Veleposlaništvo RS Dunaj /Slovenska narodna skupnost v Avstriji /

Slovenska narodna skupnost v Avstriji

Slovenska narodna skupnost v Avstriji živi na avstrijskem Koroškem in Štajerskem 

Avstrijo k mednarodnopravnem varstvu slovenske manjšine, skupaj s hrvaško narodno skupnostjo na Gradiščanskem, zavezuje Avstrijska državna pogodba (http://www.dunaj.veleposlanistvo.si/index.php?id=4292).

Ta je tudi v ustavnem rangu in v 7. členu določa, da avstrijski državljani slovenske in hrvaške manjšine na Koroškem, Gradiščanskem in Štajerskem uživajo iste pravice pod enakimi pogoji kot vsi drugi avstrijski državljani, vključno s pravico do lastnih organizacij, zborovanj in tiska v svojem lastnem jeziku; imajo pravico do osnovnega pouka v slovenskem ali hrvaškem jeziku in do sorazmernega števila lastnih srednjih šol; je v upravnih in sodnih okrajih Koroške, Gradiščanske in Štajerske s slovenskim, hrvaškim ali mešanim prebivalstvom slovenski ali hrvaški jezik dovoljen kot uradni jezik dodatno k nemškemu; so udeleženi v kulturnih, upravnih in sodnih ustanovah v teh pokrajinah pod enakimi pogoji kot drugi avstrijski državljani ter da se mora dejavnost organizacij, ki merijo na to, da odvzamejo hrvaškemu ali slovenskemu prebivalstvu njegov značaj ali pravice kot manjšine, prepovedati.

V Republiki Avstriji je sicer uradno priznanih šest narodnih skupnosti.

Narodna skupnost na avstrijskem Koroškem je organizirana v organizacijah Narodni svet koroških Slovencev (predsednik dr. Valentin Inzko), Zveza slovenskih organizacij (predsednik Manuel Jug) in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (predsednik Bernard Sadovnik). Veliko število slovenskih društev in ustanov združujeta osrednji kulturni organizaciji Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Samostojna politična stranka koroških Slovencev, odprta tudi za pripadnike večinskega naroda, ki podpirajo njen vsebinski program, je Enotna lista (predsednik Gabriel Hribar).

Narodna skupnost na avstrijskem Štajerskem je organizirana v okviru Kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko (predsednica mag. Susanne Weitlaner).

V zveznem parlamentu ima aktualno mandat kot poslanka stranke Zeleni koroška Slovenka Olga Voglauer.

Pomembno vlogo pri zastopanju pravic manjšine imajo tudi združenja slovenskih študentov - Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem, Klub slovenskih študentk in študentov Gradec in Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju.

Od junija 2019 deluje tudi Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice (SKUP) - http://skup.at/, ki se zavzema za uresničitev mednarodno in nacionalno zakonsko zajamčenih pravic koroških Slovenk in Slovencev.

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju intenzivno spremlja položaj slovenske narodne skupnosti v Avstriji, z njo vzdržuje tesne stike in vsestransko sodelovanje ter krepi dialog z Republiko Avstrijo pri vprašanjih zaščite pravic slovenske narodne skupnosti in njene implementacije.

Koristne povezave: