Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Potovanje v Slovenijo /

Popotniki

Aktualne informacije za popotnike (npr. varnost potovanj, napotki pred potovanjem v tujino, …) so dostopne na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Vinjete

Od 1. julija 2008 je za uporabo vinjetnih cestninskih cest obvezen nakup vinjete za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg.

Kako ravnati z vinjeto - zloženka

Prodaja

Vinjete so v prodaji na bencinskih servisih doma in v sosednjih državah ter na izpostavah nacionalnega in tujih avtomobilskih klubov, na poštnih uradih v Sloveniji in nekaterih kioskih. Za več informacij je na voljo seznam prodajnih mest.

Cenik

Cestninski razred 1 (enosledna motorna vozila):

Letna vinjeta

55,00 EUR

Polletna vinjeta

30,00 EUR

Tedenska vinjeta

7,50 EUR

Cestninski razred 2A (bivalna vozila in dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega):

Letna vinjeta

110,00 EUR

Mesečna vinjeta

30,00 EUR

Tedenska vinjeta

15,00 EUR

Cestninski razred 2B (dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega):

Letna vinjeta

220,00 EUR

Mesečna vinjeta

60,00 EUR

Tedenska vinjeta

30,00 EUR

Kazni

Za vožnjo po cestninski cesti brez veljavne nalepke – vinjete oziroma brez plačila cestnine je predvidena globa v znesku od 300 do 800 EUR.

Veljavnost

Letna vinjeta za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja naslednjega leta (skupaj 14 mesecev).

Polletna vinjeta velja šest mesecev od dneva njenega nakupa oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni.

Mesečna vinjeta velja od trenutka nakupa vinjete do preteka dneva z isto številko en mesec po dnevu njenega nakupa oziroma do preteka zadnjega dneva v mesecu, če v naslednjem mesecu takšnega dneva ni.

Tedenska vinjeta velja sedem zaporednih koledarskih dni od vključno dneva, ki ga določi uporabnik ob nakupu vinjete.

Več na dars.si