Veleposlaništvo RS Dunaj /Napovednik /
22.02.2022  

Volitve v Državni zbor Republike Slovenije

Volivci, ki živijo v Avstriji (nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji!) in so vpisani v posebni volilni imenik, lahko glasujejo po pošti, na Veleposlaništvu RS na Dunaju ali na Generalnem konzulatu RS v Celovcu. Volilno gradivo bo volivcem poslano na naslov stalnega prebivanja v tujini, če je ta naslov prijavljen v registru stalnega prebivalstva RS.
https://www.gov.si/novice/2022-02-14-obvestilo-volivcem-redne-volitve-poslancev-v-drzavni-zbor-2022/

Volivci s stalnim prebivališčem v RS, ki bodo na dan glasovanja v Avstriji, lahko glasujejo po pošti, na Veleposlaništvu RS na Dunaju ali na Generalnem konzulatu RS v Celovcu. O tem morajo najpozneje do 24.3.2022 do 24.ure obvestiti Državno volilno komisijo.
https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/drzavni-zbor-rs/volitve-drzavnega-zbora-rs/volitve-v-dz-2022/#accordion-1731-body-3