Veleposlaništvo RS Dunaj /Napovednik /
24.10.2017  

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2017 - MOŽNOSTI ZA GLASOVANJE V 2. KROGU

Glede na, zaenkrat še neuradne rezultate izida volitev za predsednika Republike Slovenije,  kaže da bo za izvolitev predsednika treba izpeljati še drugi krog volitev. V zvezi s tem vam v nadaljevanju posredujemo pomembne informacije glede možnosti glasovanja.

 

ZDOMCI

Zdomci, torej državljani, ki se začasno nahajajo v tujini in bi želeli tudi v drugem krogu glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP) z odprtim voliščem morajo svojo namero o glasovanju sporočiti Državni volilni komisiji najkasneje do 27.10.2017 do 24 ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejetega obvestila Državna volilna komisija ne bo upoštevala. Obvestilo lahko zdomec pošlje:

 

A.       preko portala eUprava na spodnji povezavi:
http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

 

B .       na obrazcu Obr. 02: "Obrazec - glasovanje zdomci" 

Obrazec lahko izseljenec pošlje na naslov okrajne volilne komisije:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
 • po faksu,
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije: gp.dvk@dvk-rs.si

Zdomcem, ki so že v prvem obvestilu Državni volilni komisiji označili, da želijo glasovati po pošti iz tujine ali na DKP z odprtim voliščem tudi v primeru izvedbe drugega kroga, obvestila ni potrebno ponovno pošiljati.

 

IZSELJENCI

Izseljenci, državljani ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo:

 1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP) z odprtim voliščem (vpisani so v posebni volilni imenik),
 2. po pošti iz tujine.

Volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izseljenec), je Državna volilna komisija po uradni dolžnosti že poslala volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini skupaj z gradivom za prvi krog volitev.

Izseljenci lahko glasujejo tudi v Republiki Sloveniji na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere uresničuje volilno pravico ali Državno volilno komisijo. Obvestilo lahko izseljenec pošlje:

 1. preko portala eUprava na spodnji povezavi:
  http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html
   
 2. na obrazcu Obr. 03: "Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci)" 

Obrazec lahko izseljenec pošlje na naslov okrajne volilne komisije:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
 • po faksu,
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije: gp.dvk@dvk-rs.si

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kontaktni-podatki-okrajnih-volilnih-komisij-volilnih-enot-in-okrajev-okrajev

ali na naslov Državne volilne komisije:

 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si,
 • po faksu na številko: 00386 1 43 31 269,
 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Državna volilna komisija ali okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 11. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo volilna komisija ne bo upoštevala.

 

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-volitve-predsednika-republike-2017