Veleposlaništvo RS Dunaj /Novice /
17.05.2010  

Izjava MZZ ob 55. obletnici Avstrijske državne pogodbe

Slovenija je država naslednica po bivši Jugoslaviji in se zaradi svojega pravnega interesa ter politične upravičenosti šteje za naslednico v pogodbi. ADP je za Slovenijo pomembna zlasti zaradi slovenske manjšine v Avstriji, saj med drugim predstavlja pogodbeno mednarodnopravno podlago za urejanje njenega položaja. Iz nje izhaja dolžnost vsestranskega in polnega varstva slovenske manjšine v avstrijskih zveznih deželah Koroški in Štajerski.

 

Za slovensko stran je Avstrija prijateljska soseda, s katero živimo v zglednih in dobrih odnosih, kot tudi ena prvih držav, ki so priznale neodvisnost in suverenost Slovenije. Ob letošnji obletnici ADP se zato pridružujemo čestitkam ob jubileju. Obenem pa ob tej priložnosti izražamo tudi pričakovanje, da se bo v naši sosedi, na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, izoblikovala ustrezna politična pripravljenost in primerno ozračje za dosledno in celovito izpolnjevanje njenih mednarodnopravnih obveznosti, ki izhajajo iz 7. člena ADP, tako glede neposredne zaščite manjšine kot tudi drugih vprašanj, ki se v ADP nanašajo na manjšino in s tem na slovenske nacionalne interese. V okvir teh obveznosti sodi med drugim tudi vprašanje postavitve dvojezičnih krajevnih napisov, ki kljub obstoju pravne podlage ter številnim odločbam avstrijskega ustavnega sodišča v prid manjšini še vedno ostaja nerešeno.

 

Skupno članstvo v Evropski uniji je odnose med Slovenijo in Avstrijo še okrepilo, z vstopom v schengensko območje pa so se tudi odprle meje med državama. Zato je še toliko bolj pomembno, da se skozi dokončno uresničitev mednarodnopravnih obveznosti in zagotovitev primernega političnega ozračja avtohtoni slovenski manjšini omogoči, da kot polnopravni sestavni del avstrijske družbe postane še pomembnejši dejavnik sožitja med narodoma in državama. ADP je temelj teh odnosov ter njihove nadaljnje in vsestranske krepitve. V zvezi s tem je minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar pisal tudi svojemu avstrijskemu kolegu in obenem pismo v vednost posredoval državam podpisnicam ADP.