Veleposlaništvo RS Dunaj /Novice /
13.09.2017  

4. zasedanje slovensko-avstrijske mešane komisije za sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti

Ljubljana, 12. september 2017 – V Ljubljani je danes potekalo zasedanje slovensko-avstrijske mešane komisije za uskladitev in podpis 4. programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije. Vodja slovenske delegacije je bila v.d. generalne direktorice na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije veleposlanica mag. Alenka Suhadolnik, vodja avstrijske delegacije pa vodja Sekcije za kulturo iz Zveznega ministrstva za Evropo, integracije in zunanje zadeve Republike Avstrije veleposlanica dr. Teresa Indjein.

Delegaciji sta sprejeli program dela za obdobje 2017 do 2021. Program vključuje širok spekter skupnih dejavnosti in bo pomembno prispeval h krepitvi in poglabljanju sodelovanja na področju izobraževanja, jezikovnega pouka, usposabljanja učiteljev, znanstvenega sodelovanja, kulture, umetnosti, mladinskih aktivnosti in športa.

Program vključuje tudi okrepljeno sodelovanje na evropski in regionalni ravni, na primer sodelovanje med univerzami v okviru Evropskega univerzitetnega združenja in v okviru Podonavske rektorske konference; regionalno sodelovanje pri izobraževanju v okviru Srednjeevropskega sodelovanja v izobraževanju (CECE- Central European Cooperation in Education); sodelovanje v programu Ustvarjalna Evropa, v programu Traduki in v drugih programih.

Sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo na področju kulture, izobraževanja in znanosti je razvejano in odlično.

Obe strani sta izrazili zadovoljstvo s pogovori in pričakovanje, da bo sodelovanje v okviru 4. programa prispevalo k nadaljnjemu poglabljanju odnosov med državama. Pri tem bosta obe strani namenjali potrebno skrb tudi za ohranjanje in spodbujanje kulturne raznolikosti ter zaščito in podporo slovenski manjšini v Avstriji, pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji ter slovensko govorečih v Avstriji zunaj poselitvenega območja slovenske manjšine.