Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V AVSTRIJI /Vstop v Avstrijo /

VSTOP V AVSTRIJO (posodobljeno 30.03.2021)

OBVEZNA REGISTRACIJA OB VSTOPU V AVSTRIJO

Pred vstopom v Avstrijo se je potrebno obvezno registrirati. Namen registracije je boljši nadzor nad izvajanjem karantene in olajšanje sledenja okužbam. Obveznost registracije velja tako za tiste, ki v Avstrijo vstopajo iz epidemiološko ne-varnih držav kot tudi tiste, ki vstopajo iz epidemiološko varnih držav. 

Registrirati se je potrebno elektronsko, vendar ne prej kot 72 ur pred vstopom v Avstrijo. Po dokonani registraciji, oseba prejme potrditveni e-mail, ki ga predloži na mejnem prehodu in na podlagi katerega lahko mejni organi preko QR kode preverijo vnešene podatke. Negativni test, ki ga določene izjeme potrebujejo za vstop, je mogoče naložiti v sistem že ob registraciji. Podatki registracije se hranijo 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

REGISTRACIJA PREKO SPLETNE STRANI (Pre-Travel-Clearance):

V nemškem jeziku: www.sozialministerium.at/PTC-Formular-de
V angleškem jeziku: www.sozialministerium.at/PTC-Form-en

V kolikor spletna registracija ni mogoča, je izpolnjeni obrazec možno predloži v fizični obliki:
v nemškem ali angleškem jeziku.

Registracija je obvezna tudi za otroke.

VSTOP IZ EPIDEMIOLOŠKO VARNIH DRŽAV

Na seznamu epidemiološko varnih držav se od 01.04.2021 nahajajo: Avstralija, Islandija, Nova Zelandija,  Južna Koreja, Singapur in Vatikan.

Vstop iz teh držav v Avstrijo je mogoč brez obveznosti predložitve testa na COVID -19 oz. karantene, pod pogojem, da se oseba v zadnjih 10 dneh ni nahajala v nobeni drugi državi razen navedenih.

VSTOP IZ DRUGIH DRŽAV (tudi iz Slovenije)

Za vstop iz vseh držav, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav – torej tudi iz Slovenije - velja obveznost nastopa 10-dnevne karantene in obvezna predložitev negativnega hitrega antigenskega testa, ki ne sme biti starejši od 48 ur ali PCR testa, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Oseba lahko v Avstrijo vstopi tudi brez testa in ga naknadno opravi v Avstriji v 24 urah po vstopu.

Karantena se lahko predčasno zaključi ob predložitvi negativnega testa (PCR ali hitri antigenski testi), ki je lahko opravljen 5. dan po nastopu karantene (vstopni dan se ne šteje). Stroške testa mora poravnati oseba sama.

V kolikor je oseba ob vstopu v Avstrijo nastopila 10-dnevno karanteno, lahko iz Avstrije odpotuje pred zaključitvijo karantene, v kolikor je zagotovljeno, da bo pri tem tveganje širjenja okužbe zmanjšano v največji možni meri.  

Za otroke, ki so mlajši od 10 let, veljajo enaki pogoji kot za starše, ki jih spremljajo, razen obveznosti predložitve negativnega testa na COVID-19 (test na COVID-19 ni obvezen za otroke, ki so mlajši od 10 let). V kolikor karanteno zaključi starš, jo s tem zaključi tudi otrok.

Priznani testi na COVID-19 v Avstriji

Veljavni so tako molekularnobiološki (PCR) testi kot tudi antigenski (hitri) testi.

Od 13.2.2021 Avstrija priznava izvide testov, ki so bili izdani v drugih državah, v kolikor so le-ti izdani v angleškem ali nemškem jeziku. Izvid testa mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testirane osebe, rojstni datum, datum in uro odvzema brisa, izvid testa ter podpis in štampiljko s strani institucije, ki je opravila test (od 28.2. bodo priznali tudi QR kodo).

V kolikor izvid testa ni izdan v angleškem ali nemškem jeziku, pa je potrebno dodatno priložiti potrdilo na za to predpisanem avstrijskem obrazcu v nemškem ali angleškem jeziku:

Obrazec v nemškem jeziku
Obrazec v angleškem jeziku

V kolikor je test narejen v Avstriji, zgornje dokazilo ni potrebno in se upošteva potrdilo o opravljenem testu, ki pa mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testirane osebe, datum rojstva, datum in čas odvzema brisa, rezultat testa in podpis osebe, ki je izvedla test ter štampiljke institucije ali QR kodo

Seznam laboratorijev
Seznam lekarn, kjer je možno narediti COVID-19 test:
https://www.apotheker.or.at/internet/oeak/NewsPresse.nsf/WebTeaser/NewsTeaser/

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih pri vstopu v Avstrijo, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti veljaven potni list ali osebno izkaznico.

Na spletni strani Ministrstva za socialne zadeve, zdravje, nego in varstvo potrošnikov lahko najdete odgovore na najbolj pogosta vprašanja (v nemškem jeziku):
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html

Več informacij o vstopu v Avstrijo: https://www.bmk.gv.at/service/corona/einreisebestimmungen.html

IZJEME OD OBVEZNOSTI KARANTENE

1.) Vstop v Avstrijo brez omejitev - brez obveznosti karantene, brez predložitve negativnega testa ter brez registracije.

Med drugim velja za naslednje izjeme:
- zagotavljanje tovorniškega in potniškega prometa. V primeru, da ciljna destinacija ni Avstrija je potrebno verodostojno izkazati, da bo zagotovljen izhod iz Avstrije
- oseba, ki je v tranzitu čez ozemlje Avstrije (brez postanka) mora zagotoviti izhod iz države.
- osebe v tranzitu (tranzit je dovoljen brez vmesnih postankov, razen iz nujnih razlogov), pri tem je potrebno je potrebno verodostojno izkazati, da bo zagotovljen izhod iz Avstrije oz. da bo oseba lahko vstopila v sosednjo državo.
- v primeru nepredvidljivih, neprestavljivih, in posebej upoštevajočih družinskih razlogov (še posebej težke bolezni, primeri smrti ali rojstev, oskrba podpore potrebnih oseb v nujnih primerih).

Oseba, ki vstopa (ali se vrača) zaradi izvedbe nujnih medicinskih posegov/pregledov za vstop v Avstrijo negativnega testa ne potrebuje, je pa za osebo obvezna spletna registracija (Pre-Travel-Clearance, glej zgoraj). Dodatno mora oseba za vstop iz omenjenega razloga predložiti posebej predpisan avstrijski obrazec (v nemškem ali angleškem jeziku).

Vse razloge v primeru teh izjem je ob prehodu meje potrebno verodostojno dokazati.

2.) Delovni migranti/šolarji/redni družinski obiski - vstop v Avstrijo z negativnim testom, ki ni starejši od 72 ur in obvezno registracijo (velja od 01.04.2021)

Osebe, ki mejo prehajajo redno (vsaj enkrat mesečno) iz poslovnih ali osebnih razlogov za vstop v Avstrijo potrebujejo negativen test, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Med te izjeme sodijo tudi: dnevni in tedenski delovni migranti, študentje in šolarji, redni družinski obiski. ipd. Navedeno velja za vstope iz držav z visoko stopnjo incidence (t.i. Hochinzidenzstaaten/-gebieten), kamor sodi tudi Slovenija.

Pred vstopom je obvezna tudi registracija (Pre-Travel-Clearence, glej zgoraj), ki za osebe, ki redno prehajajo mejo velja 28 dni. Ob vsaki spremembi ključnih podatkov, je registracijo potrebno opraviti ponovno. V primeru da oseba ne predloži negativnega testa, mora v roku 24 ur tega narediti v Avstriji.

Vse razloge v primeru teh izjem je ob prehodu meje potrebno verodostojno dokazati.

3.) Vstop v Avstrijo za druge izjeme – možnost prekinitve karantene z negativnim testom naslednji dan po vstopu

Med te izjeme spadajo:
• humanitarni delavci,
• osebe ki vstopajo iz poklicnih/poslovnih razlogov (velja tudi za negovalke/ce),
• spremljevalno zdravstveno osebje,
• osebe, ki se udeležujejo nujnih upravnih ali sodnih obveznosti/postopkov,
• tujci s posebno legitimacijsko izkaznico. 

Za vstop je obvezen negativni hitri test, ki ne sme biti starejši od 48 ur ali PCR test, ki ne sme biti starejši od 72 ur ter registracija (Pre-Travel-Clearence, glej zgoraj). V primeru, da oseba ne predloži negativnega testa, je obvezen nastop 10-dnevne karantene, ki se jo lahko takoj po vstopu v Avstrijo prekine z negativnim PCR ali hitrim antigenskim testom. V kolikor oseba negativnega testa ne predloži, ga mora v roku 24 ur tega narediti v Avstriji.

Vse razloge v primeru teh izjem je ob prehodu meje potrebno verodostojno dokazati. V primeru poklicne/poslovne poti so to potrdila avstrijskega delodajalca, dobavnica, potni nalog, vabilo na sestanek/termin ipd.

TRANZIT

Tranzit čez ozemlje Avstrije je dovoljen brez vmesnih postankov (razen iz nujnih razlogov). Pri tem je potrebno verodostojno izkazati, da bo zagotovljen izhod iz Avstrije oz. da bo oseba lahko vstopila v sosednjo državo.

Potnikom, ki čez ozemlje Avstrije tranzitirajo svetujemo, da imajo s seboj izpolnjen predpisan obrazec (v nemškem ali angleškem jeziku). Elektronska registracija v tem primeru ni potrebna.

V kolikor slovenski državljan pristane na letališču v Avstriji in nadaljuje pot do Slovenije takoj po pristanku (organiziran prevoz, vlak, rent-a-car, ipd.) karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino. Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Kot tranzit se šteje tudi prevoz na/iz letališča. Oseba, ki izvaja prevoz mora predložiti ustrezna dokazila (letalsko in boarding karto osebe, ki bo priletela na letališče oz. odletela iz letališča in kopijo osebnega dokumenta te osebe).

Enako velja tudi za prevoz iz/do železniških postaj oz. za potovanje z vlakom.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles
Aktualne informacije letališče avstrijskih železnic: https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/einschraenkungen-im-bahnverkehr