Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V AVSTRIJI /

Koronavirus (COVID-19) v Avstriji

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V AVSTRIJI DOSTOPNE NA:

•Ministrstvo za socialne zadeve, zdravje, nego in zaščito potrošnikov: https://www.sozialministerium.at/…/Neuartiges-Coronavirus-(…
•Agencija za zdravstveno in prehransko varnost (AGES): https://www.ages.at/startseite/ in 24- urna telefonska številka: 0800 555 621, kjer vam bodo na vprašanja v zvezi s koronavirusom odgovorili strokovnjaki.
•Ministrstvo za notranje zadeve: https://www.bmi.gv.at/
•Posebne informacije za podjetja (BMWD) / tudi za (poslovne) popotnike na izpostavljena rizična območja z navezavami na posamezne države (BMEIA) https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html
Najnovejše informacije, stopnje varnosti in ukrepi v posameznih državah so dostopne na: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/…/

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V AVSTRIJO (posodobljeno 14.01.2021)

Avstrija s 15.01.2021 uvaja obvezno registracijo pred vstopom v državo. Namen registracije je boljši nadzor nad izvajanjem karantene in olajšanje sledenja okužbam. Registrirati se bo potrebno elektronsko, v kolikor to ne bo mogoče pa je izpolnjeni obrazec možno predloži v fizični obliki. Obveznost registracije bo veljala tako za tiste, ki v Avstrijo vstopajo iz epidemiološko ne-varnih držav kot tudi tiste, ki vstopajo iz epidemiološko varnih držav. Potrebno je registrirati tudi otroke. Vsi podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

Registracija ni potrebna za izjeme, zapisane spodaj pod točko 1.) tj. za izjeme ki lahko v Avstrijo vstopijo brez obveznosti karantene in brez predložitve negativnega testa (mdr. tudi delovni migranti, osebe, ki redno prehajajo mejo zaradi rednih obiskov iz družinskih razlogov ali zaradi obiskov življenjskega partnerja/ke, v primeru nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu ipd.).

Obrazec se izpolni elektronsko, oseba po izpolnitvi prejme potrditveni e-mail, ki ga predloži na mejnem prehodu in na podlagi katerega bodo mejni organi lahko preko QR kode preverili podatke, ki jih je oseba navedla v formularju.

Registracija preko spletne strani:

V nemškem jeziku: www.sozialministerium.at/PTC-Formular-de
V angleškem jeziku: www.sozialministerium.at/PTC-Form-en

Obrazec za fizično predložitev v nemškem ali angleškem jeziku.

Na seznamu epidemiološko varnih držav se od 15.01.2021 nahajajo naslednje države: Avstralija, Finska, Grčja, Islandija, Japonska, Nova Zelandija, Norveška, Južna Koreja, Singapur in Vatikan.

Vstop iz teh držav v Avstrijo je mogoč brez obveznosti predložitve testa na COVID -19 oz. karantene, pod pogojem, da se oseba v zadnjih 10 dneh ni nahajala v nobeni drugi državi razen navedenih.

Za vstop iz vseh ostalih držav – torej tudi iz Slovenije - velja obveznost nastopa 10-dnevne karantene, katero se lahko zaključi ob predložitvi negativnega testa, ki je lahko opravljen šele 5. dan (vstopni dan se šteje kot dan št. 0)  po nastopu karantene (stroške testa mora poravnati oseba sama). Za prekinitev karantene so veljavni tako molekularnobiološki (PCR) testi kot tudi antigenski (hitri) testi.

Seznam laboratorijev
Seznam lekarn, kjer je možno narediti COVID-19 test:
https://www.apotheker.or.at/internet/oeak/NewsPresse.nsf/WebTeaser/NewsTeaser/

V kolikor je oseba ob vstopu v Avstrijo nastopila 10-dnevno karanteno, lahko iz Avstrije odpotuje pred zaključitvijo karantene, v kolikor je zagotovljeno, da bo pri tem tveganje širjenja okužbe v največji možni zmanjšano meri. 

Odlok predvideva dve vrsti izjem za katere karantena ni obvezna, in sicer:

1.) Vstop v Avstrijo brez omejitev - brez obveznosti karantene, brez predložitve negativnega testa ter brez registracije.

Velja za naslednje izjeme:
- prost prevoz blaga in oseb;
- delovni migranti, ki vsaj enkrat mesečno vstopajo ali se vračajo v Avstrijo (razen negovalke/ci);
- osebe, ki zaradi rednih obiskov iz družinskih razlogov ali zaradi obiskov življenjskega partnerja/ke vstopajo v Avstrijo ali se ponovno vračajo v Avstrijo*;
- šolarji in študentje, ki redno vstopajo in se ponovno vračajo v Avstrijo;
- tranzit čez ozemlje Avstrije brez postankov**;
- za izvedbo nujnih medicinskih posegov (potrebno je izpolniti poseben obrazec v nemškem ali angleškem jeziku);
- v primeru nepredvidljivih, neprestavljivih, in posebej upoštevajočih družinskih razlogov (še posebej težke bolezni, primeri smrti ali rojstev, oskrba podpore potrebnih oseb v nujnih primerih).

Razloge je ob prehodu meje potrebno verodostojno dokazati.

Za otroke, ki so mlajši od 10 let, veljajo enaki pogoji kot za starše, ki jih spremljajo, razen obveznosti predložitve negativnega testa na COVID-19 (test na COVID-19 ni obvezen za otroke, ki so mlajši od 10 let). V kolikor starš zaključi karanteno, jo zaključi tudi otrok.

*Omogočen je torej tudi obisk iz družinskih razlogov ali zaradi obiska življenjskega partnerja/ke v primeru, da oseba te družinske člane oz. življenjskega partnerja/ko redno (vsaj enkrat mesečno) obiskuje.
** Potniki, ki čez ozemlje Avstrije tranzitirajo morajo ob vstopu v državo predložiti predpisan obrazec. Da bi se izognili dolgim čakalnim dobam, priporočamo, da obrazec izpolnite pred vstopom v državo (v nemškem  ali angleškem jeziku).

2.) Izjeme, pri katerih je vstop v Avstrijo možen s predložitvijo negativnega testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa.

Veljavni so tako molekularnobiološki (PCR) testi kot tudi antigenski (hitri) testi. Dokazilo o opravljenem testu je potrebno predložiti na za to predpisanem obrazcu v nemškem ali angleškem jeziku (priloga C oz. D).

V primeru, da oseba ne predloži negativnega testa, je obvezen nastop 10-dnevne karantene, ki se jo lahko takoj po vstopu v Avstrijo prekine z negativnim PCR ali hitrim antigenskim testom.

Pred vstopom je obvezna registracija preko spletne strani (negativni test se lahko ob registraciji že naloži v sistem) ali predložitev obrazca za vstop v Avstrijo (v nemškem ali angleškem jeziku).

Mdr. so izjeme, pri katerih je vstop možen s predložitvijo  negativnega testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa naslednje:
• humanitarni delavci,
• osebe ki vstopajo iz poklicnih razlogov (velja tudi za negovalke/ce),
• spremljevalno zdravstveno osebje,
• osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov,
• tujci s posebno legitimacijsko izkaznico.

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih pri vstopu v Avstrijo, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti  veljaven potni list ali osebno izkaznico.

Na spletni strani Ministrstva za socialne zadeve, zdravje, nego in varstvo potrošnikov lahko najdete odgovore na najbolj pogosta vprašanja (v nemškem jeziku):
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html

Več informacij o vstopu v Avstrijo: https://www.bmk.gv.at/service/corona/einreisebestimmungen.html

TRANZIT

Tranzit čez ozemlje Avstrije brez vmesnega postanka je dovoljen brez omejitev. Potnikom, ki čez ozemlje Avstrije tranzitirajo svetujemo, da imajo s seboj izpolnjen predpisan obrazec (v nemškem in angleškem jeziku). Elektronska registracija v tem primeru ni potrebna.

V kolikor slovenski državljan pristane na letališču v Avstriji in nadaljuje pot do Slovenije takoj po pristanku (organiziran prevoz, vlak, rent-a-car, ipd.) karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino. Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Kot tranzit se šteje tudi prevoz na/iz letališča. Oseba, ki izvaja prevoz mora predložiti ustrezna dokazila (letalsko in boarding karto osebe, ki bo priletela na letališče oz. odletela iz letališča in kopijo osebnega dokumenta te osebe).

Enako velja tudi za prevoz iz/do železniških postaj oz. za potovanje z vlakom.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles
Aktualne informacije letališče avstrijskih železnic: https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/einschraenkungen-im-bahnverkehr

MEJNI PREHODI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO

Vlada RS je 7.6.2020 izdala nov Odlok, na podlagi katerega lahko državljani Slovenije in Avstrije slovensko - avstrijsko mejo prestopijo na vseh mejnih prehodih, ki so bili prehodni pred izbruhom krize s COVID-19.

Od 26.10.2020 velja, da lahko državno mejo izven kontrolnih točk prestopajo tudi državljani EU in Schengenskega območja, v kolikor imajo prebivališče v administrativnih enotah, ki mejijo na Slovenijo.

Za vse druge osebe, ki nimajo avstrijskega ali slovenskega državljanstva, velja, da lahko slovensko - avstrijsko mejo prestopijo le na 3 kontrolnih točkah, in sicer:

1. Karavanke – Karawankentunnel (A11)
2. Ljubelj – Loibeltunnel  (odprt 24 ur)
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)

Dodatna kontrolna točka je na železniški povezavi na mejnem prehodu Šentilj (železniška postaja) – Spielfeld (Bahnhof).

Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so:
•Ljubljana (Brnik, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana)
•Maribor (Slivnica, Letališče Edvarda Rusjana Maribor)
•Portorož (Sečovlje/Sicciole, Letališče Portorož).

Osebe, ki jim bo odrejena karantena, lahko od 20.07.2020 vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Izdaja in vročanje odločb poteka na način, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.

Aktualni seznam odprtih mejnih prehodov na kopenskih mejah in njihove obratovalne čase lahko preverite na spletnih straneh slovenske policije: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

 

 

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V AVSTRIJI (posodobljeno 14.01.2021)

Dostopni na spletni strani Zveznega ministrstva za socialne zadeve, zdravstvo, nego in varstvo potrošnikov:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html

Izpostavljamo ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19, ki veljajo od 26.12.2020 na celotnem ozemlju Avstrije. Posamezne zvezne dežele lahko sprejmejo še dodatne ukrepe.  


1. Obveznost nošenja zaščite za nos in usta ter razdalja najmanj 1 metra

- na vseh javnih površinah na prostem velja minimalna razdalja vsaj 1 metra;

- v notranjih javnih prostorih in zaprtih povezanih površinah (tudi pasaže) velja minimalna razdalja vsaj 1 metra in obveznost nošenja zaščitne maske;
 
- v javnem prometu (tudi na postajah/postajališčih javnega prometa), letališčih ter med vožnjo s taksijem, letalom, žičnico, potovalnimi avtobusi, v notranjosti izletniških ladij;

- pri nakupih (tudi na tržnicah) ter pri opravljanju storitev;
 
- v šolah izven razredov, nastanitvenih obratih;
 
- pri obiskih upravnih organov, domovih starostnikov.

Razdalja 1 metra ne velja za osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in pomočnike oseb z omejitvami.

Uporaba zaščitne maske (oz. zaščite za nos in usta) ni obvezna za otroke, ki so mlajši od 6 let.

Za zasebne prostore ni posebne ureditve, policijske kontrole zasebnih prostorov so izključene. Prepovedana pa so kakršnakoli zbiranja in druženja v garažah, vrtnih prostorih ipd.

V prehodnem obdobju do 7.11.2020 se odpravlja možnost alternativne uporabe obraznih ščitov,  dopustne so le še "tesno prilegajoče se" maske.

2. Socialni kontakti

Dovoljeno je srečanje enega gospodinjstva s samo eno osebo iz drugega gospodinjstva, tudi na prostem.

3. Omejitve gibanja

Od 26.12.2020 velja prepoved izhoda od doma cel dan (od 0:00 do 24:00), razen v primeru naslednjih izjem: 

- zaradi opravljanja poklica ali izobraževanja, udeležba pri sodnih/upravnih postopkih
-  opravki, ki so nujno potrebni za življenje,
- oskrba in pomoč osebam, ki potrebujejo pomoč ter izvajanje družinskih pravic ter obveznosti (npr. skrbništvo otrok ipd.)
- v primeru zaščite življenja in lastnine,
- telesna rekreacija in psihična rehabilitacija.

4.  Izvajanje prevoza blaga in potnikov

V času COVID-19 v Avstriji ni posebnih omejitev glede izvajanja PREVOZA BLAGA oz. se ta izvaja kot običajno. Pri tem velja izpostaviti, da relevantni avstrijski odlok o vstopu v Avstrijo v povezavi s COVID-19 (COVID-19-Einreiseverordnung) posebej izpostavlja (1. točka prvega odstavka člena 8), da omejitve iz odloka pri vstopu v Avstrijo na veljajo za prevoz blaga in potnikov.

Glede PREVOZA POTNIKOV ima Avstrija oblikovano rešitev, ki se uporablja tudi za taksiste ali za sopotnike iz različnih gospodinjstev ("skupnosti v vozilu" oz. "Fahrgemenischaft") in sicer, da lahko v vsaki sedežni vrsti sedita največ 2 osebi (torej v vozilu za 5 oseb poleg voznika še največ 4 osebe, v vozilu za 9 oseb pa še največ 5 (pri 3 vrstah) oz. 7 (pri 4 vrstah). Izjema (polna zasedenost) je mogoča tudi pri prevozih otrok, dijakov ter oseb z omejitvami. Vse osebe, vključno z voznikom, morajo v vozilu nositi zaščitno masko (razen otroci do 6 let in tisti, ki jim to omejuje zdravstveno stanje). Omejitve veljajo le za osebe, ki ne spadajo v isto gospodinjstvo.Za izvajanje teh dejavnosti prav tako ne velja dnevna omejitve izhoda (med 20.00 in 6.00).

Več o prevozih potnikov: https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/befoerderungsgewerbe-personenkraftwagen/corona-neue-regelungen-1.-mai-2020-personenbefoerderung.html

Ministrstvo je v tej povezavi s socialnimi partnerji oblikovalo usmeritve oz. higienska pravila - Potniška karta (Fahrgast-Charta), ki jo najdete na tej povezavi: https://infothek.bmk.gv.at/assets/uploads/2020/04/FahrgastCharta.pdf.

Javni promet poteka pretežno normalno (nekatere proge z manjšo frekvenco), mednarodni je v nekaterih segmentih omejen (tudi poseben vlak CAT Dunaj-letališče Schwechat ustavljen). Več: https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/einschraenkungen-im-bahnverkehr.

5. Trgovina & storitve

Od 26.12.2020 so odprte le trgovine z živili, lekarne, drogerije, pošte, ipd. Obvezna je uporaba zaščitne maske za zaposlene in stranke, velja tudi omejitev, da se lahko na 10m2 prostora nahaja samo ena stranka. Od 11.11.2020 se trgovine zapirajo ob 19:00 uri.

Storitve, ki ne vključujejo telesnega stika, ostajajo odprte, kot so: banke, servisi, tehnična registracija vozil, zavarovalnice, čistilnice, šiviljski servisi, ipd. 

Ostale trgovine bodo zaprte, storitve, pri katerih gre za telesni stik, se ne bodo izvajale.

6. Gostinstvo, hoteli in druge namestitve

Gostinski in nastanitveni obrati imajo prepoved obratovanja. V gostinstvu je možen le prevzem (med 6.00 in 19:00) in dostava hrane na dom (24/7). Hotelske storitve niso dovoljene za turistične namene, izjema so službena potovanja.


7. Šole, vrtci, univerze

Vrtci, šole, univerze so zaprti, šolanje po počitnicah poteka na daljavo.

Šolske božično-novoletne počitnice so podaljšane do 11.01.2021.

8. Kultura, prireditve, verski obredi

Kulturne prireditve so prepovedane. Kulturni objekti in objekti za prosti čas so zaprti. Izjema so vaje zaposlenih v kulturi, umetniški nastopi brez publike ter knjižnice (ob upoštevanju varnostnih ukrepov).

Udeležba na verskih obredih je iz Odloka izvzeta, verski obredi so dovoljeni.

S 26.12.2020 se ponovno zaprti muzeji, knjižnice in arhivi. 


9. Šport

- vsi kontaktni športi (nogomet ipd.) so prepovedani, razen za vrhunske športnike;
- odprte so lahko zunanje športne površine (drsališča, tekaške proge ipd.) in dovoljeni so individualni športi zunaj, vendar le če je možno ohranjati razdaljo 1 metra. Za zunanje športne površine velja tudi omejitev, da se lahko na 10m2 prostora nahaja samo ena oseba;
- športne dvorane za rekreativce so zaprte. Uporaba kapacitet je dovoljena le vrhunskim športnikom in trenerjem;
- od 24.12. so smučišča lahko odprta tudi za neprofesionalne športnike – odločitev sprejmejo deželne oblasti. Fitnesi in bazeni so zaprti; 
- 24.12. obratujejo žičnice, gondole in sedežnice. Pri uporabi teh je obvezna uporaba zaščitne maske FFP2 za starejše od 14 let (za starejše od 6 let je dovolj navadna zaščitna maska), tudi v čakalni vrsti in vstopnih prostorih. V napravah z zaprtimi elementi je dopustna le uporaba polovičnih kapacitet. Posamezne zvezne dežele lahko sprejmejo dodatne ukrepe. 

10.  Delovno mesto

Med posameznimi zaposlenimi je obvezna razdalja 1m, če v prostoru niso nameščene dodatne zaščitne pregrade (pleksisteklo ipd.) ter nošenje mask. Prav tako je obvezna uporaba zaščitne maske povsod, kjer pri delu pride do stikov oseb iz različnih gospodinjstev. Delo od doma se priporoča v največji možni meri.

11.  Bolnišnice, domovi za ostale

- Vsakega bolnika, osebo v domovih za ostarele in drugih podobnih ustanovah sme obiskati 1 oseba enkrat na teden, vendar le v primeru, da se pacient v bolnišnici nahaja več kot en teden;
- obiskovalci morajo predložiti negativni korona-test, v kolikor to ni možno, je obvezno v celotnem času obiska nositi CPA ali drugo kvalitetnejšo masko;
- zaposleni v teh ustanovah se obvezno testirajo dvakrat tedensko, tedensko se testira tudi osebje bolnišničnih ustanov.

12.  Prireditve

Vse prireditve so prepovedane.

Izjeme veljajo le za:
- vrhunske športne prireditve in tekmovanja brez gledalcev,
- pogrebi z maksimalno 50 udeleženci,
- demonstracije, ob upoštevanje varnostne razdalje in uporabi zaščitne maske.

***

Korona semafor:

Avstrijska vlada je uvedla t.i. "Korona semafor", ki posameznim zveznim deželam in okrožjem določa 4 možne stopnje ogroženosti zaradi okužb s korona virusom in temu primerne ukrepe (zelena – malo okužb, rumena, oranžna, rdeča – veliko okužb).

Kriteriji za določitev barvnih stopenj so naslednji:
-število okuženih v zadnjih 7 dnevih na 100.000 prebivalcev,
-število opravljenih testov,
-prenosljivost,
-število najdenih skupin okuženi ("klustejev") oz. kako uspešno je bilo sledenje izvoru okužb,
-kapacitete v bolnišnicah (pride v poštev pri oranžni in rdeči barvi). 

Dodatne informacije in trenutno stanje po posameznih deželah najdete na naslednji povezavi:
https://corona-ampel.gv.at/