Veleposlaništvo RS Dunaj /Novice /
18.10.2010  

Sestanek med avstrijsko in slovensko delegacijo o sodelovanju na področju jedrske energije

Na Dunaju je 14.10.2010 potekal redni letni sestanek med delegacijama Slovenije, pod vodstvom direktorja Uprave za jedrsko varnost Andreja Stritarja, in Avstrije, o izvajanju medsebojnega sporazumu o zgodnjem obveščanju in medsebojni izmenjavi informacij s področja uporabe jedrske tehnologije v miroljubne namene.

 

Osnovne teme srečanja, ki potekajo izmenično v Sloveniji in Avstriji, so vnaprej določene, glavna vsebina pa so novosti na obravnavanih področjih v zadnjem letu. Osnovna področja so  pravni okvir in uprava, nadzor sevanja, pripravljenost na ukrepe ob morebitnih izrednih dogodkih, jedrski program in ravnanje z radioaktivnimi odpadki.

                                                     

Poročanje med strokovnjaki je potekalo precej podrobno in enakovredno. Slovenija je obvestila o sprejetju zakona o odgovornosti za jedrsko škodo iz letošnjega septembra, o sistemu nadzora čezmejnih pošiljk starega železa, o sistemu za komuniciranje ob izrednem dogodku, novi reviziji državnega načrta ukrepov in pravilniku o kalijevem jodidu. V nadaljevanju je bil podan opis varnostnih indikatorjev v JE Krško (JEK), izvajanje akcijskega načrta po prvem obdobnem periodičnem pregledu JEK, poplavni ogroženosti in gradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi, o podaljšanju življenjske dobe JEK in programu ravnanja s staranjem JEK. Poseben poudarek je bil dan krepitvi upravne infrastrukture na jedrskem področju (pravni okvir, kadri in zunanje podporne organizacije) in opisu izdajanja dovoljenj za obratovanje jedrskih objektov. Na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki je Slovenija predstavila status radioaktivnih odpadkov, vpliv podaljšanja življenjske dobe na prispevek za razgradnjo NEK, opisala pa je tudi potek razgradnje uranskega rudnika Žirovski vrh.

 

Naslednje leto poteka srečanje v Sloveniji, zato je avstrijska stran izrazila željo o ogledu jedrske elektrarne Krško.