Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /

Koronavirus (COVID-19) v Avstriji

V kolikor se nahajate v Avstriji priporočamo, da redno spremljate avstrijske medije, ki ažurno poročajo o novih primerih okužbe in ukrepih. Prav tako upoštevajte navodila lokalnih oblasti in ravnajte preventivno za zmanjšanje možnosti okužbe - v skladu s priporočili pristojnih služb.

Kaj storiti v primeru suma okužbe?
Tistim, ki ste nedavno pripotovali iz območij, kjer je veliko okužb s koronavirusom svetujejo, da omejite svoje socialne stike in ste pozorni na pojav znakov okužbe.

V primeru ugotovljenih znakov okužbe svetujejo, da ostanete doma in pokličete na telefonsko številko: 1450, kjer boste prejeli nasvet strokovnjaka glede nadaljnjega postopanja. Obisk osebnega zdravnika ali bolnice odsvetujejo.

Telefonska linija za splošna vprašanja v zvezi s koronavirusom (COVID-19): 0800 555 621.

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V AVSTRIJI DOSTOPNE NA:

•Ministrstvo za socialne zadeve, zdravje, nego in zaščito potrošnikov: https://www.sozialministerium.at/…/Neuartiges-Coronavirus-(…
•Agencija za zdravstveno in prehransko varnost (AGES): https://www.ages.at/startseite/ in 24- urna telefonska številka: 0800 555 621, kjer vam bodo na vprašanja v zvezi s koronavirusom odgovorili strokovnjaki.
•Ministrstvo za notranje zadeve: https://www.bmi.gv.at/
•Posebne informacije za podjetja (BMWD) / tudi za (poslovne) popotnike na izpostavljena rizična območja z navezavami na posamezne države (BMEIA) https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html
Najnovejše informacije, stopnje varnosti in ukrepi v posameznih državah so dostopne na: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/…/

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V AVSTRIJI (stanje na dan 25.09.2020)

Dostopni na spletni strani Zveznega ministrstva za socialne zadeve, zdravstvo, nego in varstvo potrošnikov:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html

•Ukrepi v Avstriji

- od 14.09. je po vsej Avstriji ponovno obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih. Obvezna uporaba zaščitne maske velja v trgovinah in uradih, med uporabo javnega prevoza (tudi med vožnjo z taksijem, žičnico, potovalnimi avtobusi, v notranjosti izletniških ladij), v bankah, na poštah, v šolah (izven razreda) in pri opravljanju storitev. Prav tako je uporaba zaščitne maske ponovno obvezna v gastronomiji za strežno osebje. Še vedno je obvezna zaščita v zdravstvenem sektorju (lekarne, zdravniške ordinacije, bolnišnice, obiskovalci domov za nego in oskrbo, zdravilišč ter vseh ostalih prostorov in inštitucij zdravstvene nege in oskrbe).

- od 21.09. bo uporaba zaščitne maske obvezna tudi na tržnicah, sejmih in za goste v gostinski lokalih (ne na sedežnem mestu). Hrana in pijača se lahko v notranjih prostorih strežeta samo pri mizi, za mizo ne sme sedeti več kot 10 ljudi.

- dovoljena je organizacija dogodkov v notranjih prostorih do 1500 oseb, če je določen sedežni red (obvezna uporaba zaščitne maske povsod, razen na sedišču) in je možno zagotoviti razdaljo 1 m med gosti in samo do 10 oseb, če ni sedežnega reda. Dogodki na prostem se lahko organizirajo s 3000 obiskovalci če je sedežni red določen in z do 100, če tega ni. Pogrebi in verski dogodki so iz teh ukrepov izvzeti.

- še vedno je  obvezno upoštevanje varnostne razdalje med osebami ki ne živijo v istem gospodinjstvi in uporaba zaščitne maske povsod (oz. zaščita za nos in usta), kjer ni mogoče držati razdalje 1 metra.

- osebe, ki niso iz istega gospodinjstva morajo med uporabo skupnega privatnega vozila uporabljati zaščitno masko, poleg voznika lahko v vsaki vrsti sedita le dve osebi. 

-uporaba zaščitne maske (oz. zaščite za nos in usta) ni obvezna za otroke, ki so mlajši od 6 let. Prav tako pri vstopu v državo test na COVID-19 (za vstop iz določenih držav) ni obvezen za otroke mlajše od 7 let.

Avstrijska vlada je uvedla t.i. "Korona semafor", ki bo posameznim zveznim deželam in okrožjem določal 4 možne stopnje ogroženosti zaradi okužb s korona virusom in temu primerne ukrepe (zelena – malo okužb, rumena, oranžna, rdeča – veliko okužb).

Kriteriji za določitev barvnih stopenj so naslednji:
-število okuženih v zadnjih 7 dnevih na 100.000 prebivalcev,
- število opravljenih testov,
- prenosljivost,
- število najdenih clustejev oz. kako uspešno je bilo sledenje izvoru okužb,
- kapacitete v bolnišnicah (pride v poštev pri oranžni in rdeči barvi). 

Dodatne informacije in trenutno stanje po posameznih deželah najdete na naslednji povezavi:
https://corona-ampel.gv.at/

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V AVSTRIJO

KOPENSKE MEJE

V  Avstrijo lahko brez obveznosti predložitve testa na COVID -19 oz. karantene vstopajo osebe, ki imajo prijavljeno bivališče v Avstriji ali v eni od držav na seznamu ti. varnih držav (glej spodaj). Te osebe morajo verodostojno izkazati, da se v zadnjih 10 dneh niso mudile v nobeni drugi državi razen spodaj navedenih.

 • Slovenija
 • Belgija
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Finska
 • Francija (razen regije 'Ile de France' vključno z Parizom in regije 'Provance-Alpes-Cote d'Azur'*)
 • Grčija
 • Irska
 • Islandija
 • Italija
 • Litva
 • Latvija
 • Luksemburg
 • Lihtenštajn
 • Malta
 • Monako
 • Nizozemska
 • Norveška
 • Poljska
 • San Marino
 • Švica
 • Slovaška
 • Češka (razen Prage*)
 • Madžarska
 • Vatikan
 • Združeno kraljestvo
 • Ciper
 • Kanarski otoki (Španija)
 • Švedska
 • Portugalska (razen regij Lizbona in Norte*)
 • Avstralija
 • Japonska
 • Kanada
 • Nova Zelandija
 • Južna Koreja
 • Urogvaj

*Celoten seznam držav za katere je Avstrija izdala omejitev potovanj oz. najvišjo stopnjo nevarnostinajdete na naslednji povezavi:

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/

Ta odlok zaenkrat velja do 30.09.2020.

Za vse druge osebe ukrepi pri vstopu v Avstrijo še vedno veljajo in je še naprej predvidena 10-dnevna karantena ali predložitev negativnega testa na SARS-CoV-2 iz uradno priznanega laboratorija na za to predvidenem avstrijskem obrazcu v nemškem ali angleškem jeziku, ki ne sme biti starejši od 3 dni (oz. 72 ur).

Osebe, ki vstopajo v Avstrijo iz seznama t.i. epidemiološko nevarnih držav (glej seznam pod priloga A2/Anlage A2) kot tudi vsi tranzitni potniki, ki prihajajo iz teh držav skozi Avstrijo, morajo ob vstopu v Avstrijo predložiti predpisan obrazec. Da bi se izognili dolgim čakalnim dobam, priporočamo, da obrazec izpolnite pred vstopom v državo.

Obrazec v nemškem in angleškem jeziku.

Več informacij o vstopu v Avstrijo: https://www.bmk.gv.at/service/corona/einreisebestimmungen.html 

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih pri vstopu v Avstrijo, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti  veljaven potni list ali osebno izkaznico.

LETALSKI PROMET  - vstop v Avstrijo po zračni poti

Za vstop v Avstrijo preko zračnega prometa veljajo enaki ukrepi kot po kopnem. Slovenski državljani lahko vstopijo v Avstrijo preko zračnega prometa, če prihajajo iz držav znotraj schengenskega območja, ki so na seznamu varni držav Avstrije in lahko dokažejo da v zadnjih 10 dneh teh držav niso zapustili. V kolikor oseba prihaja iz katere druge države, se mu ob vstopu v Avstrijo odredi 10-dnevna obvezna karantena.

V kolikor slovenski državljan pristane v Avstriji in nadaljuje tranzit do Slovenije takoj po pristanku (prevoz sorodnikov ali prijateljev, vlak, rent-a-car, ipd.) karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino.

Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles

MEJNI PREHODI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO

Vlada RS je 7.6.2020 izdala nov Odlok, na podlagi katerega lahko državljani Slovenije in Avstrije slovensko - avstrijsko mejo prestopijo na vseh mejnih prehodih, ki so bili prehodni pred izbruhom krize s COVID-19.

Za vse druge osebe, ki nimajo avstrijskega ali slovenskega državljanstva, velja, da lahko slovensko - avstrijsko mejo prestopijo le na 3 kontrolnih točkah, in sicer:

1. Karavanke – Karawankentunnel (A11)
2. Ljubelj – Loibeltunnel  (odprt 24 ur)
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)

Dodatna kontrolna točka je na železniški povezavi na mejnem prehodu Šentilj (železniška postaja) – Spielfeld (Bahnhof).

Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so:
•Ljubljana (Brnik, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana)
•Maribor (Slivnica, Letališče Edvarda Rusjana Maribor)
•Portorož (Sečovlje/Sicciole, Letališče Portorož).

Osebe, ki jim bo odrejena karantena, lahko od 20.07.2020 vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Izdaja in vročanje odločb poteka na način, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.

Aktualni seznam odprtih mejnih prehodov na kopenskih mejah in njihove obratovalne čase lahko preverite na spletnih straneh slovenske policije: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB V SLOVENIJI

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V SLOVENIJI DOSTOPNE NA:
• Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
• Ministrstvo za zunanje zadeve RS: https://www.gov.si/…/ministr…/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
• Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO (stanje na dan 24.09.2020)

Ukrep karantene se ne izvaja za državljane Republike Slovenije, za ostale pa se izvaja postopoma.

Prav tako ukrep karantene ne velja za ožje družinske člane državljanov Republike Slovenije (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), ki potujejo skupaj z njimi in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Seznam držav, za katere se ukrep karantene prav tako ne izvaja (t.i. "zeleni seznam"):

1. Avstrija
2. Ciper
3. Estonija
4. Finska
5. Gruzija
6. Italija
7. Latvija
8. Lihtenštajn
9. Litva
10. Madžarska
11. Nemčija
12. Norveška
13. Nova Zelandija
14. Ruanda
15. San Marino
16. Slovaška
17. Urugvaj
18. Vatikan
19. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Vstopijo lahko torej osebe, ki imajo v omenjenih državah stalno ali začasno prebivališče in ki ob vstopu v Republiko Slovenijo niso pozitivne na SARS-CoV-2 oziroma ne kažejo bolezenskih znakov, značilnih za okužbo s tem virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Te osebe na meji dobijo navodila NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.

Na podlagi epidemiološkega stanja in tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega prostora lahko Vlada RS s sklepom spreminja seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v SI brez ukrepa karantene.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Prav tako se vstop ne dovoli osebi, za kateri se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja RS.

Tranzit čez ozemlje RS je dovoljen (RS je potrebno zapustiti v 12 urah), razen za osebe, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja RS.

Zdravstvena služba bo še naprej občasno preverjala zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo iz držav oziroma ima stalno ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemioloških varnih držav, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 10 dni.

Vročanje odločb o karanteni tudi v notranjosti države - Če se oseba, ki bi ji morala biti sicer karantena odrejena ob vstopu v Slovenijo, že nahaja v Sloveniji (na primer ob nezakonitem prehodu državne meje), policist za potrebe priprave odločbe o karanteni osebi odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji in elektronski naslov za vročitev odločbe v elektronski obliki) v notranjosti države ter jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe o karanteni, to vrne v policijsko enoto policista, ki je pridobil podatke, policist pa nato osebi vroči odločbo.

Izjeme za osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državah, ki so na t.i. rumene seznamu - obveznost karantene ne velja (države, ki niso ne na zelenem, ne na rdečem seznamu):

1. čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant ter
2. čezmejni tedenski delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant;
3. osebo v gospodarskem prometu ali dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z ustreznimi dokazili o opravljanju prometa ali dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji;
4. oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje ustrezno izkazuje z dokazili;
5. oseba, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;
6. oseba, ki potuje čez Republiko Slovenijo v drugo državo in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;
7. oseba z diplomatskim potnim listom;
8. oseba, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi neizvajanje teh storitev zaradi odreditve karantene lahko povzročilo večjo družbeno ali gospodarsko škodo;
9. pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
10. oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja na dan prehoda meje;
11. oseba, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v istem dnevu;
12. oseba, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
13. oseba, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani;
14. osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje ter predloži ustrezno dokazilo;
15. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;
16. pripadniki Slovenske vojske, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini ter uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini;
17. državljani držav, ki prihajajo iz držav s seznama varnih držav (t.i. "zeleni seznam"), ki so bile v času rezervacije na seznamu varnih držav, in so v tem času v Republiki Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu, ne glede na to, da je bila črtana s seznama varnih držav (z zelenega seznama), in to izkazuje z dokazilom o rezervaciji;
18. predstavnik tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca, Slovenijo pa zapusti takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
19. osebo, ki je poklicni športnik, član spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegat ali športni sodnik in prehaja mejo zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar izkaže z ustreznim dokazilom in predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);
20. osebo, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom in spremljevalno zdravstveno osebje v tem vozilu;
21. osebo, ki je član tuje uradne delegacije in prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa.

Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 2., 3., 8., 9., 10., 12., 13., 16., 17., 19. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki jih slovenski organi priznavajo kot ustrezne in verodostojne. Ustreznost in verodostojnost tujih laboratorijev (v tretjih državah) za priznanje veljavnosti testa na COVID-19 skupaj presojata Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Seznam laboratorijev v tretjih državah, katerih teste na COVID-19 priznava Slovenija, bo na svoji spletni strani objavil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 16. točke prejšnjega odstavka, lahko ne glede na prejšnji stavek opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) šele ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za izolacijo pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.

Od 20.08.2020 je omogočen tranzit ozemlja Slovenije v 6 urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, pri tem pa ne kažejo znakov okužbe. V tem primeru  policija taki osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji, to je Ministrstvo za zdravje ali Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Omogočen je tudi vstop v Slovenijo državljanom Slovenije ali tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, karanteno pa želijo prestajati v Sloveniji. Tudi v tem primeru policija tej osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bo oseba prestajala karanteno.

Omejitve za prihode iz držav s poslabšanjem epidemioloških razmer (t.i. "rdeči seznam")

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer se, ne glede na državljanstvo ali bivališče, odredi 10-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz spodaj naštetih držav, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo v teh državah stalno ali začasno prebivališče:

1. Katar
2. Bahrajn
3. Čile
4. Kuvajt
5. Peru
6. Armenija
7. Oman
8. Brazilija
9. Panama
10. Singapur
11. Maldivi
12. Sao Tome in Principe
13. Združeni arabski emirati
14. Združene države Amerike
15. Saudova Arabija
16. Rusija
17. Moldavija
18. Bolivija
19. Portoriko
20. Gabon
21. Dominikanska republika
22. Južna Afrika
23. Iran
24. Severna Makedonija
25. Srbija
26. Bosna in Hercegovina
27. Kosovo
28. Albanija
29. Luksemburg
30. Črna gora
31. Kitajska
32. Kazahstan
33. Honduras
34. Izrael
35. Zelenortski otoki
36. Kolumbija
37. Otoki Turks in Caicos
38. Azerbajdžan
39. Irak
40. Deviški otoki Združenih držav
41. Kirgizija
42. Argentina
43. Kostarika
44. Gvatemala
45. Mehika
46. Salvador
47. Esvatini
48. Surinam
49. Romunija
50. Bahami
51. Indija
52. Španija
53. Belgija
54. Gvam
55. Belize
56. Gibraltar
57. Libija
58. Paragvaj
59. Gambija
60. Libanon
61. Filipini
62. Venezuela
63. Ukrajina
64. Maroko
65. Sveti Martin
66. Ekvatorialna Gvineja
67. Ferski otoki
68. Namibija
69. Malta
70. Ekvador
71. Andora
72. Monako
73. Nizozemska
74. Hrvaška

Izjeme veljajo le za:

1. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
2. delavce v sektorju mednarodnega prevoza;
3. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu;
4. osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 12  urah po vstopu;
5. osebo z diplomatskim potnim listom;
6. osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;
7. oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja na dan prehoda meje;
8. pripadniki Slovenske vojske, policije ali uslužbenca državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini;
9. predstavnik tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca, Slovenijo pa zapusti takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
10.  osebo, ki je poklicni športnik, član spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegat ali športni sodnik in prehaja mejo zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar izkaže z ustreznim dokazilom in predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19);
11.  osebo, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom in spremljevalno zdravstveno osebje v tem vozilu;
12.  osebo, ki je član tuje uradne delegacije in prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa.

Hkrati velja za osebe oz. izjeme iz 1., 6., 7., 8., 10. in 12. točke, da morajo ob vstopu v Slovenijo predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-COVID-19, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali državi članici Schengenskega območja oz. pri inštituciji, ki jih slovenski organi priznavajo kot ustrezne in verodostojne.

Za sosednje države, ki so uvrščene na rdeči seznam (zaenkrat je to Hrvaška), pa je Vlada 20.08.2020 zaradi izjemne čezmejne povezanosti prebivalstva določila, da se za prehajanje meje brez karantene uporablja širši nabor izjem. To je vseh 21 izjem,  razen 17. točka (turistični obisk), ki veljajo za prehajanje meje iz držav na rumenem seznamu in nove tri izjeme:
1. osebo, ki je državljan RS ali tujec s stalnim bivališčem v RS in je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi, iz katere vstopa v RS, in to izkaže z ustreznimi listinami, ter njene ožje družinske člane, pod pogojem, da se vračajo v Republiko Slovenijo v 48 urah po izstopu;
2. osebo, ki je državljan RS ali tujec s stalnim bivališčem v RS in ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v RS, in to izkaže z ustreznimi listinami, ter njene ožje družinske člane, pod pogojem, da se vračajo v Republiko Slovenijo v 48 urah po izstopu;
3. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v sosednji državi ter se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu.