Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V SLOVENIJI /

KORONAVIRUS (COVID-19) v SLOVENIJI

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V SLOVENIJI DOSTOPNE NA:

• Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
• Ministrstvo za zunanje zadeve RS: https://www.gov.si/…/ministr…/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/
• Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/

Policija RS je pripravila aplikacijo Enter Slovenia, ki je namenjena potnikom ki potujejo v ali čez Slovenijo. Uporaba aplikacije ni obvezna, služi pa kot pripomoček, ki potnikom olajšuje razumevanje izjem za prehajanje meje: https://www.policija.si/enterslovenia/

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V SLOVENIJI  

Aktualne informacije o ukrepih za zajezitev širjenja okužb najdete na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/

Aktualne ukrepe glede omejitve zbiranja najdete na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO (posodobljeno 27.07.2021)

Vse aktualne informacije in podrobnosti o omejitvah za vstop v Slovenijo lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki se uporablja od 15. julija 2021.
Slovenija s  15. julijem tako ukinja seznam držav in izenačuje pogoje za vstop v Slovenijo – za vse osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo bo veljal PCT pogoj (prebolelost, cepljenje ali testiranje).

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži:

1. negativni test PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,

2. negativni test HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

3. potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev),

4. potrdilo o cepljenju, s katerim oseba dokazuje, da je preteklo od prejema:
-  drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
-  drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
-  prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
-  odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
-  prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
-  drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
-  drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni,
- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

5. evropsko digitalno COVID potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),

6. digitalno Covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).

7. Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva.

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli. Prav tako se vstop ne dovoli tujcu, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih ne bo mogel zapustiti ozemlja RS.

Če oseba v času trajanja karantene opravi testiranje s PCR testom in je izvid negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov:
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf.

Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.

Vstop brez napotitve v karanteno in negativnega testa

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb:

1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

2. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu;

3. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo;

4. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj;

5. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po prehodu meje.

Izjeme je potrebno verodostojno dokazati.