Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /

Koronavirus (COVID-19) v Avstriji

V kolikor se nahajate v Avstriji priporočamo, da redno spremljate avstrijske medije, ki ažurno poročajo o novih primerih okužbe in ukrepih. Prav tako upoštevajte navodila lokalnih oblasti in ravnajte preventivno za zmanjšanje možnosti okužbe - v skladu s priporočili pristojnih služb.

Kaj storiti v primeru suma okužbe?
Tistim, ki ste nedavno pripotovali iz območij, kjer je veliko okužb s koronavirusom svetujejo, da omejite svoje socialne stike in ste pozorni na pojav znakov okužbe.

V primeru ugotovljenih znakov okužbe svetujejo, da ostanete doma in pokličete na telefonsko številko: 1450, kjer boste prejeli nasvet strokovnjaka glede nadaljnjega postopanja. Obisk osebnega zdravnika ali bolnice odsvetujejo.

Telefonska linija za splošna vprašanja v zvezi s koronavirusom (COVID-19): 0800 555 621.

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V AVSTRIJI DOSTOPNE NA:

•Ministrstvo za socialne zadeve, zdravje, nego in zaščito potrošnikov: https://www.sozialministerium.at/…/Neuartiges-Coronavirus-(…
•Agencija za zdravstveno in prehransko varnost (AGES): https://www.ages.at/startseite/ in 24- urna telefonska številka: 0800 555 621, kjer vam bodo na vprašanja v zvezi s koronavirusom odgovorili strokovnjaki.
•Ministrstvo za notranje zadeve: https://www.bmi.gv.at/
•Posebne informacije za podjetja (BMWD) / tudi za (poslovne) popotnike na izpostavljena rizična območja z navezavami na posamezne države (BMEIA) https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html
Najnovejše informacije, stopnje varnosti in ukrepi v posameznih državah so dostopne na: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/…/

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V AVSTRIJI (stanje na dan 14.07.2020)

Dostopni na spletni strani Zveznega ministrstva za socialne zadeve, zdravstvo, nego in varstvo potrošnikov:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html

•Uporaba zaščitne maske
-obvezno upoštevanje varnostne razdalje med osebami ki ne živijo v istem gospodinjstvi in uporaba zaščitne maske (oz. zaščita za nos in usta) v zaprtih javnih prostorih in pri uporabi javnih prevoznih sredstev. Uporaba mask (oz. zaščita za nos in usta) je obvezna tudi pri nekaterih dogodkih, v lekarnah, v zdravstvenem sektorju, pri opravljanju določenih storitev in tam, kjer ni mogoče držati razdalje 1 metra. -od 09.07.2020 je zaradi povečanja števila okužb v Zgornji  Avstriji ponovno obvezna uporaba zaščitne maske v vseh javnih prostorih (trgovine, gostinski obrati, uradi itd.). Tudi v deželi Koroški je v nekaterih občinah in krajih ponovno obvezna uporaba zaščitnih mask na vseh javnih mestih ter tudi na vseh trgih in tržnicah. V turističnih krajih (Vrba na Koroškem - Vrbsko jezero, Baško jezero, Klopinjsko jezero)  je ta ukrep dodatno omejen na obvezno uporabo mask v času med 21:00 in 02:00 uro.
-osebe, ki niso iz istega gospodinjstva morajo med uporabo skupnega privatnega vozila uporabljati zaščitno masko, poleg voznika lahko v vsaki vrsti sedita  le dve osebi. 
-uporaba zaščitne maske (oz. zaščite za nos in usta) ni obvezna za otroke, ki so mlajši od 6 let.

•Omejitev večjih dogodkov, zbiranj:
-od 1.7. je dovoljena organizacija dogodkov do 250 oseb v zaprtih prostorih in do 500 oseb na prostem.
-od 1.8. bo dovoljena organizacija dogodkov  do 500 oseb v zaprtih prostorih in do 750 oseb na prostem.

Pri izvajanju vseh dogodkov se morajo upoštevati priporočila ministrstva za zdravje (npr. razdalja med obiskovalci in sedišči vsaj 1m). Vsi festivali in velike prireditve so do 31. avgusta odpovedane.

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V AVSTRIJO

KOPENSKE MEJE

V  Avstrijo lahko brez obveznosti predložitve testa na COVID -19 oz. karantene vstopajo osebe, ki imajo prijavljeno bivališče v Avstriji ali v eni od držav na seznamu ti. varnih držav (glej spodaj). Te osebe morajo verodostojno izkazati, da se v zadnjih 14 dneh niso mudile v nobeni drugi državi razen spodaj navedenih.

•Slovenija
•Andora
•Belgija
•Danska
•Nemčija
•Estonija
•Finska
•Francija
•Grčija
•Irska
•Islandija
•Italija
•Hrvaška
•Litva
•Latvija
•Luksemburg

•Lihtenštajn
•Malta
•Monako
•Nizozemska
•Norveška
•Poljska
•San Marino
•Švica
•Slovaška
•Češka
•Madžarska
•Vatikan
•Ciper

•Španija

Ta odlok zaenkrat velja do 30.09.2020.

Za vse druge osebe ukrepi pri vstopu v Avstrijo še vedno veljajo in je še naprej predvidena 14-dnevna karantena oz. predložitev negativnega testa na SARS-CoV-2 na za to predvidenem avstrijskem obrazcu v nemškem ali angleškem jeziku.

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih pri vstopu v Avstrijo, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti  veljaven potni list ali osebno izkaznico.

LETALSKI PROMET  - vstop v Avstrijo po zračni poti

Za vstop v Avstrijo preko zračnega prometa veljajo enaki ukrepi kot po kopnem. Slovenski državljani lahko vstopijo v Avstrijo preko zračnega prometa, če prihajajo iz držav znotraj schengenskega območja, ki so na seznamu varni držav Avstrije in lahko dokažejo da v zadnjih 14 dneh teh držav niso zapustili. V kolikor oseba prihaja iz katere druge države, se mu ob vstopu v Avstrijo odredi 14-dnevna obvezna karantena.

V kolikor slovenski državljan pristane v Avstriji in nadaljuje tranzit do Slovenije takoj po pristanku (prevoz sorodnikov ali prijateljev, vlak, rent-a-car, ipd.) karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino.

S 14.07.2020 je Avstrija posodobila seznam držav, iz katerih je prepovedan pristanek letal v Avstriji, in sicer je na seznam dodala naslednje države: Egipt, Srbija, Kosovo, Črna Gora, Severna Makedonija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Romunija, Bolgarija in Moldavija. Še vedno velja prepoved pristanka letal iz naslednjih držav: Kitajska, Iran, Belorusija, Portugalska, Velika Britanija, Švedska, Rusija ter Ukrajina.

Vendar je omogočen pristanek letal tudi iz teh držav, v kolikor gre za sezonske delavce, ki delajo na področju gospodarskih panog, kmetijstva, gozdarstva ter za zaposlene na področju zdravstva in nege. Po pristanku morajo te osebe nastopiti 14-dnevno karanteno (glej pod Kopenske meje).

Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Odlok zaenkrat velja do 31.07.2020.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles

MEJNI PREHODI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO

Vlada RS je 7.6.2020 izdala nov Odlok, na podlagi katerega lahko državljani Slovenije in Avstrije slovensko - avstrijsko mejo prestopijo na vseh mejnih prehodih, ki so bili prehodni pred izbruhom krize s COVID-19.

Za vse druge osebe, ki nimajo avstrijskega ali slovenskega državljanstva, velja, da lahko slovensko - avstrijsko mejo prestopijo le na 3 kontrolnih točkah, in sicer:

1. Karavanke – Karawankentunnel (A11)
2. Ljubelj – Loibeltunnel (po novem odprt 24 ur)
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)

Dodatna kontrolna točka je na železniški povezavi na mejnem prehodu Šentilj (železniška postaja) – Spielfeld (Bahnhof).

Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so:
•Ljubljana (Brnik, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana)
•Maribor (Slivnica, Letališče Edvarda Rusjana Maribor)
•Portorož (Sečovlje/Sicciole, Letališče Portorož).

Aktualni seznam odprtih mejnih prehodov na kopenskih mejah in njihove obratovalne čase lahko preverite na spletnih straneh slovenske policije: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB V SLOVENIJI

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V SLOVENIJI DOSTOPNE NA:
• Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
• Ministrstvo za zunanje zadeve RS: https://www.gov.si/…/ministr…/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
• Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO (stanje na dan 14.07.2020)

Ukrep karantene se ne izvaja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, za ostale pa se izvaja postopoma.

Seznam držav, za katere se ukrep karantene prav tako ne izvaja:

Avstrija, Madžarska, Italija, Ciper, Estonija, Češka (brez Moravsko-šlezijske administrativne enote Češke),Finska, Grčija, Nemčija, Islandija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Norveška, Slovaška, Švica, Danska, Irska, Malta, Španija, Belgija, Nizozemska in Francija.

Vstopijo lahko torej osebe, ki imajo v omenjenih državah stalno ali začasno prebivališče in ki ob vstopu v Republiko Slovenijo niso pozitivne na SARS-CoV-2 oziroma ne kažejo bolezenskih znakov, značilnih za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Te osebe na meji dobijo navodila NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.

Na podlagi epidemiološkega stanja in tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega prostora lahko Vlada RS s sklepom spreminja seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v SI brez ukrepa karantene.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Tranzit čez ozemlje RS je dovoljen (RS je potrebno zapustiti v 12 urah), razen za osebe, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja RS.

Zdravstvena služba bo še naprej občasno preverjala zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo iz držav oziroma ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemioloških varnih držav, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni.

IZJEME za osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu varnih držav (obveznost karantene ne velja):

1. čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant ter
1.2. čezmejni tedenski delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant;
2. oseba v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
3. oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje ustrezno izkazuje z dokazili;
4. oseba, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;
5. oseba, ki potuje čez Republiko Slovenijo v drugo državo in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;
6. oseba z diplomatskim potnim listom;
7. oseba, ki zagotavlja storitve,  za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi neizvajanje teh storitev zaradi odreditve karantene lahko povzročilo večjo družbeno ali gospodarsko škodo;
8. pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
9. oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja na dan prehoda meje;
10. oseba, ki prehaja mejo  (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v istem dnevu;
11. oseba, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
12. oseba, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v istem dnevu;
13. oseba, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v istem dnevu ter predloži ustrezna navodila;
14. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del.

Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 1.2., 7., 8., 9., 10., 11. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-1 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja.

Omejitve za prihode iz držav s poslabšanjem epidemioloških razmer

S 13. junijem 2020 se zaradi poslabšanja epidemioloških razmer ne glede na državljanstvo ali bivališče odredi 14-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz spodaj naštetih držav, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo v teh državah stalno ali začasno prebivališče:

Katar, Bahrajn, Čile, Kuvajt, Peru, Armenija, Džibuti, Oman, Brazilija, Panama, Belorusija, Andora, Singapur, Švedska, Maldivi, Sao Tome in Principe, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike, San Marino, Saudova Arabija, Ruska federacija, Moldavija, Gibraltar, Bolivija, Portoriko, Gabon, Kajmanski otoki, Dominikanska republika, Republika Južna Afrika, Iran, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo, Albanija in Portugalska.

Izjeme veljajo le za:
1. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
2. delavce v sektorju mednarodnega prevoza;
3. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu;
4. osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 12  urah po vstopu;
5. osebo z diplomatskim potnim listom;
6. osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode.

Hkrati velja za osebe oz. izjeme iz 1. in 6. točke, da morajo ob vstopu v Slovenijo predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali državi članici Schengenskega območja.