Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V AVSTRIJI /Vstop v Avstrijo /

VSTOP V AVSTRIJO (posodobljeno 11.01.2022)

VSTOP V AVSTRIJO (POSODOBLJENO 11.01.2021)

24.12.2021 je Avstrija sprejela spremembo odloka, ki ureja vstop v Avstrijo. Aktualna novela odloka je dostopna na naslednji povezavi:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011574

POVZETEK POMEMBNEJŠIH SPREMEMB UKREPOV:

V Avstrijo je od 20.12.2021, mogoče vstopiti brez obveznosti nastopa karantene, v kolikor izpolnjujete PC-pogoj in ob vstopu v državo dodatno predložite negativen PCR-test, ki ni starejši od 72 ur.

PCR-testa ni potrebno predložiti:

• če je oseba že prejela poživitveni odmerek (t.i. "Booster") najmanj 120 dni po prejemu drugega odmerka cepiva,

• če lahko oseba z zdravniškim potrdilom dokaže:
- da ni preteklo več od 90 dni od okužbe z virusom SARS-CoV-2,
- da potrdilo ni bilo izdano prej kot 14 dni od potrjene okužbe oz. začetka simptomov,
- da je oseba vsaj 48 ur pred izdajo potrdila brez simptomov okužbe in
- da oseba na podlagi laboratorijskih vrednosti (CT vrednost), kljub pozitivnemu PCR-testu na SARS-CoV-2, ni več kužna.

· Če je bila oseba cepljena z enim odmerkom cepiva Johnson&Johnson in je prejela tudi drugi odmerek kateregakoli veljavnega cepiva 

 Če je oseba prebolela Covid-19 in bila nato cepljena z enim odmerkom cepiva (pri čemer je od prebolelosti minilo najmanj 21 dni), drugi (poživitveni) odmerek cepiva pa je oseba prejela najmanj 120 dni od prvega odmerka. Covid-19 potrdilo v tem primeru velja 270 dni od prejema 2. odmerka cepiva.

 Če je bila oseba cepljena z dvema odmerkoma cepiva (ali z enim odmerkom cepiva Johnson&Johnson) in je bil v roku 180 dni po polnem cepljenju izveden pozitiven PCR test. Oprostitev do predložitve PCR-testa v tem primeru velja 180 dni po okužbi. 

Potrdilo o prebolelosti mora bit izdano s strani zdravnika na naslednjem obrazcu v nemškem ali angleškem:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40240344/II_589_2021_Anlage_H.pdf

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40240345/II_589_2021_Anlage_I.pdf

V primeru, da oseba izpolnjuje PC pogoj, vendar ob vstopu v državo ne predloži negativnega PCR testa, lahko tega opravi takoj po vstopu. Prav tako je v tem primeru obvezna elektronska registracija (Pre-Travel-Clearance, glej spodaj). Do prejema negativnega izida je oseba napotena v karanteno, na naslovu, ki ga navede v registraciji.

Elektronska registracija - PRE-TRAVEL-CLEARANCEhttps://entry.ptc.gv.at/en.html

V kolikor oseba (avstrijski državljan, državljani držav članic EU/EGP in osebe, ki imajo v teh državah prijavljeno bivališče) ne izpolnjuje PC pogoja, je ob vstopu v Avstrijo napotena v 10 dnevno karanteno. Karantena se lahko predčasno prekine od petega dne dalje z negativnim PCR testom. Obvezna je elektronska registracija (Pre-Travel-Clearance, glej spodaj).

Za osebe, ki mejo redno prehajajo (t.i. Pendlerji) in za potnike v tranzitu sprememb ni (še vedno velja PCT-pogoj, glej spodaj).

Vstop iz držav/območij z virusnimi različicami je prepovedan. V izrednih primerih se vstop dovoli ob izpolnjevanju PC-pogoja, dodatno mora oseba ob vstopu predložiti negativen PCR-test, ki ni starejši od 72 ur, opraviti elektronsko registracijo (Pre-Travel-Clearance) in nastopiti 10 dnevno karanteno.  Karantena se lahko predčasno prekine od petega dne dalje z negativnim PCR testom.

Države/območja z virusnimi različicami: Angola, Bocvana, Svazi, Zimbabve, Lesoto, Malavi, Mozambik, Južna Afrika, Namibija, Zambija. Od 25.12.2021 dalje se na seznam držav z virusnimi različicami dodajo še: Nizozemska, Danska, Norveška in Velika Britanija).

Naslednje osebe, lahko vstopijo v državo samo z negativnim PCR-testom (PC-pogoj ni obvezen):
- Osebe, ki z zdravstvenih razlogov ne smejo biti cepljene (ob predložitvi zdravniškega potrdila),
- Nosečnice (ob predložitvi zdravniškega potrdila),
- Osebe, ki posedujejo legitimacijsko kartico,
- Osebe, ki v državo vstopajo iz službenih razlogov kot osebje diplomatskih in konzularnih predstavništev ter mednarodnih organizacij in njihovi družinski člani, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu.

Otroci in mladostniki

• Za otroke do dopolnjenega 12. leta starosti PCT-pogoj ni obvezen: veljajo enaka pravila vstopa, kot za odrasle, ki jih spremljajo. Če je oseba, ki otroka spremlja, napotena v karanteno, je le ta odrejena tudi otroku. Enako velja za elektronsko registracijo.

• Mladoletniki od dopolnjenega 12. do dopolnjenega 15. leta starosti, ki nimajo potrdila o prebolelosti/cepljenosti, in potujejo v spremstvu odraslih, ki potrdilo o prebolelosti/cepljenosti imajo, morajo predložiti potrdilo o testiranju (enakovredno avstrijskemu "Ninja-Passu", ki predvideva najmanj dvakrat tedensko testiranje s PCR). Veljavno potrdilo o testiranju mora vključevati vsaj tri testiranja na teden, od tega morata biti vsaj dva opravljena s PCR-testom. V kolikor so otroci že polno cepljeni, to ne nadomešča obveze do predložitve negativnega PCR-testa, ki ne sme biti starejši od 72 ur.

DOKAZILA, KI VELJAJO ZA VSTOP V AVSTRIJO - cepljenje, prebolelost in testiranje

Obrazec v nemškem jeziku, priloga A

Obrazec v angleškem jeziku, priloga B

Priznajo se potrdila o cepljenju, prebolelosti ali testiranju, ki so bila izdana v nemškem ali angleškem jeziku ali pa na predvidenem obrazcu Avstrije, ki vsebuje možnost za vse tri vrste dokazil in mora biti potrjen s strani pristojnega zdravnika.

1. Dokazila o cepljenju

- dokazilo o cepljenju v obliki zdravniškega potrdila v angleškem ali nemškem jeziku na predvidenem obrazcu Avstrije (glej zgoraj – priloga A ali B) ali
- certifikat o cepljenju (npr. EU-Certifikat, rumena cepilna knjižica), ki je bil izdan v angleškem ali nemškem jeziku ali
- potrdilo iz portala zVem - slovensko/angleška verzija.

Avstrija priznava cepljenje z naslednjimi cepiviBioNtech/Pfizer, AstraZenecca, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac-CoronaVac vaccine (Vero Cell).

Dokazilo o cepljenju je veljavno:
• če od prejema drugega odmerka ni minilo več kot 270 dni, ali; 

• če od dneva cepljenja ni minilo več kot 270 dni, vsaj 21 dni pred cepljenjem pa je bil izveden pozitiven PCR test, ali:

• s poživitvenim cepljenjem - med polnim cepljenjem in naslednjim (pogosto tretjim) cepljenjem mora preteči vsaj 120 dni. 

2. Dokazilo o prebolelosti:

-  zdravniško ali drugo uradno potrdilo (npr. odločba o nastopu karantene ali izolacije, EU-certifikat) o prebolelosti v zadnjih 180 dneh, ki pa mora biti izdano v nemškem ali angleškem jeziku.

3. Dokazilo o opravljenem COVID-19 testu:

-  dokazilo o opravljenem negativnem PCR testu, ki ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa.

Dokazilo o opravljenem testu mora biti izdano v angleškem ali nemškem jeziku ali pa na za to predvidenem obrazcu Avstrije (A ali B - glej zgoraj).

Avstrija priznava izvide testov, ki so bili izdani v drugih državah, v kolikor so le-ti izdani v angleškem ali nemškem jeziku. Izvid testa mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testirane osebe, rojstni datum, datum in uro odvzema brisa, izvid testa ter podpis in štampiljko s strani institucije, ki je opravila test oz. QR kodo.

V kolikor je test narejen v Avstriji, zgornje dokazilo ni potrebno in se upošteva potrdilo o opravljenem testu, ki pa mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek testirane osebe, datum rojstva, datum in čas odvzema brisa, rezultat testa in podpis osebe, ki je izvedla test ter štampiljke institucije ali QR kodo.

Elektronska registracija (Pre-Travel –Clearance Registration)

Registracija preko spletne strani: https://entry.ptc.gv.at/en.html (v nemškem ali angleškem jeziku).

Po registraciji, oseba prejme potrditveni e-mail, ki ga predloži na mejnem prehodu in na podlagi katerega lahko mejni organi preko QR kode preverijo vnešene podatke.

V kolikor spletna registracija ni mogoča, je izpolnjeni obrazec možno predloži v fizični obliki v nemškem ali angleškem jeziku.

Obrazec za fizično registracijo v nemškem jeziku

Obrazec za fizično registracijo v angleškem jeziku

Registracija je obvezna tudi za otroka do 12. leta, v kolikor je obvezna za osebo, ki ga spremlja.

Registracija je mogoča največ 72 ur pred vstopom. Tisti, ki redno vstopajo v Avstrijo morajo registracijo obnoviti na 28 dni. Podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

Predhodna registracija ni potrebna v primeru:
• nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu (bolezen,nesreča, pogreb, idr.);
• zagotavljanja tovornega in/ali potniškega prometa;
• nujne oskrbe živali ali v primeru zagotavljanja potrebnih ukrepov v poljedelstvu in gozdarstvu ter  za komercialne prevoze praznih vozil in letal;
• potnikov v tranzitu brez postankov;
• osebe v interventnih vozilih in vozilih javnih služb.

Vsi podatki registracije bodo po preteku 28 dni po vstopu v Avstrijo zbrisani.

Redno prehajanje meje - delovni migranti / šolarji, dijaki in študenti / osebe, ki obiskujejo družinske člane ali življenjskega partnerja

Pogoji za vstop v Avstrijo iz epidemiološko varnih držav (tudi Slovenije):
• obvezna je predhodna registracija, ki jo je potrebno obnoviti na 28 dni (glej zgoraj)
• vstop je omogočen s potrdili o cepljenju, prebolelosti ali z negativnim hitrim antigenskim, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa ali PCR testom, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa
• v kolikor oseba pri vstopu ne predloži ustreznega potrdila, mora nemudoma po vstopu v Avstrijo oz. najkasneje v roku 24 ur po vstopu opraviti PCR ali hitri antigenski test.  

Redno prehajanje meje je potrebno verodostojno dokazati.

Tranzit

Tranzit čez ozemlje Avstrije je dovoljen brez vmesnih postankov (razen iz nujnih razlogov). Pri tem je potrebno verodostojno izkazati, da bo zagotovljen izhod iz Avstrije oz. da bo oseba lahko vstopila v sosednjo državo. V primeru tranzita ni potrebno izpolnjevati PCT pogoja, prav tako se ni potrebno  elektronsko registrirati.

V kolikor slovenski državljan pristane na letališču v Avstriji in nadaljuje pot do Slovenije takoj po pristanku (organiziran prevoz, vlak, rent-a-car, ipd.) karantena ni obvezna, saj se oseba nahaja v tranzitu v domovino. Potnikom svetujemo, da se o konkretnem letu dodatno pozanimajo pri letalski družbi.

Kot tranzit se šteje tudi prevoz na/iz letališča. Oseba, ki izvaja prevoz mora predložiti ustrezna dokazila (letalsko in boarding karto osebe, ki bo priletela na letališče oz. odletela iz letališča in kopijo osebnega dokumenta te osebe).

Enako velja tudi za prevoz iz/do železniških postaj oz. za potovanje z vlakom.

Aktualne informacije letališča Dunaj: https://www.viennaairport.com/aktuelles
Aktualne informacije letališče avstrijskih železnic: https://www.oebb.at/de/neuigkeiten/einschraenkungen-im-bahnverkehr

***

Opozarjamo, da je na mejnih prehodih pri vstopu v Avstrijo, tako kot pred uvedbo ukrepov zaradi COVID-19, po potrebi potrebno predložiti veljaven potni list ali osebno izkaznico.

Na spletni strani Ministrstva za socialne zadeve, zdravje, nego in varstvo potrošnikov lahko najdete odgovore na najbolj pogosta vprašanja (v nemškem jeziku):
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/

Več informacij o vstopu v Avstrijo: https://www.bmk.gv.at/service/corona/einreisebestimmungen.html

Pravni akt, ki ureja vstop v Avstrijo: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html