Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Pogosto zastavljena vprašanja /

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA IN KRATKI ODGOVORI - natančnejše informacije najdete v posameznih rubrikah

Ali je potrebno pridobiti termin za obisk v času uradnih ur?
Da, stranke sprejemamo samo na podlagi vnaprej dogovorjenih terminov in ob upoštevanju zaščitnih ukrepov (nošenje mask, razkuževanje rok ob vstopu, posamično vstopanje). Termin si lahko zagotovite po telefonu na 0043 1 319 11 60 20 ali po elektronski pošti na: sloembassy.vienna(at)gov.si – v tem primeru obvezno pripišite vašo telefonsko številko in zadevo. V kolikor se dogovorjenega termina ne morete udeležiti, vas prosimo, da to predhodno sporočite.


Kje lahko vložim vlogo za potni list Republike Slovenije?
Državljani Republike Slovenije, ki v Avstriji prebivajo stalno ali začasno, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo na Veleposlaništvu na Dunaju, na Generalnem konzulatu v Celovcu (odvisno od zvezne dežele)  ali na Upravni enoti v Sloveniji.


Ali moram vlogo za nov dokument vložiti osebno?
Vlogo lahko vložite le OSEBNO, saj se v postopku preverja identiteta in skladnost biometrične fotografije z dejansko podobo. Na vlogo se je potrebno podpisati, pri potnem listu je potrebno oddati tudi prstne odtise.

 
Moj otrok potrebuje potni list. Ali ga moram pripeljati s seboj?
Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in mlajši otroci, ki se še ne znajo podpisati). Na vlogo se mora otrok, ki je dopolnil 8. let lastnoročno podpisati, od dopolnjenega 12. leta dalje pa odda tudi prstne odtise. 


Kako dobim dokument za novorojenčka?
Novorojenčka, ki se je rodil v tujini je potrebno najprej vpisati v matični register (če sta oba starša državljana RS) oz. ga priglasiti v državljanstvo Republike Slovenije (če je le eden od staršev državljan RS). Vlogo za to lahko vložite na veleposlaništvu in jo posredujemo na upravno enoto v Sloveniji. Hkrati lahko na veleposlaništvu vložite tudi vlogo za osebni dokument. Celoten postopek traja najmanj 3 tedne.
Več informacij se nahaja v rubriki "Državljanstvo RS".

 
Kako dolgo traja postopek za pridobitev novega potnega lista ali osebne izkaznice?
Postopek pridobitve potnega lista in osebna izkaznica praviloma traja od 7 do 12 dni od vložitve vloge.


Kaj moram prinesti s seboj?
•  star oz. pretečeni dokument ali kakšen drug dokument, na podlagi katerega je mogoče preveriti istovetnost vaše fotografije
•  biometrično fotografijo (navodila spodaj)
•  poravnati konzularno takso


Koliko znaša konzularna taksa za nov potni list Republike Slovenije?
Konzularne takse za POTNI LIST znašajo:
• 115 EUR - veljavnost 10 let (za polnoletne osebe)
• 76 EUR - veljavnost 5 let (za osebe od 3. do 18. let starosti)
• 57 EUR - veljavnost 3 leta (za osebe do 3. let starosti)


Konzularne takse za OSEBNO IZKAZNICO znašajo:
•  76 EUR - veljavnost 10 let (za polnoletne osebe)
•  60 EUR - veljavnost 5 let (za osebe od 3. do 18. let starosti)
•  44 EUR - veljavnost 3 leta (za osebe do 3. let starosti)
Trajna osebna izkaznica za osebe od 70. leta starosti (konzularna taksa: 76 EUR)


Kako lahko plačam konzularno takso?
Konzularno takso je potrebno poravnati ob predaji vloge. Načini plačila so: z gotovino, s kreditno ali bančno kartico ali z nakazilom na tekoči račun veleposlaništva. 


Kaj pomeni biometrična fotografija?
Biometrična fotografija mora odražati trenutno podobo osebe in mora:
- izdelana mora biti na tankem sijajnem papirju, velikosti 35X45 mm.
- prosilec mora biti slikan od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice, rute, sončnih očal, ipd. Obraz naj bo brez nasmeha, pogled usmerjen naravnost. (zobje se ne smejo videti).
ozadje fotografije naj bo svetlo enobarvno, brez vzorcev, idealno je svetlo sivo ali svetlo modro ozadje. Za osebe s svetlimi lasmi je obvezna uporaba ozadja, ki ni belo.
- fotografija ne sme biti poškodovana.
- v primeru, da nosite očala z dioptrijo, bodite pozorni, da ni odseva očal na fotografiji. 
- osebe, ki po svoji navadi ali iz verskih razlogov nosijo ruto ali čepico kot znak verske pripadnosti, smejo IZJEMOMA priložiti fotografijo, na kateri so slikani s pokrivalom, vendar od spredaj in z odkritim čelom.

Standarde za fotografije je potrebno strogo upoštevati, saj lahko v nasprotnem primeru proizvajalec vlogo zavrne. Specifikacije za biometrično  fotografijo so na voljo tudi na spletni strani: http://www.bruselj.veleposlanistvo.si/fileadmin/user_upload/dkp_23_vbr/docs/KONZULARA/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf

Prijavil (a) sem stalno bivališče v tujini ali sem spremenil (a) naslov stalnega prebivališča v tujini, kaj moram storiti?
V skladu z Zakonom o bivališču (dodaj LINK iz rubrike Ureditev prebivališča), je potrebno v roku 15 dni sporočiti spremembo naslova stalnega ali začasnega bivališča. Spremembo je mogoče sporočiti Upravni enoti ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu Slovenije v tujini torej tudi na Veleposlaništvu Slovenije na Dunaju. Potrebno je izpolniti ustrezen obrazec in zaradi pravilnega zapisa naslova na vpogled predložiti potrdilo o prijavi bivališča  ("Meldezettel").
V roku 30 dni je potrebno spremembo naslova spremeniti tudi v osebnih dokumentih. Medtem ko je nov naslov mogoče vpisati v potni list kot spremembo (v kolikor obstaja na tretji strani potnega lista še prazen prostor), pa pri osebni izkaznici in vozniškem dovoljenju te možnosti ni in je zato potrebno pridobiti nov dokument.
Več informacij se nahaja v rubriki "Ureditev prijave prebivališča".


Kako spremenim naslov v potnem listu?
Državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Avstriji, lahko na Veleposlaništvu RS na Dunaju ali na Generalnem konzulatu v Celovcu (odvisno od zvezne dežele) vložijo vlogo za vpis novega naslova v potni list. Postopek je brezplačen in traja od 2 do 3 tedne.


Potni list / osebno izkaznico so mi ukradli oz. sem jo izgubil, kaj moram storiti?
Natančnejše informacije se nahajajo v rubriki "Naznanitev izgube ali tatvine potnega lista/osebne izkaznice".


1.) Pogrešitev, izgubo ali krajo dokumenta se prijavi na policiji oz. na pristojnem uradu za najdene predmete (več informacij v posebni rubriki – Naznanitev izgube ali tatvine dokumenta) in pridobi potrdilo o tej naznanitvi;

2.) Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije se poda izjavo o naznanitvi pogrešitve dokumenta na podlagi katere se sestavi zapisnik. V kolikor so vam poleg potnega lista in osebne izkaznice ukradli tudi druge dokumente, jih boste morali preklicati v Sloveniji, od tega vozniško ter prometno dovoljenje neposredno na Upravni enoti;

3.) Diplomatsko-konzularno predstavništvo veljavnost dokumenta na ustrezen način prekliče;

4.) Diplomatsko-konzularno predstavništvo vam lahko izda potni list za vrnitev (več o pogojih izdaje le-tega v posebni rubriki);

5.) V kolikor v tujini stalno ali začasno prebivate lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu zaprosite za nov dokument. Za izdajo novega dokumenta pri prvi pogrešitvi, izgubi ali tatvini se plača dvakratna vrednost konzularne takse (razen, če državljan dokaže, da je z dokumentom ravnal z dolžno skrbnostjo).

V kolikor je državljan dokument pogrešil več kot dvakrat, mora ob vlogi za nov dokument plačati štirikratno vrednost konzularne takse.

Državljanu se izda nov dokument z veljavnostjo enega leta, v kolikor je v obdobju petih let pred vložitvijo vloge zaradi neskrbnega ravnanja uničil, pogrešil oziroma izgubil 2 dokumenta ali več, kot tudi če sta mu bila dva dokumenta ali več odtujena. V kolikor imate prijavljen stalni naslov v tujini, lahko zaprosite za nov dokument.

Konzularne takse

Konzularne takse so določene z Zakonom o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 106/2010-UPB5)