Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V AVSTRIJI /

Koronavirus (COVID-19) v Avstriji

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V AVSTRIJI DOSTOPNE NA:

•Ministrstvo za socialne zadeve, zdravje, nego in zaščito potrošnikov: https://www.sozialministerium.at/…/Neuartiges-Coronavirus-(…
•Agencija za zdravstveno in prehransko varnost (AGES): https://www.ages.at/startseite/ in 24- urna telefonska številka: 0800 555 621, kjer vam bodo na vprašanja v zvezi s koronavirusom odgovorili strokovnjaki.
•Ministrstvo za notranje zadeve: https://www.bmi.gv.at/
•Posebne informacije za podjetja (BMWD) / tudi za (poslovne) popotnike na izpostavljena rizična območja z navezavami na posamezne države (BMEIA) https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html
Najnovejše informacije, stopnje varnosti in ukrepi v posameznih državah so dostopne na: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/…/

 

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V AVSTRIJI (posodobljeno 27.10.2020)

Dostopni na spletni strani Zveznega ministrstva za socialne zadeve, zdravstvo, nego in varstvo potrošnikov:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html

Od 25.10.2020 ob 0.00 veljajo v Avstriji novi splošni ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19. Posamezne zvezne dežele lahko sprejmejo še dodatne ukrepe.  

Izpostavljamo naslednje ukrepe, ki veljajo na celotnem ozemlju Avstrije:

1. Obveznost nošenja zaščite za nos in usta ter razdalja najmanj 1 metra:

-na vseh javnih površinah na prostem velja minimalna razdalja vsaj 1 metra;

-v notranjih javnih prostorih in zaprtih povezanih površinah (tudi pasaže) velja minimalna razdalja vsaj 1 metra ter dodatno tudi obveznost nošenja zaščitne maske. Izjeme so osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, znotraj manjših skupin do 6 oseb (največ 6 mladoletnih otrok) in pomočniki osebam z omejitvami.

Še posebej izpostavljamo, da to velja: 
-v javnem prometu, tudi na postajah/postajališčih javnega prometa in letališčih ter med vožnjo s taksijem, žičnico, potovalnimi avtobusi, v notranjosti izletniških ladij. V javnem prometu in letalih je minimalno razdaljo potrebno upoštevati, v kolikor je to mogoče, sicer je obvezno nositi maske,
-osebe, ki niso iz istega gospodinjstva morajo med uporabo skupnega privatnega vozila uporabljati zaščitno masko, poleg voznika lahko v vsaki vrsti sedita le dve osebi,
-v času prireditev na določenem sedišču, kot tudi na prireditvah na prostem,
-pri nakupih (tudi na tržnicah) ter pri opravljanju storitev,
-v šolah izven razredov, nastanitvenih obratih,
-pri obiskih upravnih organov, domovih starostnikov,
-kopališčih (razen v vlažnih prostorih), športnih ustanovah (razen pri športu), idr.

Obveznost nošenja mask velja tudi za zdravniške ordinacije, bolnišnice, obiskovalce domov za starostnike, domov za nego in oskrbo, zdravilišč ter vseh ostalih prostorov in inštitucij zdravstvene nege in oskrbe. V domovih starostnikov se dovoli obiske tudi v paliativni negi in hospicih.

Uporaba zaščitne maske (oz. zaščite za nos in usta) ni obvezna za otroke, ki so mlajši od 6 let.

V prehodnem obdobju do 7.11.2020 se odpravlja možnost alternativne uporabe obraznih ščitov, dopustne so le še "tesno prilegajoče se" maske.

2. Omejitve glede združevanja in prireditev:

-prireditve brez določenih sedežev so omejene na do 6 oseb v notranjih prostorih ter do 12 oseb na prostem, poleg tega dovoljenih še 6 mladoletnih otrok. Izjema je udeležba na pogrebu, kjer je dovoljenih največ 100 oseb;
-prireditev v notranjih prostorih se lahko udeleži največ 1.000 obiskovalcev, na prostem pa največ 1.500 obiskovalcev;
-o vsaki prireditvi nad 6 oz. 12 oseb je potrebno obvestiti ustrezne zdravstvene organe, v primeru, da gre za udeležbo več kot 250 oseb je potrebno dovoljenje;
-v kolikor gre za udeležbo več kot 50 oseb v notranjih prostorih in več kot 100 oseb na prostem, je potrebno imenovati posebnega COVID-19 pooblaščenca;
-prepoved postrežbe pijače/hrane (razen vode) na vseh prireditvah, (izjeme pri trajanju nad 3 urami, ali če je to osnovni namen prireditve, vendar je možna le strežba za mizo);
-te omejitve veljajo tudi za amaterske pevske zbore in glasbene orkestre;

Veljajo naslednje izjeme:
-združevanje v zasebnih bivališčih,
-verski obredi,
-združevanja v skladu z Zakonom o združevanjih št. 98/1953 (npr. demonstracije) – ob upoštevanju pravila držanja razdalje 1 metra  med udeleženci, ki niso iz istega gospodinjstva;
-združevanja iz poklicnih razlogov, če so potrebni za izvajanje dejavnosti;
-združevanje organov  političnih strank;
-združevanje organov pravnih oseb;
-združevanja v skladu z Delovno zakonodajo;
-vstopanje v gledališča, koncertne dvorane in arene, kinematografe, kaberete na prostem, v kolikor gre za udeležbo z lastnim prevoznim sredstvom.

3. Gastronomija:

-splošna obveznost nošenja zaščitne maske razen za mizo sede;
-hrano je mogoče uživati samo za mizo;
-dovoljene skupine gostov do 6 oseb, v odprtih vrtovih do 12 oseb, v obeh primerih je dovoljenih poleg tega še 6 mladoletnih otrok;
-po zaprtju lokala se 50 m okoli njega ne sme uživati alkoholnih pijač (velja tudi za "imbise" in črpalke ipd.);
-vse restavracije z več kot 50 sedeži morajo imeti t.i. preventivni protokol za preprečevanje širjenja virusa; 
-splošna omejitev obratovalnega časa do 1.00, posamezne zvezne dežele imajo lahko poleg tega še dodatne deželne zaostritve, kot je na primer obvezna registracija gostov. 

4. Korona semafor:

Avstrijska vlada je uvedla t.i. "Korona semafor", ki posameznim zveznim deželam in okrožjem določa 4 možne stopnje ogroženosti zaradi okužb s korona virusom in temu primerne ukrepe (zelena – malo okužb, rumena, oranžna, rdeča – veliko okužb).

Kriteriji za določitev barvnih stopenj so naslednji:
-število okuženih v zadnjih 7 dnevih na 100.000 prebivalcev,
-število opravljenih testov,
-prenosljivost,
-število najdenih skupin okuženi ("klustejev") oz. kako uspešno je bilo sledenje izvoru okužb,
-kapacitete v bolnišnicah (pride v poštev pri oranžni in rdeči barvi). 

Dodatne informacije in trenutno stanje po posameznih deželah najdete na naslednji povezavi:
https://corona-ampel.gv.at/

MEJNI PREHODI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO

Vlada RS je 7.6.2020 izdala nov Odlok, na podlagi katerega lahko državljani Slovenije in Avstrije slovensko - avstrijsko mejo prestopijo na vseh mejnih prehodih, ki so bili prehodni pred izbruhom krize s COVID-19.

Od 26.10.2020 velja, da lahko državno mejo izven kontrolnih točk prestopajo tudi državljani EU in Schengenskega območja, v kolikor imajo prebivališče v administrativnih enotah, ki mejijo na Slovenijo.

Za vse druge osebe, ki nimajo avstrijskega ali slovenskega državljanstva, velja, da lahko slovensko - avstrijsko mejo prestopijo le na 3 kontrolnih točkah, in sicer:

1. Karavanke – Karawankentunnel (A11)
2. Ljubelj – Loibeltunnel  (odprt 24 ur)
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)

Dodatna kontrolna točka je na železniški povezavi na mejnem prehodu Šentilj (železniška postaja) – Spielfeld (Bahnhof).

Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so:
•Ljubljana (Brnik, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana)
•Maribor (Slivnica, Letališče Edvarda Rusjana Maribor)
•Portorož (Sečovlje/Sicciole, Letališče Portorož).

Osebe, ki jim bo odrejena karantena, lahko od 20.07.2020 vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Izdaja in vročanje odločb poteka na način, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.

Aktualni seznam odprtih mejnih prehodov na kopenskih mejah in njihove obratovalne čase lahko preverite na spletnih straneh slovenske policije: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

 

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V AVSTRIJO (posodobljeno 27.10.2020)

KOPENSKE MEJE

V  Avstrijo lahko brez obveznosti predložitve testa na COVID -19 oz. karantene vstopajo osebe, ki imajo prijavljeno bivališče v Avstriji ali v eni od držav na seznamu ti. varnih držav (glej spodaj). Te osebe morajo verodostojno izkazati, da se v zadnjih 10 dneh niso mudile v nobeni drugi državi razen spodaj navedenih.

Slovenija
Avstralija
Belgija
Bolgarija (razen regij Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna*)
Danska
Nemčija
Estonija
Finska
Francija (razen regije 'Ile de France' vključno z Parizom in regije 'Provance-Alpes-Cote d'Azur'*)
Grčija
Irska
Islandija
Italija
Japonska
Kanada
Hrvaška (samo iz regij Brod-Posavina, Istria, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar)
Litva
Latvija
Luksemburg
Lihtenštajn
Malta
Monako
Nova Zelandija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska (razen regij Lizbona in Norte*)
Južna Koreja
San Marino
Švica
Švedska
Slovaška
Kanarski otoki (Španija)
Češka (razen Prage*)
Madžarska
Vatikan
Združeno kraljestvo
Ciper
Urugvaj

*Celoten seznam držav za katere je Avstrija izdala omejitev potovanj oz. najvišjo stopnjo nevarnostinajdete na naslednji povezavi:

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/

Za vse druge osebe ukrepi pri vstopu v Avstrijo še vedno veljajo in je še naprej predvidena 10-dnevna karantena ali predložitev negativnega testa na SARS-CoV-2 iz uradno priznanega laboratorija na za to predvidenem avstrijskem obrazcu v nemškem ali angleškem jeziku, ki ne sme biti starejši od 3 dni (oz. 72 ur).

Test na COVID-19 ni obvezen za otroke, ki so mlajši od 10 let.

Osebe, ki vstopajo v Avstrijo iz seznama t.i. epidemiološko nevarnih držav (glej seznam pod priloga A2/Anlage A2) kot tudi vsi tranzitni potniki, ki prihajajo iz teh držav skozi Avstrijo, morajo ob vstopu v Avstrijo predložiti predpisan obrazec. Da bi se izognili dolgim čakalnim dobam, priporočamo, da obrazec izpolnite pred vstopom v državo.

Obrazec v nemškem in angleškem jeziku.

Ta odlok zaenkrat velja do 31.12.2020.

Več informacij o vstopu v Avstrijo: https://www.bmk.gv.at/service/corona/einreisebestimmungen.html 

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih pri vstopu v Avstrijo, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti  veljaven potni list ali osebno izkaznico.

LETALSKI PROMET  - vstop v Avstrijo po zračni poti

Za vstop v Avstrijo preko zračnega prometa veljajo enaki ukrepi kot po kopnem. Slovenski državljani lahko vstopijo v Avstrijo preko zračnega prometa, če prihajajo iz držav znotraj schengenskega območja, ki so na seznamu varni držav Avstrije in lahko dokažejo da v zadnjih 10 dneh teh držav niso zapustili. V kolikor oseba prihaja iz katere druge države, se mu ob vstopu v Avstrijo odredi 10-dnevna obvezna karantena.

V kolikor slovenski državljan pristane v Avstriji in nadaljuje tranzit do Slovenije takoj po pristanku (prevoz sorodnikov ali prijateljev, vlak, rent-a-car, ipd.) karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino.

Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles