Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V SLOVENIJI /

KORONAVIRUS (COVID-19) v SLOVENIJI

AKTUALNE INFORMACIJE O KORONAVIRUSU (COVID-19) V SLOVENIJI DOSTOPNE NA:

• Vlada RS: https://www.gov.si/teme/koronavirus/
• Nacionalni inštitut za javno zdravje: https://www.nijz.si/

Policija RS je pripravila aplikacijo Enter Slovenia, ki je namenjena potnikom, ki potujejo na ali čez ozemlje Slovenije. Uporaba aplikacije ni obvezna, služi lahko kot pripomoček, ki potnikom olajša razumevanje izjem za prehajanje meje: https://www.policija.si/enterslovenia/  

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V SLOVENIJI  

Aktualne informacije o ukrepih za zajezitev širjenja okužb najdete na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/

Aktualne ukrepe glede omejitve zbiranja najdete na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO (posodobljeno 18.01.2022)

Vse aktualne informacije in podrobnosti o omejitvah za vstop v Slovenijo lahko preberete na naslednji povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki se uporablja od 15. julija 2021.
Slovenija je ukinila seznam držav in izenačila pogoje za vstop v Slovenijo – za vse osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo velja PCT pogoj (prebolelost, cepljenje ali testiranje).

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži:

1. negativni test PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,

2. negativni test HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa,

3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;

4. potrdilo o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilo o cepljenju, s katerim oseba dokazuje, da  je bila v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva iz 5. točke. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

5. potrdilo o cepljenju, s katerim oseba dokazuje, da je prejela:
-  drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer,
-  drugi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna,
-  drugi odmerek cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca,
-  drugi odmerek cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca,
-  prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag,
-  drugi odmerek cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology,
-  drugi odmerek cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotechi,
-  drugi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm.

6. evropsko digitalno COVID potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),

7. digitalno Covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).

8. Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 5. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva.

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za sedem dni.  Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za sedem dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli. Prav tako se vstop ne dovoli tujcu, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogel zapustiti ozemlja RS.

Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini,  Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov:
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf.

Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.

Vstop brez napotitve v karanteno in negativnega testa

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb:

1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

2. osebi brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki potuje v tranzitu z zasebnim prevozom čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu;

3. otroku, ki še ni dopolnil 12 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo;

4. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj;

5. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po prehodu meje.

6. osebi, ki prehaja mejo zaradi prevoza otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje.

7osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko ji zdravstveno stanje to dopušča.

Izjeme je potrebno verodostojno dokazati.

Elektronski obrazec dPLF -  obrazec za sledenje potnikov v letalskem in ladijskem prometu (križarke).

Vsi potniki, ki vstopajo v Slovenijo z letalom ali ladjo, morajo pred vstopom v državo izpolniti elektronski obrazec za sledenje potnikov (digital Passenger Locator Form – obrazec dPLF) : https://app.euplf.eu/#/

European Digital Passenger Locator Form (dPLF), ki omogoča lažje in hitrejše sledenje v primeru, da so potniki med potovanjem izpostavljeni osebi, okuženi s covidom-19.

Več informacij: https://www.gov.si/novice/2021-08-12-slovenija-16-avgusta-uvaja-obrazec-za-sledenje-letalskih-in-ladijskih-potnikov/