Veleposlaništvo RS Dunaj /O veleposlaništvu /Splošno /

14. 09. 2017

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Skladno s 34. in 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami) in 40. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami)Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju objavlja namero za sklenitev pogodbe o prodaji rabljene opreme v stanovanju (svetila, posamezni kosi pohištva, ipd.).

Veleposlaništvo bo z zainteresiranimi ponudniki opravilo pogajanja. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Veleposlaništva Republike Slovenije na Dunaju.