Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Potovanje v Slovenijo /

Popotniki

 

 

CESTNINSKI RAZRED

VELJAVNOST

CENA (v EUR)

1

Tedenska vinjeta

7,50

1

Polletna vinjeta

30,00

1

Letna vinjeta

55,00

2A

Tedenska vinjeta

15,00

2A

Mesečna vinjeta

30,00

2A

Letna vinjeta

110,00

2B

Tedenska vinjeta

30,00

2B

Mesečna vinjeta

60,00

2B

Letna vinjeta

220,00

 

*Cestninski razred 1: enosledna motorna vozila.

*Cestninski razred 2A: Bivalna vozila in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30m, keterih največja dovoljena masa ne presega 3,500kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.

*Cestninski razred 2B: Dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30m ali več, katerih majvečja dovoljena masa ne presega 3,500kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.


 

Za vožnjo po cestninski cesti brez veljavne nalepke – vinjete oziroma brez plačila cestnine je predvidena globa v znesku od 300 do 800 EUR.

Letna vinjeta za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja naslednjega leta (skupaj 14 mesecev).

Polletna vinjeta velja šest mesecev od dneva njenega nakupa oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni.

Mesečna vinjeta velja od trenutka nakupa vinjete do preteka dneva z isto številko en mesec po dnevu njenega nakupa oziroma do preteka zadnjega dneva v mesecu, če v naslednjem mesecu takšnega dneva ni.

Tedenska vinjeta velja sedem zaporednih koledarskih dni od vključno dneva, ki ga določi uporabnik ob nakupu vinjete.

Več na www.dars.si