Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V AVSTRIJI /

Koronavirus (COVID-19) v Avstriji

Koronavirus (COVID-19) v Avstriji

V kolikor se nahajate v Avstriji priporočamo, da redno spremljate avstrijske medije, ki ažurno poročajo o novih primerih okužbe in ukrepih. Prav tako upoštevajte navodila lokalnih oblasti in ravnajte preventivno za zmanjšanje možnosti okužbe - v skladu s priporočili pristojnih služb.

Kaj storiti v primeru suma okužbe?
Tistim, ki ste nedavno pripotovali iz območij, kjer je veliko okužb s koronavirusom svetujejo, da omejite svoje socialne stike in ste pozorni na pojav znakov okužbe.

V primeru ugotovljenih znakov okužbe svetujejo, da ostanete doma in pokličete na telefonsko številko: 1450, kjer boste prejeli nasvet strokovnjaka glede nadaljnjega postopanja. Obisk osebnega zdravnika ali bolnice odsvetujejo.

Telefonska linija za splošna vprašanja v zvezi s koronavirusom (COVID-19): 0800 555 621.

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V AVSTRIJI DOSTOPNE NA:

•Ministrstvo za socialne zadeve, zdravje, nego in zaščito potrošnikov: https://www.sozialministerium.at/…/Neuartiges-Coronavirus-(…
•Agencija za zdravstveno in prehransko varnost (AGES): https://www.ages.at/startseite/ in 24- urna telefonska številka: 0800 555 621, kjer vam bodo na vprašanja v zvezi s koronavirusom odgovorili strokovnjaki.
•Ministrstvo za notranje zadeve: https://www.bmi.gv.at/
•Posebne informacije za podjetja (BMWD) / tudi za (poslovne) popotnike na izpostavljena rizična območja z navezavami na posamezne države (BMEIA) https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html
Najnovejše informacije, stopnje varnosti in ukrepi v posameznih državah so dostopne na: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/…/

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V AVSTRIJI (stanje na dan 12.10.2020)

Dostopni na spletni strani Zveznega ministrstva za socialne zadeve, zdravstvo, nego in varstvo potrošnikov:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html

•Ukrepi v Avstriji

- od 14.09. je po vsej Avstriji ponovno obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih. Obvezna uporaba zaščitne maske velja v trgovinah in uradih, med uporabo javnega prevoza (tudi med vožnjo z taksijem, žičnico, potovalnimi avtobusi, v notranjosti izletniških ladij), v bankah, na poštah, v šolah (izven razreda) in pri opravljanju storitev. Prav tako je uporaba zaščitne maske ponovno obvezna v gastronomiji za strežno osebje. Še vedno je obvezna zaščita v zdravstvenem sektorju (lekarne, zdravniške ordinacije, bolnišnice, obiskovalci domov za nego in oskrbo, zdravilišč ter vseh ostalih prostorov in inštitucij zdravstvene nege in oskrbe).

- od 21.09. bo uporaba zaščitne maske obvezna tudi na tržnicah, sejmih in za goste v gostinski lokalih (ne na sedežnem mestu). Hrana in pijača se lahko v notranjih prostorih strežeta samo pri mizi, za mizo ne sme sedeti več kot 10 ljudi.

- dovoljena je organizacija dogodkov v notranjih prostorih do 1500 oseb, če je določen sedežni red (obvezna uporaba zaščitne maske povsod, razen na sedišču) in je možno zagotoviti razdaljo 1 m med gosti in samo do 10 oseb, če ni sedežnega reda. Dogodki na prostem se lahko organizirajo s 3000 obiskovalci če je sedežni red določen in z do 100, če tega ni. Pogrebi in verski dogodki so iz teh ukrepov izvzeti.

- še vedno je  obvezno upoštevanje varnostne razdalje med osebami ki ne živijo v istem gospodinjstvi in uporaba zaščitne maske povsod (oz. zaščita za nos in usta), kjer ni mogoče držati razdalje 1 metra.

- osebe, ki niso iz istega gospodinjstva morajo med uporabo skupnega privatnega vozila uporabljati zaščitno masko, poleg voznika lahko v vsaki vrsti sedita le dve osebi. 

-uporaba zaščitne maske (oz. zaščite za nos in usta) ni obvezna za otroke, ki so mlajši od 6 let. Prav tako pri vstopu v državo test na COVID-19 (za vstop iz določenih držav) ni obvezen za otroke mlajše od 7 let.

Avstrijska vlada je uvedla t.i. "Korona semafor", ki bo posameznim zveznim deželam in okrožjem določal 4 možne stopnje ogroženosti zaradi okužb s korona virusom in temu primerne ukrepe (zelena – malo okužb, rumena, oranžna, rdeča – veliko okužb).

Kriteriji za določitev barvnih stopenj so naslednji:
-število okuženih v zadnjih 7 dnevih na 100.000 prebivalcev,
- število opravljenih testov,
- prenosljivost,
- število najdenih clustejev oz. kako uspešno je bilo sledenje izvoru okužb,
- kapacitete v bolnišnicah (pride v poštev pri oranžni in rdeči barvi). 

Dodatne informacije in trenutno stanje po posameznih deželah najdete na naslednji povezavi:
https://corona-ampel.gv.at/

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V AVSTRIJO

KOPENSKE MEJE

V  Avstrijo lahko brez obveznosti predložitve testa na COVID -19 oz. karantene vstopajo osebe, ki imajo prijavljeno bivališče v Avstriji ali v eni od držav na seznamu ti. varnih držav (glej spodaj). Te osebe morajo verodostojno izkazati, da se v zadnjih 10 dneh niso mudile v nobeni drugi državi razen spodaj navedenih.

 • Slovenija
 • Belgija
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Finska
 • Francija (razen regije 'Ile de France' vključno z Parizom in regije 'Provance-Alpes-Cote d'Azur'*)
 • Grčija
 • Irska
 • Islandija
 • Italija
 • Litva
 • Latvija
 • Luksemburg
 • Lihtenštajn
 • Malta
 • Monako
 • Nizozemska
 • Norveška
 • Poljska
 • San Marino
 • Švica
 • Slovaška
 • Češka (razen Prage*)
 • Madžarska
 • Vatikan
 • Združeno kraljestvo
 • Ciper
 • Kanarski otoki (Španija)
 • Švedska
 • Portugalska (razen regij Lizbona in Norte*)
 • Avstralija
 • Japonska
 • Kanada
 • Nova Zelandija
 • Južna Koreja
 • Urugvaj

*Celoten seznam držav za katere je Avstrija izdala omejitev potovanj oz. najvišjo stopnjo nevarnostinajdete na naslednji povezavi:

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/

Ta odlok zaenkrat velja do 31.12.2020.

Za vse druge osebe ukrepi pri vstopu v Avstrijo še vedno veljajo in je še naprej predvidena 10-dnevna karantena ali predložitev negativnega testa na SARS-CoV-2 iz uradno priznanega laboratorija na za to predvidenem avstrijskem obrazcu v nemškem ali angleškem jeziku, ki ne sme biti starejši od 3 dni (oz. 72 ur).

Osebe, ki vstopajo v Avstrijo iz seznama t.i. epidemiološko nevarnih držav (glej seznam pod priloga A2/Anlage A2) kot tudi vsi tranzitni potniki, ki prihajajo iz teh držav skozi Avstrijo, morajo ob vstopu v Avstrijo predložiti predpisan obrazec. Da bi se izognili dolgim čakalnim dobam, priporočamo, da obrazec izpolnite pred vstopom v državo.

Obrazec v nemškem in angleškem jeziku.

Več informacij o vstopu v Avstrijo: https://www.bmk.gv.at/service/corona/einreisebestimmungen.html 

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih pri vstopu v Avstrijo, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti  veljaven potni list ali osebno izkaznico.

LETALSKI PROMET  - vstop v Avstrijo po zračni poti

Za vstop v Avstrijo preko zračnega prometa veljajo enaki ukrepi kot po kopnem. Slovenski državljani lahko vstopijo v Avstrijo preko zračnega prometa, če prihajajo iz držav znotraj schengenskega območja, ki so na seznamu varni držav Avstrije in lahko dokažejo da v zadnjih 10 dneh teh držav niso zapustili. V kolikor oseba prihaja iz katere druge države, se mu ob vstopu v Avstrijo odredi 10-dnevna obvezna karantena.

V kolikor slovenski državljan pristane v Avstriji in nadaljuje tranzit do Slovenije takoj po pristanku (prevoz sorodnikov ali prijateljev, vlak, rent-a-car, ipd.) karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino.

Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles

MEJNI PREHODI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO

Vlada RS je 7.6.2020 izdala nov Odlok, na podlagi katerega lahko državljani Slovenije in Avstrije slovensko - avstrijsko mejo prestopijo na vseh mejnih prehodih, ki so bili prehodni pred izbruhom krize s COVID-19.

Za vse druge osebe, ki nimajo avstrijskega ali slovenskega državljanstva, velja, da lahko slovensko - avstrijsko mejo prestopijo le na 3 kontrolnih točkah, in sicer:

1. Karavanke – Karawankentunnel (A11)
2. Ljubelj – Loibeltunnel  (odprt 24 ur)
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)

Dodatna kontrolna točka je na železniški povezavi na mejnem prehodu Šentilj (železniška postaja) – Spielfeld (Bahnhof).

Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so:
•Ljubljana (Brnik, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana)
•Maribor (Slivnica, Letališče Edvarda Rusjana Maribor)
•Portorož (Sečovlje/Sicciole, Letališče Portorož).

Osebe, ki jim bo odrejena karantena, lahko od 20.07.2020 vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Izdaja in vročanje odločb poteka na način, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.

Aktualni seznam odprtih mejnih prehodov na kopenskih mejah in njihove obratovalne čase lahko preverite na spletnih straneh slovenske policije: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa