Veleposlaništvo RS Dunaj /Novice /
17.02.2010  

Ministri na Dunaju sprejeli načrt za okoljsko zaščito porečja Donave

Ministri, pristojni za upravljanje z vodami iz držav, ki si delijo porečje reke Donave (Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Črna gora, Hrvaška, Nemčija, Madžarska, Moldavija, Romunija, Srbija, Slovenija in Ukrajina) so na današnjem srečanju na Dunaju skupaj z Evropsko komisijo sprejeli t.i. Donavsko deklaracijo. Srečanje je pripravila Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (ICPDR), ki ji Slovenija letos predseduje, udeležil pa se ga je tudi minister za okolje in prostor Roko Žarnić.

 

Načrt upravljanja s porečjem Donave vsebuje konkretne ukrepe, ki jih je potrebno uresničiti do leta 2015, da bi izboljšali stanje Donave in njenih pritokov. Ti vključujejo zmanjšanje onesnaževanja iz naselij in kmetijstva, preprečevanje negativnih učinkov človekovih posegov v reko uvedbo pralnih sredstev, ki ne vsebujejo fosfatov, ter ponovno renaturacijo mokrišč.

 

Minister Žarnić je v svojem uvodnem nagovoru poudaril, da je sprejem Načrta upravljanja s porečjem Donave zgodovinski dogodek za države Donavskega bazena. Gre za tektonski premik v izboljšanju čezmejnega sodelovanja za odgovorno upravljanje z vodnimi viri na regionalni ravni. Donavske države s sprejetjem tega načrta presegamo nacionalne vizije za doseganja ciljev EU Vodne direktive z regionalno vizijo in cilji ter s konkretnim programom ukrepov za zmanjševanje pritiskov in vplivov na vodna telesa, ki jih delimo. Gre za preseganje dosedanjih praks s konkretnim programom ukrepov  za izboljšanje  ekološkega stanja voda, vključno z obalnimi vodami Črnega morja. Zelo pomemben prispevek k povečanju kakovosti življenja v najbolj mednarodnem porečju na svetu je zmanjševanje poplavne ogroženosti.To nam zdaj omogoča izvajanje 17 subregionalnih akcijskih programov, pripravljenih v okviru ICPDR.

 

Minister Žarnić je še dodal, da je temelj za večjo učinkovitost pri načrtovanju prilagoditvenih ukrepov za zmanjševanje negativnih vplivov podnebnih sprememb na vodni režim Podonavja prav v okrepljenem čezmejnem in  regionalnem sodelovanju na področju upravljanja z vodami. Zato je proaktivno izvajanje načrta s konkretnimi celovitimi čezmejnimi ureditvami (povečanje poplavne varnosti, zmanjševanje škod ob sušah, zagotavljanje večjega  delež obnovljivih virov, trajnostna plovba in turizem) tudi naša izjemna razvojna priložnost. Pripravo Donavske strategije v letu 2010 vidi Slovenija zato kot izjemno priložnost in izziv za realizacijo sinergij med okoljem in razvojem s sodobnimi čezmejnimi projekti, ki bodo prispevali k večji blaginji v skupnem povodju.

 

Predsednik Mednarodne Komisije za varstvo reke Donave Mitja Bricelj pa je poudaril, da si vodo reke Donave delimo vsi, zato je tudi odgovornost do reke skupna. Srečujemo se, da bi zagotovili okoljsko vzdržno gospodarjenje z bogastvi porečja Donave.

 

V okviru ministrskega srečanja sta VDU in Ministrstvo za okolje in prostor gostila kosilo za vse udeležence srečanja. Tako smo tudi ob tej priložnosti predstavili Slovenijo, njeno kulinariko in vina.

 

 (foto: pressefotos.at)