Veleposlaništvo RS Dunaj /Novice /
08.03.2010  

Začetek 53. zasedanja Komisije ZN za droge

V uvodnem nagovoru je generalni direktor Anotnio Maria Costa poudaril štiri ključna izhodišča letošnjega zasedanja:  v središču politike do drog mora biti zdravje; politika do drog mora biti del varnostne in razvojne politike; v okviru politike do drog morajo svojo odgovorno vlogo prevzeti tako države, kjer se droge proizvajajo, kot države, ki so ciljne smeri nedovoljene trgovine z drogo; UNODC ima večjo vlogo kot je proračun s katerim razpolaga in premalo sredstev članic ZN  za mandat, ki so UNODC naložile. Pozval je države k podpori naloženih nalog z ustreznimi sredstvi ter k skromnejši porabi sredstev za administrativno podporo zasedanjem delovnih teles. Ob sklepu uvodnega nagovora je Costa napovedal svoj umik po poteku mandata maja letos. Španska generalna direktorica na Ministrstvu za zdravje je v imenu EU v izjavi poudarila spoštovanje človekovih pravic pri uresničevanju mednarodnih konvencij na področju drog. Problemi, ki jih povzroča nedovoljena trgovina z drogami je eno od ključnih vprašanj, ki so razlog za zaskrbljenost državljanov EU in EU v celoti, saj so prerasli v grožnjo varnosti in zdravja posameznikov, skupnosti in družb.   EU je sicer predlagateljica treh osnutkov resolucij na 53. zasedanju  komisije, in sicer o problemu zlorabe drog za posilstva, o krepitvi mednarodnega sodelovanja pri boju proti tihotapljenju drog ter o univerzalni pravici do zdravljenja za osebe okužene z HIV/AIDS. V petih dneh zasedanja Komisije ZN za droge bodo predstavniki držav opravili številna bilateralna srečanja na visoki in delovni ravni. Zasedanje spremlja 7 tematskih razstav na temo drog in o posameznih projektih držav  in 17 spremljajočih prireditev v prostorih Urada ZN  na Dunaju. Slovenijo na zasedanju zastopa petčlanska delegacija pod vodstvom stalnega predstavnika pri ZN na Dunaju veleposlanika Aleksandra Geržine.