem velja izpostaviti, da se je avstrijska zakonodaja ter njeno izvajanje na tem področju v zadnjih 10 letih pomembno zaostrila. Sodišče EU je v tej zvezi nedavno že izdalo nekaj pomembnih odločitev, tako da bo morala Avstrija v tej zvezi popraviti/olajšati svojo zakonodajo.


Avstrijski trg predstavlja najpomembnejši trg tudi za Luko Koper, ki že vrsto let drži mesto prvega pristanišča za Avstrijo.
V Avstriji imajo predstavništva ali lastna podjetja številna slovenska podjetja. V začetku 2019 je bilo 272 avstrijskih podjetij v več kot 50% lasti slovenskih subjektov. V 2018 je bilo v Avstriji ustanovljenih 355 novih mednarodnih družb, od tega 14 iz Slovenije (na 4. mestu). Število slovenskih izvoznikov ali uvoznikov na avstrijski trg se konstantno povečuje. V Sloveniji deluje okoli 1.000 v avstrijski/mešani lasti.


Avstrijske naložbe v slovensko gospodarstvo še naprej naraščajo. Koncem 2018 so avstrijske neposredne naložbe v Slovenijo dosegle 3.63 mrd EUR, kar predstavlja skoraj 24% (+1,5% rast) vseh tujih naložb v slovensko gospodarstvo na pravzaprav vseh področjih; če naštejemo najbolj aktualne: Cargo-partner, ETI, Fenix Media, Herneth Gartenbau, Herz Armaturen,  Knuf Insulation, Magna, Palfinfger, Rosenbauer, Salonit Anhovo, SPAR, Supernova centri idr. Po anketi Advantage Avstrija velika večina vprašanih vodilnih predstavnikov avstrijskih podjetij, uvoznikov in partnerjev v Sloveniji ocenjuje atraktivnost Slovenije kot zelo visoko in kar 93% bi jih ponovno investiralo v Slovenijo.


Slovenske naložbe v Avstrijo so v 2018 znašale 116,6 mio EUR (+8% rast; 1,92% vseh naložb v tujini). Avstrija s  privlačnim poslovnim in stabilnim poslovnim okoljem ter spodbudami pritegne tudi številna slovenska mala in srednje velika podjetja (pivovarna Bevog, živa solata Pan Organic, harmonike Rutar, ograje Kočevar idr.). K temu še posebej prispevajo ugodno skupinsko/pavšalno obdavčenje, urejen trg dela in plačilna disciplina, ugodni najemnin prostorov v tehnoloških parkih in razvojne spodbude. Pri tem nudi pomoč in brezplačne storitve ABA (Austrian Business Agency).
Tudi v programskem obdobju 2014-2020 se nadaljuje zelo uspešno čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo (program Interreg V-A Slovenija-Avstrija). 

 

 

POSLOVNO OKOLJE

Bližnji trg v neposredni soseščini nudi številne priložnosti v različnih gospodarskih sektorjih. Avstrijsko poslovno okolje je stabilno (inflacija 1,9%) in konkurenčno (21. mesto na WEF 1,9%). Avstrija je imela v 2017-18 obdobje izjemne gospodarske konjunkture (2,6 in 2,7%), ki jo je poganjalo tako močno domače povpraševanje (visoka  kupna moč) kot okrepljen izvoz.  Po napovedih se bo gospodarska rast  v 2019 in 2020 nekoliko ohladila (1,5%). Avstrijo (po dolgih letih) spremlja tudi že zaznavno zmanjšanje brezposelnosti in se sooča s problemom pomanjkanje usposobljene delovne sile.


Za Avstrijo je značilna tradicija socialnega dialoga in partnerstva.  V Avstriji je aktivnih okoli 500.000 podjetij in Avstrija ima preko 180 t.i. podjetij skritih zmagovalcev, ki so med vodilnimi podjetji (MSP z okoli 85% deležem izvoza) na evropskem/svetovnem trgu v svojih nišah in 65 velikih podjetij – globalnih vodij. 

 

 

Avstrija sodi med visoko industrializirane (28,4% BDP) in izvozno usmerjene države (+50% BDP, 7. mesto po izvozu/pc), pri čemer so med najbolj pomembnimi industrijskimi sektorji (tudi za internacionalizacijo)  strojna in kovinsko-predelovalna industrija, kemična industrija, avtomobilska industrija, plin in ogrevanje, električni izdelki in elektronika, naftna industrija, proizvodnja hrane in živilskih izdelkov, rudarstvo ter proizvodnja jekla, lesna industrija ter gradbeništvo.


Avstrijo nadalje označuje visoka produktivnost dela, dober izobraževalni sistem vključno z dualnim izobraževanjem, hub - poslovna lokacija med centralno-vzhodnimi evropskim državami (številna mednarodna podjetja pokrivajo to regijo iz Avstrije), odlično start-up in podporno okolje, premije za investiranje v razvoj, zelo dobra kakovost življenja in splošne blaginje ipd.


Ob vstopu na trg sosednje države je potrebno upoštevati, da gre za zahteven trg, na katerega je potrebno vstopiti zelo dobro pripravljen, upoštevati standarde in veljavne poslovne običaje, ohranjati prisotnost ter preko nje prepoznavnost ter se držati pravil. To še posebej velja tudi za že omenjeno opravljanje čezmejnih storitev, kjer so v primeru kršitev kazni zelo visoke. Aktivnosti velja izvajati na dolgi rok.


Veleposlaništvo RS na Dunaju nudi pomoč slovenskim podjetjem pri vstopu in širitvi aktivnosti na avstrijskem trgu ter privabljanju tujih investicij v Slovenijo. Veseli bomo, če vam bomo lahko pomagali pri iskanju novih poslovnih priložnosti.