Veleposlaništvo RS Dunaj /Izredni dogodki - COVID 19 /KORONAVIRUS (COVID-19) V AVSTRIJI /Aktualni ukrepi za omejevanje širjenja COVID-19 v Avstriji /

AKTUALNI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V AVSTRIJI (posodobljeno 11.01.2022)

Aktualne ukrepe za prepričevanje širjenja koronavirusa v Avstriji najdete na spletni strani avstrijskega zveznega ministrstva za zdravje:

Izpostavljamo ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19, ki veljajo na celotnem ozemlju Avstrije:

Lockdown za necepljene

Gre za omejitev gibanja za vse necepljene osebe, starejše od 12 let.

Stanovanje lahko zapustijo le v izjemnih primerih: v primeru poti na delovno mesto, šolanja/študija, obiska trgovin z osnovnimi potrebščinami oziroma pokrivanja temeljnih potreb vsakdanjega življenja, uveljavljanja družinskih pravic/obveznosti, oskrbe pomoči potrebnih, skrbi za živali, v primeru fizične oziroma psihične sprostitve, udeležbe na volitvah, opravljanja zdravstvenih storitev in verskih potreb ter v primeru odvračanja nevarnosti za življenje, zdravje, premoženje.

Cepljeni in prebolevniki  - 2G Pravilo (t.i. PC pravilo) - "cepljen, prebolel" („geimpft, genesen“)

Kot 2G potrdila se upoštevajo:

1. Potrdilo o cepljenju

Potrdilo o cepljenju (t.i. Grüner Pass) velja devet mesecev po 2. odmerku (za cepiva, kjer sta potrebna dva odmerka). Za podaljšanje veljavnosti potrdila o cepljenju je potreben 3. odmerek cepiva.

Za osebe, cepljene s cepivom Janssen, je za veljavno potrdilo o cepljenju od 03. 01. 2022 dalje potrebno tudi cepljenje z drugim odmerkom (velja zgolj za dostop znotraj AT (dostop do storitev, trgovin, dogodkov ipd. in ne za vstop v AT).

Izjeme: Nosečnice lahko namesto PC-potrdila predložijo negativen PCR-test, ki ne sme biti starejši od 72 ur. V ustanove, ki zahtevajo PC+ ali "Booster"+ pogoj, ne smejo vstopati.

2. Potrdilo o prebolelosti COVID-19

Potrdilo o prebolelosti se dokazuje s pozitivnim PCR testom, ki ni starejši od 180 dni oz. z ustreznim zdravniškim potrdilom v nemškem ali angleškem jeziku. Kot potrdilo o prebolelosti ne velja več potrdilo o nevtralizacijskih protitelesih.

Obveznost predložitve enega od dokazil velja le za osebe, ki so že dopolnile 12 let. Otrokom nad 12 let se veljaven t.i. "Ninja-Pass" prizna kot izpolnjen pogoj 2G (velja za otroke, ki se šolajo v Avstriji).

2G potrdilo je potrebno predložiti v gastronomiji, pri obisku/opravljanju storitev, nastanitvenih obratih, kulturnih ustanovah, na dogodkih in prireditvah, športnih površinah, sejmih, božičnih tržnicah, kongresih. V

Vstop v trgovine, ki niso trgovine z nujnimi življenjskimi potrebščinami, je prav tako mogoč le na podlagi predložitve potrdila o izpolnjenem pogoju 2G. Obiski v bolnišnicah, domovih za nego in drugih zdravstvenih ustanovah so možni le ob izpolnjevanju pogoja 2G+ (dodatno zahtevan negativen PCR test).

Zaščitna maska in razdalja

Uporaba FPP2 zaščitne maske je obvezna v vseh zaprtih prostorih in na prostem (kadar ni mogoče ohraniti najmanjše priporočene razdalje dveh metrov). FFP2 zaščitna maska je obvezna v vseh trgovinah, bencinskih črpalkah, lekarnah, bankah, poštah in med uporabo javnega prometa. Za otroke do 6. leta starosti zaščitna maska ni obvezna.

Obvezen PCT-pogoj na delovnem mestu

Od 1.11.2021 je dostop do delovnega mesta mogoč le za osebe, ki izpolnjujejo enega od PCT-pogojev. V kolikor se na delovnem mestu ni mogoče izogniti kontaktu z drugimi osebami, morajo zaposleni predložiti potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativni test. Obveznost nošenja zaščitne maske v tem primeru odpade (razen v zdravstvenih ustanovah in domovih za oskrbo, kjer je zaščitna maska še vedno obvezna).
V primeru da ima oseba na delovnem mestu kontakt z največ 2 osebama na prostem, ki ne traja več kot 15 minut, PCT pogoj ni obvezen. To velja npr. za voznike tovornih vozil. Za preverjanje PCT-pogoja je odgovoren tako delodajalec kot delojemalec.

Zaradi povečanega števila okužb z različico omikron je trenutno priporočeno delo od doma.

Trgovine

FFP2 zaščitna maska je obvezna v vseh trgovinah.

Obvezni pogoj PC v trgovinah, ki ne prodajajo nujnih življenjskih potrebščin. Nadzor nad upoštevanjem PC-pogoja se lahko izvaja na vhodu ali blagajni trgovine.

Gastronomija

V gastronomiji prav tako velja 2G pravilo, obvezna je registracija. Obratovalni čas je dovoljen do 22 ure. Nočna gastronomija (klubi, diskoteke) ostaja zaprta. Ukrepi in odprtja se lahko razlikujejo po posameznih zveznih deželah.

Prireditve

Prireditve s 50 ali več oseb je potrebno prijaviti pristojnim organom, za prireditve nad 250 oseb je potrebno od pristojnih organov pridobiti dovoljenje. Za vse prireditve nad 25 oseb je obvezno upoštevati 2G-pravilo.

Šolstvo

V vseh šolah v Avstriji morajo vsi učenci, tudi cepljeni in prebolevniki, trikrat tedensko opraviti test. Poleg tega morajo učitelji in učenci na višjih stopnjah (14.-18 let) po vsej Avstriji nositi masko FFP2. Učenci ljudskih šol in sekundarne 1. stopnje morajo nositi FFP2 masko. Šolske prireditve odpadejo, pogovori s starši so možni le virtualno.

****

Korona semafor posameznim zveznim deželam in okrožjem določa 4 možne stopnje ogroženosti zaradi okužb s korona virusom in temu primerne ukrepe (zelena – malo okužb, rumena, oranžna, rdeča – veliko okužb).

Kriteriji za določitev barvnih stopenj so naslednji:
- število okuženih v zadnjih 7 dnevih na 100.000 prebivalcev,
- število opravljenih testov,
- prenosljivost,
- število najdenih skupin okuženi oz. kako uspešno je bilo sledenje izvoru okužb,
- kapacitete v bolnišnicah (pride v poštev pri oranžni in rdeči barvi). 

Dodatne informacije in trenutno stanje po posameznih deželah najdete na naslednji povezavi:
https://corona-ampel.gv.at/