Veleposlaništvo RS Dunaj /Novice /
14.05.2010  

Predaja pisma ministra Žbogarja v zvezi s pričakovanji slovenske vlade po doslednem izvajanju mednarodnopravnih obveznosti Avstrije do slovenske manjšine/Übergabe eines Schreibens vom Außenminister Žbogar

Minister Žbogar je v pismu še poudaril, da vprašanje človekovih pravic in pravic manjšin ni zgolj notranja zadeva posamezne države, ampak je hkrati tudi skrb mednarodne skupnosti, ki je v ta namen oblikovala številne mednarodne mehanizme, vključno z ustreznimi postopki za njihovo izpolnjevanje.

 

Pismo ministra Žbogarja je bilo v vednost posredovano veleposlanikom štirih držav zmagovalk, podpisnic Državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije.

 

Ob predaji je veleposlanik Geržina izrazil tudi ustni protest glede pozivov koroške FPK k prepovedi Narodnega sveta koroških Slovencev.

 

 

In seinem Schreiben hat Minister Žbogar auch darauf hingewiesen, dass die Menschen- und Minderheitenrechte nicht nur die Angelegenheit eines einzelnen Staates, sondern auch der internationalen Gemeinschaft sind, welche zu diesem Zweck zahlreiche internationale Mechanismen geschaffen hat, einschließlich der entsprechenden Durchführungsverfahren.

 

Dieses Schreiben wird an den in Wien ansässigen Botschafter der vier Siegermächte, den Unterzeicherstaaten des Österreichischen Staatsvertrags, zur Kenntnisnahme weitergeleitet.

 

Anlässlich der Übergabe hat der Botschafter Geržina auch einen mündlichen Protest über die vom Kärntner FPK geäußerte Aufforderung zum Verbot des Rates der Kärnten Slowenen ausgesprochen.