Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Matične zadeve /

Matične zadeve

Državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), ki prebivajo v tujini, lahko na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS uredijo nekatere upravne matične zadeve, za katere postopki potekajo na upravnih enotah v RS. 


Pridobivanje izpiskov in potrdil

Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu je tako možno med drugim vložiti prošnjo za:

 • izpisek iz matičnega registra o rojstvu, sklenjeni zakonski zvezi ali smrti,

 • razna potrdila,  npr. potrdilo o državljanstvu, potrdilo o samskem stanu, idr.
  (Konzularna taksa znaša 19 EUR)

 • za spremembo osebnega imena z odločbo.
  (Konzularna taksa znaša 55 EUR)

 

Sklenitev zakonske zveze in razveza

Na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS lahko državljani predajo tudi vlogo za naknadni vpis sklenitve zakonske zveze. Predložiti je potrebno:

 • izpisek iz poročne matične knjige na mednarodnem obrazcu (po Dunajski ali Pariški konvenciji),

 • kopijo osebnega dokumenta zakonca - če je zakonec tuj državljan,

 • izjavo o izbiri priimka po sklenjeni zakonski zvezi – v primeru, če iz izpiska ni razvidno, kateri priimek bosta zakonca uporabljala po sklenitvi zakonske zveze.

  Konzularne takse ni.

 

Kadar je bila zakonska zveza razvezana v eni od držav članic EU, ni potrebno izvesti postopka priznanja tuje sodne odločbe v RS, temveč se razvezna sodba z uradnim prevodom le posreduje na upravno enoto. Vlogo za posredovanje na upravno enoto je mogoče predati tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS. 

Konzularne takse ni. 

 

Pravna podlaga: Zakon o matičnem registru 
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200337&stevilka=1720

Zakon o osebnem imenu
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200620&stevilka=746