Veleposlaništvo RS Dunaj /Konzularne zadeve /Državljanstvo RS /Prenehanje državljanstva Republike Slovenije /

Državljanstvo RS preneha:

 1. z odrekom,
 2. z odpustom,
 3. z odvzemom,
 4. po mednarodni pogodbi.

Prenehanje državljanstva z odrekom
Polnoletni državljan RS, ki je bil rojen v tujini in tam živi, pa ima tudi tuje državljanstvo, se lahko do dopolnjenega 25. leta starosti odreče državljanstvu Republike Slovenije.

Prenehanje državljanstva z odpustom (18. člen ZDRS)
Državljan RS, ki prebiva v tujini lahko zaprosi za odpust iz državljanstva na diplomatsko-konzularnem predstavništvu in mora pri tem predložiti naslednje dokumente:

 1. izpisek iz rojstne matične knjige (če je oseba rojen/a v tujini),*
 2. izpisek iz poročne matične knjige (če je oseba poročen/a v tujini),*
 3. sodbo o razvezi zakonske zveze v tujini in sklep okrožnega sodišča v RS o priznanju tuje sodne odločbe (če je oseba razvezan/a v tujini),
 4. dokazilo o tujem državljanstvu ali veljavno zagotovilo o pridobitvi tujega državljanstva,
 5. dokazilo o plačevanju preživnine za otroke, ki živijo v RS,
 6. življenjepis v slovenščini,
 7. potrdilo o plačani konzularni taksi,
 8. druga dokazila.

 

V kolikor gre za odpust iz državljanstva za osebo, mlajšo od 18 let, starš predloži:

 1. izpisek iz rojstne matične knjige (če je otrok rojen v tujini) *,
 2. izjavo otrok o soglasju k odpustu, če je otrok starejši od 14 let,
 3. overjeno soglasje obeh staršev o odpustu otroka,
 4. izjavo očeta ali matere, da soglaša k odpustu otrok, če so bili otroci ob razvezi dodeljeni v varstvo in vzgojo staršu, ki prosi za odpust iz državljanstva, oz. če je otrok rojen izven zakona, pa je bilo očetovstvo priznano ali sodno ugotovljeno; če starš, pri katerem otrok ne živi, z odpustom ne soglaša, mora prosilec vlogi priložiti odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki nadomesti soglasje tega starša,
 5. dokaz o tujem državljanstvu ali veljavno zagotovilo o pridobitvi tujega državljanstva z uradnim prevodom v slovenski jezik  
 6. potrdilo o plačani konzularni taksi,
 7. druga dokazila.

Konzularna taksa za odpust iz državljanstva je 354 EUR + overitve potrebnih dokumentov.

 

*Izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti izdani v skladu z določili Pariške konvencije (1956) o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino ali Dunajske konvencije (1976) o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (op. Avstrija je pristopnica k obema konvencijama), to pomeni na mednarodnem obrazcu, sicer je potreben njihov prevod in overitev (APOSTILLE).

Izpiski ne smejo biti starejši od 6 mesecev.