Veleposlaništvo RS Dunaj /Učenje slovenščine /

 

Dopolnilni pouk slovenskega jezika na Dunaju 

Dopolnilni pouk slovenskega jezika je namenjen Slovencem po svetu in njihovim potomcem. Financira ga Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ob strokovni podpori Zavoda RS za šolstvo. Za udeležence je brezplačen in prostovoljen. 

Pouk pomaga ohranjati slovenski jezik in identiteto v tujem okolju, hkrati pa pomeni tudi odlično priložnost za druženje otrok in njihovih staršev ter odraslih udeležencev pouka. Več informacij dobite na spletni strani Stičišče – slovenščina za Slovence po svetu: https://www.zrss.si/sticisce/dopolnilni-pouk/.

Na Dunaju pouk poteka v prostorih Centra avstrijskih narodnosti (Teinfaltstraße 4) v različnih starostnih skupinah za otroke od četrtega leta in v dveh skupinah za odrasle.

 

Naše ure so namenjene spoznavanju slovenskega jezika, kulture in literature; obeležujemo slovenske praznike in pomembne športne, kulturne ter druge dogodke. Vsako leto pripravimo delavnice, razna druženja in piknik.

 

Urnik dopolnilnega pouka slovenščine na Dunaju:
• ponedeljek od 15.30 do 17.00: 1. in 2. razred osnovne šole
• ponedeljek od 17.00 do 18.30: 3. in 4. razred osnovne šole
• sreda od 17.00 do 18.30: predšolski otroci
• četrtek od 15.30 do 18.30: mladinci
• četrtek od 18.30 do 21.30: odrasli (razdeljeni na začetno in nadaljevalno skupino)
Več informacij dobite pri učiteljici Juditi Babnik na elektronskem naslovu
judita.babnik(at)gmail.com.

 


Pouk slovenskega jezika kot materinščine na Dunaju

Že četrto šolsko leto na Dunaju poteka tudi pouk slovenskega jezika kot materinščine (Muttersprachlicher Unterricht) v okviru avstrijskega šolskega sistema na Dunaju (Mestni šolski svet). Pouk je namenjen slovensko govorečim šoloobveznim otrokom, ki želijo v krogu sovrstnikov v okviru rednega šolskega sistema okrepiti in nadgrajevati svoje znanje slovenščine kot maternega jezika. Obiskovanje tega pouka je seveda brezplačno in se konec šolskega leta nagradi z vpisom v šolsko spričevalo. Oblikovani sta dve starostni skupini otrok.


MLAJŠA VS SKUPINA

15:30-17:00 bo pouk za 1. in 2. razred. Pomembno je, da se v tem času otroci paralelno z učenjem nemške pisave učijo tudi pisanje slovenščine.
16:30-18:00 bo pouk za 3. in 4. razred. Uporabljalo se bo berilo in otroci se bodo učili osnove slovnice ter posegali tudi po literaturi, ki je med to starostno skupino privlačna.
 

Pol ure, ki se vmes prekriva, bo namenjen malici in aktivnostim  s katerimi bodo  krepili slovensko besedišče. Vsi, ki bi želeli, da otrok pouk obiskuje v celotnem času od 15:30-18:00, so seveda dobrodošli – to velja tudi za brate in sestre, ki so v različnih skupinah. Pouk se odvija v prostorih VS Stubenbastei (pri podzemni postaji Stubentor).

 

Pouk bo vsebinsko interdisciplinarno naravnan, tako da bodo učenci vzporedno s poukom v ljudski šoli obravnavali določene dele snovi še v slovenskem jeziku. Pri tem bodo pomembno vlogo namenili opismenjevanju v slovenskem jeziku, ter spoznavanju in branju kvalitetne otroške in mladinske literature.
S starši je bilo dogovorjeno da se je možno naročiti na revijo Ciciban, ki se bo uporabljala pri pouku in domačih nalogah. 3. in 4. razred bosta imela tudi bralno značko.
 

 

Za več informacij lahko kontaktirate učiteljico Petro Bezeljak, prof. na E-mail naslov: petra.bezeljak(at)gmail.com.

 

 STAREJŠA AHS SKUPINA

Starejša skupina od 1. do 8. (pretežni del do 4.) razreda gimnazije (AHS)  ima pouk ob torkih od 16.20 do 18.00 v prostorih Gimnazije Stubenbastei (pri podzemni postaji Stubentor).
Več informacij dobite pri učiteljici Juditi Babnik na elektronskem naslovu
judita.babnik(at)gmail.com.

 

Prijavo so oddajajo na otrokovi matični ljudski šoli. Le z zadostnim številom otrok bomo zagotovili kontinuiteto in našim otrokom pomagali ohranjati bogastvo, ki nam ga ponuja znanje materinščine! 

 

Ostali tečaji slovenskega jezika na Dunaju

 

Tečaj slovenščine poteka tudi v KSŠŠD-ju (Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju) na Mondscheingasse 11, 1070 Dunaj.
Pouk poteka ob ponedeljkih, in sicer tečaj za začetnike: 18:00-19:30 ter  nadaljevalni tečaj: 19:30-21:00.
Tečajniki plačajo le članarino KSŠŠD-ja, torej  EUR 10 letno. Tečaji se začnejo oktobra in trajajo vzporedno z univerzitetnim.

Kontakt: MMag. Maja Francé, GSM: +43/ 650 97 37 699

Dodatno gradivo:
Napotki za zavestno oblikovanje dvojezične vzgoje