Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V AVSTRIJI /

Koronavirus (COVID-19) v Avstriji

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V AVSTRIJI DOSTOPNE NA:

•Ministrstvo za socialne zadeve, zdravje, nego in zaščito potrošnikov: https://www.sozialministerium.at/…/Neuartiges-Coronavirus-(…
•Agencija za zdravstveno in prehransko varnost (AGES): https://www.ages.at/startseite/ in 24- urna telefonska številka: 0800 555 621, kjer vam bodo na vprašanja v zvezi s koronavirusom odgovorili strokovnjaki.
•Ministrstvo za notranje zadeve: https://www.bmi.gv.at/
•Posebne informacije za podjetja (BMWD) / tudi za (poslovne) popotnike na izpostavljena rizična območja z navezavami na posamezne države (BMEIA) https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html
Najnovejše informacije, stopnje varnosti in ukrepi v posameznih državah so dostopne na: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/…/

 

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V AVSTRIJI (posodobljeno 3.12.2020)

Dostopni na spletni strani Zveznega ministrstva za socialne zadeve, zdravstvo, nego in varstvo potrošnikov:
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html

Od 17.11.2020 ob 0.00 veljajo v Avstriji novi splošni ukrepi za preprečevanje širje-nja koronavirusa COVID-19. Ukrepi zaenkrat veljajo do 06.12.2020. Posamezne zvezne dežele lahko sprejmejo še dodatne ukrepe.  

Izpostavljamo naslednje ukrepe, ki veljajo na celotnem ozemlju Avstrije:

1. Obveznost nošenja zaščite za nos in usta ter razdalja najmanj 1 metra:

-na vseh javnih površinah na prostem velja minimalna razdalja vsaj 1 metra;

-v notranjih javnih prostorih in zaprtih povezanih površinah (tudi pasaže) velja minimalna razdalja vsaj 1 metra ter dodatno tudi obveznost nošenja zaščitne maske. Izjeme so osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, znotraj manjših skupin do 6 oseb (največ 6 mladoletnih otrok) in pomočniki osebam z omejitvami.

Še posebej izpostavljamo, da to velja: 
-v javnem prometu, tudi na postajah/postajališčih javnega prometa in letališčih ter med vožnjo s taksijem, žičnico, potovalnimi avtobusi, v notranjosti izletniških ladij. V javnem prometu in letalih je minimalno razdaljo potrebno upoštevati, v kolikor je to mogoče, sicer je obvezno nositi maske,;
-osebe, ki niso iz istega gospodinjstva morajo med uporabo skupnega privatnega vozila uporabljati zaščitno masko, poleg voznika lahko v vsaki vrsti sedita le dve osebi;
-pri nakupih (tudi na tržnicah) ter pri opravljanju storitev;
-v šolah izven razredov, nastanitvenih obratih;
-pri obiskih upravnih organov, domovih starostnikov.

Uporaba zaščitne maske (oz. zaščite za nos in usta) ni obvezna za otroke, ki so mlajši od 6 let.

Dovoljeno je srečanje z največ eno osebo iz drugega gospodinjstva. Tisti, ki bivajo sami, izberejo eno osebo, s katero so lahko v tesnejšem stiku. Od 7.12.2020 bo spet dovoljenje srečanje  s člani drugega gospodinjstva tj. do 6 odraslih in 6 otrok.  V prazničnih dneh - 24./25./26./31. decembra bo dovoljeno srečanje do 10 oseb (všteti tudi otroci), ne glede na gospodinjstvo.

Za zasebne prostore ni posebne ureditve, policijske kontrole zasebnih prostorov so izključene. Prepovedana pa so kakršnakoli zbiranja in druženja v garažah, vrtnih prostorih ipd.

V prehodnem obdobju do 7.11.2020 se odpravlja možnost alternativne uporabe obraznih ščitov, dopustne so le še "tesno prilegajoče se" maske.

2. Omejitve gibanja

Od 17.11.2020 velja prepoved izhoda od doma cel dan (00:00 – 24:00, velja zaenkrat do 6.12.2020), razen v primeru naslednjih izjem:
- zaradi opravljanja poklica ali izobraževanja, udeležba pri sodnih/upravnih postopkih;
- opravki, ki so nujno potrebni za življenje;
- oskrba in pomoč osebam, ki potrebujejo pomoč ter izvajanje družinskih pravic ter obveznosti (npr. skrbništvo otrok ipd.);
- v primeru zaščite življenja in lastnine;
- telesna rekreacija in psihična rehabilitacija.

Od 7.12.2020 (do predvidoma 17.12.) bo veljala prepoved izhoda od doma  med 20:00 in 6:00 uro.

3. Trgovina & storitve

Zaprte so vse trgovine in storitve, kjer gre za telesni stik (frizerski in kozmetični saloni). Odprte ostajajo naslednje trgovine in storitve: živilske trgovine, lekarne, pošte, banke, trafike, trgovine s hrano za živali in izdelki za kmetijstvo, črpalke, delavnice za popravilo koles in avtomobilov ter smetarske storitve.

Od 7.12.2020 bodo ponovno odprte vse trgovine in omogočene vse storitve.

Še vedno je obvezna je uporaba zaščitne maske za zaposlene in stranke, velja tudi omeji-tev, da se lahko na 10m2 prostora nahaja samo ena stranka. Od 11.11.2020 se trgovine zapirajo ob 19:00 uri. 
 

4. Gostinstvo, hoteli in druge namestitve

Gostinski in nastanitveni obrati imajo prepoved obratovanja. V gostinstvu je možen le prevzem hrane (med 6.00 in 20.00, od 7.12. do 19:00) ter dostava hrane na dom (24/7). Hotelske storitve niso dovoljene za turistične namene, izjema so službena potovanja.
Ukrep predvidoma velja do 7.01.2021.

5. Šole, vrtci, univerze

Zaprti so vrtci, šole, univerze – pouk poteka na daljavo. Vrtci in nižje stopnje osnovne šole nudijo varstvo za tiste otroke, ki to potrebujejo.

Od 7.12.2020 bodo ponovno odprti vrtci in nižje stopnje osnovne šole, tudi maturanti se bodo lahko vrnili v razrede. Univerze in višje stopnje bodo ostali zaprti. Za otroke starejše od 10. let bo obvezna uporaba zaščitne maske pri pouku.

6. Kultura, prireditve, verski obredi

Kulturne prireditve so prepovedane, prav tako verski obredi ter poročna, rojstnodnevna ipd. slavja. Kulturni objekti in objekti za prosti čas so zaprti. Izjema so vaje zaposlenih v kulturi, umetniški nastopi brez publike ter knjižnice (ob upoštevanju varnostnih ukrepov).

S 7.12.2020 bodo odprli muzeje in knjižnice.
S 24.12.2020 bodo lahko zunanje prostore ponovno odprli živalski vrti.
Predvidoma 7.1.2021 se bodo lahko odprle kulturne ustanove in kinematografi.

7. Šport

- vsi kontaktni športi (nogomet ipd.) so prepovedani, razen za vrhunske športnike;
- dovoljeni so individualni športi zunaj, kjer je možno ohranjati razdaljo 1 metra;
- športne dvorane za rekreativce so zaprte. Uporaba kapacitet je dovoljena le vrhunskim športnikom in trenerjem.

- 24.12. lahko začnejo obratovati žičnice, gondole in žičnice. Pri uporabi teh je obvezna uporaba zaščitne maske, tudi v čakalni vrsti in vstopnih prostorih. 
-od 24.12. bodo smučišča odprta tudi za neprofesionalne športnike, prav tako bo dovoljeno izvajanje zunanjih športnih aktivnosti. Fitnesi in bazeni bodo ostali zaprti.


8. Delovno mesto

Med posameznimi zaposlenimi je obvezna razdalja 1m, če v prostoru niso nameščene dodatne zaščitne pregrade (pleksisteklo ipd.) ter nošnja mask. Kjerkoli je to možno, se priporoča delo od doma.


9. Bolnišnice, domovi za ostarele

-Vsakega bolnika, osebo v domovih za ostarele in drugih podobnih ustanovah sme obiskati 1 oseba enkrat na teden, vendar le v primeru, da se pacient v bolnišnici nahaja več kot en teden;
- obiskovalci morajo predložiti negativni korona-test, v kolikor to ni možno, je obvezno v celotnem času obiska nositi CPA ali drugo kvalitetnejšo masko;
- zaposleni v teh ustanovah se obvezno testirajo enkrat tedensko.

10. Prireditve

Vse prireditve so prepovedane. (predvidoma do 7.01.2021)

Izjeme veljajo le za:
- vrhunske športne prireditve in tekmovanja brez gledalcev,
- pogrebi z maksimalno 50 udeleženci,
- demonstracije, ob upoštevanje varnostne razdalje in uporabi zaščitne maske.

Korona semafor:

Avstrijska vlada je uvedla t.i. "Korona semafor", ki posameznim zveznim deželam in okrožjem določa 4 možne stopnje ogroženosti zaradi okužb s korona virusom in temu primerne ukrepe (zelena – malo okužb, rumena, oranžna, rdeča – veliko okužb).

Kriteriji za določitev barvnih stopenj so naslednji:
-število okuženih v zadnjih 7 dnevih na 100.000 prebivalcev,
-število opravljenih testov,
-prenosljivost,
-število najdenih skupin okuženi ("klustejev") oz. kako uspešno je bilo sledenje izvoru okužb,
-kapacitete v bolnišnicah (pride v poštev pri oranžni in rdeči barvi). 

Dodatne informacije in trenutno stanje po posameznih deželah najdete na naslednji povezavi:
https://corona-ampel.gv.at/

MEJNI PREHODI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO

Vlada RS je 7.6.2020 izdala nov Odlok, na podlagi katerega lahko državljani Slovenije in Avstrije slovensko - avstrijsko mejo prestopijo na vseh mejnih prehodih, ki so bili prehodni pred izbruhom krize s COVID-19.

Od 26.10.2020 velja, da lahko državno mejo izven kontrolnih točk prestopajo tudi državljani EU in Schengenskega območja, v kolikor imajo prebivališče v administrativnih enotah, ki mejijo na Slovenijo.

Za vse druge osebe, ki nimajo avstrijskega ali slovenskega državljanstva, velja, da lahko slovensko - avstrijsko mejo prestopijo le na 3 kontrolnih točkah, in sicer:

1. Karavanke – Karawankentunnel (A11)
2. Ljubelj – Loibeltunnel  (odprt 24 ur)
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)

Dodatna kontrolna točka je na železniški povezavi na mejnem prehodu Šentilj (železniška postaja) – Spielfeld (Bahnhof).

Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so:
•Ljubljana (Brnik, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana)
•Maribor (Slivnica, Letališče Edvarda Rusjana Maribor)
•Portorož (Sečovlje/Sicciole, Letališče Portorož).

Osebe, ki jim bo odrejena karantena, lahko od 20.07.2020 vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Izdaja in vročanje odločb poteka na način, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.

Aktualni seznam odprtih mejnih prehodov na kopenskih mejah in njihove obratovalne čase lahko preverite na spletnih straneh slovenske policije: https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

 

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V AVSTRIJO (posodobljeno 30.10.2020)

KOPENSKE MEJE

V  Avstrijo lahko brez obveznosti predložitve testa na COVID -19 oz. karantene vstopajo osebe, ki imajo prijavljeno bivališče v Avstriji ali v eni od držav na seznamu ti. varnih držav (glej spodaj). Te osebe morajo verodostojno izkazati, da se v zadnjih 10 dneh niso mudile v nobeni drugi državi razen spodaj navedenih.

Slovenija
Avstralija
Belgija (razen regij Bruselj in Valonija*)
Bolgarija (razen regij Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Jambol, Kardzhali, Montana, Plovdiv, Rasgrad, Shumen, Sliven, Smoljan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Varna*)
Danska
Nemčija
Estonija
Finska
Francija (razen regije 'Ile de France' vključno z Parizom in regije 'Provance-Alpes-Cote d'Azur'*)
Grčija
Irska
Islandija
Italija
Japonska
Kanada
Hrvaška (samo iz regij Brod-Posavina, Istria, Koprivnica-Križevci, Osijek-Baranja, Šibenik-Knin, Varaždin, Zadar)
Litva
Latvija
Luksemburg
Lihtenštajn
Malta
Monako
Nova Zelandija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska (razen regij Lizbona in Norte*)
Južna Koreja
San Marino
Švica
Švedska
Slovaška
Kanarski otoki (Španija)
Madžarska
Vatikan
Združeno kraljestvo (razen regij East Midlands, North east, Yorkshire in The Humber*)
Ciper
Urugvaj

*Celoten seznam držav za katere je Avstrija izdala omejitev potovanj oz. najvišjo stopnjo nevarnostinajdete na naslednji povezavi:

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/

Za vse druge osebe ukrepi pri vstopu v Avstrijo še vedno veljajo in je še naprej predvidena 10-dnevna karantena ali predložitev negativnega testa na SARS-CoV-2 iz uradno priznanega laboratorija na za to predvidenem avstrijskem obrazcu v nemškem ali angleškem jeziku, ki ne sme biti starejši od 3 dni (oz. 72 ur).

Test na COVID-19 ni obvezen za otroke, ki so mlajši od 10 let.

Osebe, ki vstopajo v Avstrijo iz seznama t.i. epidemiološko nevarnih držav (glej seznam pod priloga A2/Anlage A2) kot tudi vsi tranzitni potniki, ki prihajajo iz teh držav skozi Avstrijo, morajo ob vstopu v Avstrijo predložiti predpisan obrazec. Da bi se izognili dolgim čakalnim dobam, priporočamo, da obrazec izpolnite pred vstopom v državo.

Obrazec v nemškem in angleškem jeziku.

Ta odlok zaenkrat velja do 31.12.2020.

Več informacij o vstopu v Avstrijo: https://www.bmk.gv.at/service/corona/einreisebestimmungen.html 

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih pri vstopu v Avstrijo, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti  veljaven potni list ali osebno izkaznico.

LETALSKI PROMET  - vstop v Avstrijo po zračni poti

Za vstop v Avstrijo preko zračnega prometa veljajo enaki ukrepi kot po kopnem. Slovenski državljani lahko vstopijo v Avstrijo preko zračnega prometa, če prihajajo iz držav znotraj schengenskega območja, ki so na seznamu varni držav Avstrije in lahko dokažejo da v zadnjih 10 dneh teh držav niso zapustili. V kolikor oseba prihaja iz katere druge države, se mu ob vstopu v Avstrijo odredi 10-dnevna obvezna karantena.

V kolikor slovenski državljan pristane v Avstriji in nadaljuje tranzit do Slovenije takoj po pristanku (prevoz sorodnikov ali prijateljev, vlak, rent-a-car, ipd.) karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino.

Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles