Veleposlaništvo RS Dunaj /Novice /
11.10.2010  

90 - letnica plebiscita na Koroškem

Slovenija in Avstrija razvijata dobre medsosedske odnose, kar se potrjuje skozi obsežno sodelovanje na političnem, gospodarskem, kulturnem in drugih področjih. Z Avstrijo nas povezujejo tudi skupni interesi in zasledovanje podobnih ciljev na zunanjepolitičnem področju, kar se odraža v skupnih regionalnih pobudah in okrepljenem sodelovanju tako znotraj EU kakor v multilateralnih forumih. Eden izmed najpomembnejših vzpodbujevalcev sodelovanja med državama je zagotovo slovenska manjšina na avstrijskem Koroškem in na Štajerskem.

 

Kot posledica plebiscitarne odločitve leta 1920 so številni Slovenci ostali izven meja matične države in s tem postali manjšina v novonastali Avstrijski republiki. Prav tako je bil velik del koroških Slovencev v obdobju po plebiscitu prisiljen zapustiti Koroško in se vanjo nikoli ni več vrnil. Položaj slovenske manjšine je bil mednarodnopravno opredeljen s Saint-Germainsko pogodbo, njena določila pa so aktualna še danes, ko je položaj manjšine na Koroškem in Štajerskem mednarodnopravno dodatno opredeljen v 7. členu Državne pogodbe o obnovitvi neodvisne in demokratične Avstrije (ADP).

 

Kljub temu, da je od podpisa ADP preteklo že 55 let, pa slovenska manjšina še vedno ne uživa vseh pravic, ki ji po tej mednarodnopravni pogodbi pripadajo. Republika Slovenija ceni določene pozitivne premike pri reševanju odprtih vprašanj do katerih je prišlo v zadnjem času, predvsem glede postavitev dvojezičnih napisov. Ob tem pa ponovno izraža pričakovanje, da bo Republika Avstrija čim prej uresničila vse preostale mednarodnopravne obveznosti ter s tem izpolnila upravičena pričakovanja in zahteve slovenske manjšine. Pozdravlja tudi pobude organizacij civilne družbe, ki v svojem delovanju z enakim spoštovanjem nagovarjajo pripadnike obeh jezikov in kultur.

 

Avstrija v mednarodnih organizacijah vodi progresivno politiko na področju varstva pravic narodnih manjšin in je pobudnica številnih resolucij s tega področja. Letošnja obletnica podpisa ADP bi lahko bila priložnost, da Republika Avstrija stori pomemben korak naprej pri izvajanju zaščite za slovensko manjšino.