Veleposlaništvo RS Dunaj /Novice /
08.10.2018  

Govor Florjana Lipuša ob prevzemu Velike avstrijske nagrade

Prisrčno pozdravljam rojake in rojakinje od blizu in daleč in vse tiste, ki so vešči slovenskega jezika. V čast mi je, da ste priče temu nevsakdanjemu dogodku.

Liebe Anwesende,

die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Aus aktuellem Anlaß möchte ich diesen bachmannschen Satz verdeutlichen: die Muttersprache ist dem Menschen zumutbar. Die Sprache ist mehr als ein Werkzeug, mehr als eine Begleiterscheinung des Alltags. Die Sprache ist nicht nur ein Unterscheidungsmerkmal, sie ist auch das einzige geistige Fundament, auf dem eine Identität errichtet werden kann. Wenn diese Erkenntnis für die Mehrheitsbevölkerung gilt, so gilt sie um so mehr für die Minderheit. Die Volksgruppe kann ihren Weiterbestand nur auf Kultur und Sprache aufbauen. Die Kärntner Slowenen haben beides zu verlieren. In der Zeit um die Kärntner Volksabstimmung, nach dem Ersten Weltkrieg, war ein Drittel der Kärntner Bevölkerung slowenischsprachig, heute ist die Sprache in den ehemals slowenischen Dörfern nur noch vereinzelt zu hören.

Das ist jedoch nicht der alleinige Grund, warum jemand in Kärnten in seiner slowenischen Muttersprache schreibt. Es geht auch und es geht vor allem um sein persönliches Befinden, um die innere Notwendigkeit, um das Verwirklichen des Einzigartigen, des Eigenen, des Persönlichen. Die heutige Würdigung dessen empfinde ich auch als eine Wiedergutmachung des Unrechts an den Kärntner Slowenen. Während der NS-Zeit wurden über 200 slowenische Familien in Vernichtungslager gebracht oder wurden ausgesiedelt. Und heute, sind die Zeichen der Zeit heute andere? - Meine Familie lebt zeitlebens in Kärnten und beinahe schon 40 Jahre in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas. Diese Gemeinde hat es bisher nicht geschafft, meinen Heimatort Sielach auch in meiner Sprache zu benennen. Die Gemeinde hat es aus Eigenem nicht geschafft, was sie hätte hoch emporheben können, und sie hat es auf öffentlichen Antrag hin nicht geschafft. Vergangenes scheint nicht nur nicht tot, es scheint nicht einmal vergangen, es ist mitten unter uns. Meine Sprache sollte möglichst unsichtbar bleiben, denn auch Ortstafeln sind Sprache. Dabei hätte es sich nur um vier Buchstaben gehandelt, jedoch für slowenisch sprechende Gemeindebürger um vier wesentliche Buchstaben. (Sele)

So wenig die Gemeinde willens war, meinen Wohn- und Lebensort auch in meiner Sprache sichtbar zu machen, um so unvergleichlich viel mehr hat der Österreichische Kunstsenat und in der Folge die österreichische Regierung sichtbar gemacht, nämlich die Sprache als Ganzes. Sie hat dem Slowenischen Achtung erwiesen, sie hat, symbolisch, nicht nur einen kleinen Weiler mit vier Buchstaben, sie hat eine ganze Nation in ihrer Sprache sichtbar gemacht. Wer in seiner Muttersprache träumt, denkt und schreibt, kann weiterhin als ein brauchbarer Österreicher angesehen werden.

Der Österreichische Kunstsenat hat einen nicht in deutscher Sprache schreibenden österreichischen Staatsbürger für die höchste Auszeichnung vorgeschlagen. Der österreichische Kunstsenat ist der klugen Maxime des deutschen Bundespräsidenten von Weizsäcker gefolgt: „Es ist den eigenen Interessen am besten gedient, wenn auch die anderen zu ihrem Recht kommen.“ Auch mein Mutterland Slowenien hat Hochachtung vor dieser Zuerkennung. Preise können zur Völkerverständigung beitragen. Die Zuerkennung macht sich gut im heutigen Europa und sie macht sich gut im Jahr, in dem Österreich den Vorsitz innehat. Es gibt auch das andere Österreich, das europäische, das aufgeweckte, das weltoffene. Sie haben die slowenische Sprache nicht nur legitimiert, nicht nur aufgewertet, Sie haben sie auch geadelt.

Slowenisch ist Österreich zumutbar. Darüber freue ich mich, darüber freuen sich viele, dafür bedanke ich mich, auch im Namen vieler.

**Prevod govora iz nemškega jezika je pripravilo veleposlaništvo**

Prisrčno pozdravljam rojake in rojakinje od blizu in daleč in vse tiste, ki so vešči slovenskega jezika. V čast mi je, da ste priče temu nevsakdanjemu dogodku.

Dragi prisotni,

človek lahko prenese resnico. Ob današnjem dogodku lahko ponazorim to misel Ingeborg Bachmann: človek lahko prenese materni jezik. Jezik je več kot le orodje, več kot spremljajoči pojav vsakdana. Jezik ni le znak razlikovanja, je tudi edini duhovni temelj, na katerem se lahko oblikuje identiteta. Če ta ugotovitev velja za večinsko prebivalstvo, velja še toliko bolj za manjšino. Narodna skupnost lahko gradi svoj obstoj le na kulturi in jeziku. Koroškim Slovencem grozi izguba obojega. V času koroškega plebiscita po prvi svetovni vojni je tretjina prebivalstva Koroške govorila slovensko. Danes je po nekoč slovenskih vaseh slovenščino slišati le redko.

To pa ni edini razlog, zakaj bi nekdo na Koroškem pisal v svojem slovenskem maternem jeziku. Pri tem gre predvsem za to, kako nekdo čuti, gre za notranjo nujo, gre za udejanitev edinstvenega, lastnega, osebnega. Današnje priznanje razumem kot popravo krivice do koroških Slovencev. V obdobju nacionalsocializma je bilo pregnanih ali v koncentracijska taborišča deportiranih več kot 200 slovenskih družin. In danes, ali so znaki teh časov danes drugačni? - Moja družina živi od nekdaj na Koroškem in že skoraj 40 let v občini Sittersdorf/Žitara vas. Ta občina doslej ni zmogla poimenovati mojega domačega kraja tudi v mojem jeziku. Ni uspela tega iz lastnih moči, čeprav bi jo to povzdignilo visoko, in uspelo ji ni niti javnemu pozivu navkljub. Preteklo ni mrtvo, niti ni preteklo, še zmeraj je med nami. Moj jezik naj bi, če je le možno, ostal neviden, saj so tudi krajevni napisi jezik. Pri tem gre samo za štiri črke, za slovensko govoreče občane štiri bistvene črke. (Sele)

Tako malo, kot je bila občina pripravljena storiti za to, da kraj mojega prebivanja in življenja postane viden tudi v mojem jeziku, toliko neprimerljivo veliko več so storili za vidnost Avstrijski senat za umetnost in vsled tega avstrijska vlada. Viden je postal jezik kot celota. Slovenstvu je izkazala spoštovanje, simbolično je viden ne le majhen zaselek s štirimi črkami, temveč celoten narod in njegov jezik. Kdor sanja, misli in piše v materinščini, je lahko še zmeraj spoštovanja vreden Avstrijec.

Avstrijski senat za umetnost je za najvišje odlikovanje predlagal avstrijskega državljana, ki ne piše v nemškem jeziku. Pri tem je sledil modri maksimi nemškega predsednika Weizsäckerja: "Lastnemu interesu služimo najbolje takrat, ko upoštevamo interese drugih." Tudi moja matična država Slovenija to priznanje visoko ceni. Odlikovanja lahko prispevajo k razumevanju narodov. Priznanje je dober znak v današnji Evropi in v letu avstrijskega predsedovanja. Obstaja tudi druga Avstrija, evropska, prebujena, odprta v svet. Slovenskemu jeziku niste dali le veljave in mu povečali pomen, slovenski jezik ste tudi oplemenitili.

Avstrija lahko prenese slovenščino. Temu se veselim, tega se veselijo mnogi, za to se zahvaljujem, tudi v imenu mnogih.