Veleposlaništvo RS Dunaj /Novice /
21.06.2010  

Predaja slovenskih panjskih končnic dr. Busku

Ta dogodek je bil pripravljen v sodelovanju Veleposlaništva Republike Slovenije na Dunaju in Instituta za Podonavje in Srednjo Evropo (IDM), katerega predsednik je prav dr. Busek.

Dr. Erhard Busek je vsestranska in nadvse pomembna politična osebnost, ki je s svojimi nastopi in delovanjem ključno prispevala k mednarodnemu odmevu slovenskih demokratičnih teženj še pred razpadom bivše Jugoslavije. Dr. Busek je vseskozi bil zagovornik Slovenije, od težkih trenutkov pred osamosvojitvijo in po njej, na poti Slovenije v evropske integracije, pa vse do danes. Že leta 4. decembra 1989 je kot minister za znanost odprl v Avstrijskem etnografskem muzeju na Dunaju razstavo »Der Mensch und die Biene, die Imkerei in Slowenien, in der traditionellen Wirtschaft und der Volkskunst«, kar je bilo takrat eno izmed prvih mednarodnih priznanj slovenski kulturi kot samostojni entiteti. V svojem govoru je takrat poudaril, da so sosedski odnosi ključni za sožitje med državami in da si Slovenci s svojo marljivostjo kot čebele v panju, zaslužijo svoje mesto v Evropi, ki se združuje. Bil je eden izmed prvih evropskih politikov, ki so o slovenskih demokratičnih prizadevanjih spregovorili na glas. 

Ob tej priložnosti sta oba slavnostna govornika, veleposlanik Geržina in dr. Busek, poudarila zgodovinski pomen odnosov med Avstrijo in Slovenijo in se dotaknila razvoja dogodkov v času osamosvajanja Slovenije. Veleposlanik Geržina je v svojem nagovoru spregovoril o uspehih slovenske zunanje politike in o sodelovanju z Avstrijo; nato se je zahvalil dr. Busku za njegova dolgoletna prizadevanja v zvezi s Slovenijo. Nakazal je tudi, da je sedaj, ko so odnosi med državama dosegli tako visoko raven, pravi čas, da se razrešijo odprta bilateralna vprašanja. Dr. Busek je darilo prejel z veliko naklonjenostjo in izpostavil dejstvo, da Slovenijo in Avstrijo vežejo trdne skupne vezi, tako v kulturnem kot političnem smislu, kar je trdna podlaga za prijateljske odnose med državama tudi v prihodnje.